burgernet 01-07-2016Sinds de start van de nieuwe service van Burgernet in de gemeente Bergen zijn er ongeveer 135 nieuwe aanmeldingen voor Burgernet. Vanaf 1 juni krijgen de deelnemers, waarvan het e-mailadres bekend is, per mail informatie wanneer er een woninginbraak in hun buurt heeft plaatsgevonden.

Initiatiefnemer John Janse van de recherche: ”Sinds de start in juni is er één woninginbraak gepleegd in de gemeente. Dat is er één teveel natuurlijk. Het doel van de actie is het terugbrengen van het aantal inbraken. De nieuwe service van Burgernet is een van de middelen om bewoners bewust te maken wat zij zelf kunnen doen om een inbraak te voorkomen. Bewoners in een straal van 500 meter krijgen per mail preventietips en ook de gelegenheid om bijzonderheden of verdachte situaties digitaal bij de politie te melden. Om het project te laten slagen is het belangrijk dat er zoveel mogelijk mensen meedoen met Burgernet. Ik ben blij dat er weer 135 extra deelnemers zijn”, zegt John.

Burgernetmail na woninginbraak
In de mail staat waar, wanneer, hoe laat en op welke manier de inbraak heeft plaatsgevonden. Ook geeft Bureau Burgernet preventietips hoe een inbraak die op deze manier is gepleegd, in de toekomst voorkomen kan worden. Betrokken deelnemers wordt gevraagd om alle informatie die zij hebben of verdachte situaties die zij zich herinneren door te geven aan de politie via het digitale formulier. Denk daarbij aan signalementen, kleur en eventueel kenteken van auto’s, opvallend gedrag enzovoorts.

Burgernetmail als aanvulling op het buurtonderzoek van de politie
Wanneer er een woninginbraak heeft plaatsgevonden, houdt de politie een buurtonderzoek. Dit gebeurt meestal bij de woningen direct naast het pand waar is ingebroken. De politie gaat in gesprek met de bewoners die thuis zijn. Degene die niet aanwezig zijn, krijgen een brief van de politie in de bus om telefonisch contact op te nemen. Zo probeert de politie meer informatie over de inbraak te verzamelen. Daarnaast wil zij ook mensen bewust maken van het inbraakrisico en probeert hen te bewegen preventiemaatregelen te nemen. John: ”Inbrekers slaan na een geslaagde inbraak namelijk vaker toe in dezelfde buurt. De nieuwe service van Burgernet vormt een aanvulling op dit buurtonderzoek. De betrokken bewoners kunnen digitaal antwoord geven met behulp van een invulformulier. Vaak denken bewoners dat wat zij gezien hebben, wel niet zo spannend zal zijn. Maar voor de politie kan dat net het ontbrekende puzzelstukje zijn. Meld het dus vooral, dan is de politie op de hoogte van alle mogelijke informatie.”

Bent u volledig aangemeld voor Burgernet?
Burgernetdeelnemers die alleen de app hebben gedownload, zijn niet volledig aangemeld bij Burgernet. Hun e-mailadressen zijn niet bekend bij Bureau Burgernet. Hierdoor missen zij de aanvullende informatie via de mail. Zij kunnen zich alsnog volledig aanmelden via www.burgernet/aanmelden

Waak voor inbraak
De nieuwe service van Burgernet maakt deel uit van het project ‘Waak voor Inbraak’. Bij dit project werken bewoners, ondernemers, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, provincie en diverse andere partners samen aan de veiligheid in de eigen omgeving. Het doel is het verminderen van het aantal woninginbraken. Kijk voor meer anti-inbraaktips op www.waakvoorinbraak.nl

 

Zie ook het bericht “Service van Burgernet uitgebreid voor woninginbraken