Matige belangstelling voor infoavond ‘Plan de Pruuver’

Ruim 20 belangstellenden hebben vrijdagavond 17 augustus 2018 de moeite genomen om mee te denken over ‘Plan de Pruuver’, een plan dat is uitgewerkt rond café/zaal de Pruuver en de aan vernieuwing toe zijnde gymzaal bij basisschool ’t Diekske. Een initiatiefgroep bestaande uit Luke Kepser (eigenaar De Pruuver), Patrick Robben en Martha van Biene heeft in 5 scenario’s en drie schetsen de mogelijke toekomst van dit deel van Afferden op papier gezet. Uitgangspunt is daarbij om de gymzaal zo dicht mogelijk bij de school te behouden en De Pruuver op te waarderen tot een ontmoetingsplek voor onder meer muziek en theater en meerdere servicediensten.

Het accommodatiebeleid in Afferden is al jaren onderwerp van gesprek en heeft soms tot verhitte discussies geleid. Plannen liggen nu bij de gemeente om de Alverman uit te breiden met een multifunctionele ruimte waar ook gegymd kan worden. Een alternatief plan is renovatie van de huidige gymzaal in combinatie met renovatie en uitbreiding van Iedershuus. Nieuw is ‘Plan de Pruuver’ dat volgens de initiatiefgroep door de gemeente als conceptueel plan goed is ontvangen.

Vernieuwend in dit plan is de aanbouw van een nieuwe grotere gymzaal tegen de Pruuver aan waardoor integratie en uitbreiding met horeca-activiteiten mogelijk wordt gemaakt. Gaat men nog verder dat zou de nieuwe gymzaal op de huidige parkeerplaats voor de school en aan de Pruuver vast worden gebouwd om zo nieuwe activiteiten als een winkelfunctie, een fitnesscentrum of workshops mogelijk te maken. Een verdere opwaardering van de plannen voorziet zelfs in de mogelijkheden van integratie met zorg en dagbesteding. In de laatste twee varianten zullen de bouwplannen meer gaan kosten omdat de bebouwing aan de Langstraat aan beeldbepalende voorwaarden zal moeten voldoen. De plek van de huidige gymzaal zou in deze situatie als nieuwe parkeerplaats dienst kunnen doen. Ook zijn er volgens de initiatiefgroep mogelijkheden om de parkeerplaats bereikbaar te maken vanaf de Eckeltsedijk.

Hoewel financiering van de plannen en beheer van een dergelijke geïntegreerde horeca/gymzaal-accommodatie nog uitgewerkt moeten worden, vond de initiatiefgroep na eerder een rondetafelgesprek met belangstellenden en een gesprek met de buurt de tijd nu rijp om de bewoners van Afferden te informeren over de plannen en te vragen naar suggesties en tips. Hiervoor was al eerder huis aan huis een flyer verspreid waar mensen hun wensen over ‘Plan de Pruuver’ kenbaar konden maken. Wat de flyer aan reacties heeft opgeleverd is nog niet bekend. Wel werd tijdens de informatieavond duidelijk dat de plannenmakers (Dorpsraad, WAA-groep en de initiatiefgroep) rond het accommodatiebeleid in Afferden nog een keer de ‘koppen’ bij elkaar zullen steken om gezamenlijk dit nieuwe plan te bespreken om zo tot het ‘beste plan voor Afferden’ te komen.

Bron: Frans Thonen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *