Beste dorpsbewoners,

Wij, als uw Dorpsraad schrijven deze mededeling om een aantal redenen en wel:

  1. Duidelijk maken waar de Dorpsraad staat.
  2. De bewoners van Afferden van informatie te voorzien.
  3. Reageren op de raadsvergadering van afgelopen dinsdag waar de Dorpsraad ingesproken heeft.

 

Wij kunnen ons voorstellen dat er binnen het dorp veel verwarring is ontstaan over Iedershuus en dat sommigen door de bomen het bos niet meer zien. We willen graag op deze manier een en ander uitleggen en voor het voetlicht brengen.

Het Plan Alverman zoals het er nu ligt is met inzet van vrijwilligers en met samenwerking van diverse verenigingen opgesteld. Dit plan zal toegelicht worden op 19 april om 19:30 uur in Iedershuus.

 

Wij willen natuurlijk niet op deze presentatie vooruit lopen maar willen wel alvast aangeven dat in het huidige plan Alverman een paar hele belangrijke problemen overblijven. Met name:

  • Locatie
  • Leefbaarheid
  • Toekomst biljartvereniging


Locatie:

Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat Gemeenschapshuizen/Accommodaties in het centrum van een dorp het beste functioneren. Alles draait om een centrale plek! Hier gebeurt het!

Leefbaarheid:
Ook is het zo dat in het dorp de leefbaarheid in het centrum belangrijk is. De frequente aanwezigheid van mensen rondom Iedershuus verhoogt deze leefbaarheid en de Dorpsraad streeft erna dat deze sociale factor behouden blijft. Bovenstaand wordt ook nog eens onderstreept door, zoals in de raadsvergadering medegedeeld werd, het feit dat in andere dorpen met moeite naar locaties in het centrum gezocht is.

Biljartvereniging:
In het huidige plan Alverman is geen ruimte voor de biljartvereniging. De Dorpsraad vindt dat een toekomstig plan voor ons dorp ook een locatie zou moeten bevatten voor deze vereniging; een vereniging die Afferden zowel nationaal als internationaal op de kaart heeft gezet!

Deze voor de Dorpsraad belangrijke zaken kunnen op diverse manieren opgelost worden. Onder andere door het behoud van Iedershuus. Iedershuus is namelijk niet meegenomen in het huidige plan Alverman. Een van de oorzaken hiervoor leek de ongunstige financiële situatie van het Iedershuus. Ons inziens, op basis van de cijfers die wij nu eindelijk hebben, kunnen we voorzichtig stellen dat Iedershuus winstgevend kan zijn en blijven in de toekomst. Natuurlijk moet e.e.a. verder onderzocht worden om een definitieve conclusie te trekken.

 

Wat willen wij nu als Dorpsraad:

  • Wij willen de besproken problemen die gecreëerd worden door het huidig plan Alverman oplossen.
  • Wij willen ruimte en tijd om te kijken wat de beste manieren zijn om dit te doen.
  • Wij willen graag voorkomen dat er twee plannen ingediend gaan worden bij de gemeente; het huidige plan Alverman en een alternatief plan omdat dan de gemeenteraad moet kiezen in plaats van de Afferdse bevolking.

Tenslotte willen wij graag reageren op de raadsvergadering betreffende de toekomst van Iedershuus. De Dorpsraad was blij verrast te zien dat het onderwerp in Afferden leeft gezien de hoge opkomst. Helaas is de avond niet verlopen zoals wij het hadden verwacht en dat gold ook voor de andere bezoekers.

De Dorpsraad had uiteindelijk maar één vraag: mogen wij de alternatieven zoals hier boven beschreven verder uitwerken. Dat kan natuurlijk alleen als Iedershuus voorlopig niet afgebroken wordt. Dan is er namelijk geen alternatief onderzoek meer nodig. Helaas werd die vraag door de zittende partijen niet beantwoord. Het viel wel op dat alleen de partij Kern gerichte vragen stelde en zich serieus in dit onderwerp had verdiept. De CDA, PK en de VVD stelden geen enkele vraag aan de Dorpsraadinsprekers maar zaten stoïcijns en ongeïnteresseerd te luisteren.

Let wel: de Dorpsraad houdt zich niet met politiek bezig maar na zo’n ervaring wordt je wel gedwongen om hier iets van te zeggen.

In ieder geval werd ook duidelijk dat de Afferdse bevolking het nu voor het zeggen heeft. Daarom is uw komst op de Openbare vergadering van komende woensdag 19 april om 19:30 uur in Iedershuus heel belangrijk!!!

 

De Dorpsraad.

image_pdf