De mini-bieb bij de fysio is een succes! De ruimte wordt regelmatig bezocht hetgeen ook natuurlijk de bedoeling is. We zien dat er ook vrij veel jeugdboeken worden gebracht zodat ook jongere lezers hier terecht kunnen.

Toch gaan we iedereen vragen om hier geen spellen, hele stapels tijdschriften of encyclopedieën neer te zetten. Daar is de ruimte nou eenmaal te klein voor. Spellen, encyclopedieën en studieboeken kunt u bijna dagelijks inleveren bij de goederenbank in Nieuw-Bergen.

De bedoeling is te zijner tijd een tijdschriftenrek te plaatsen maar ook daar kan maar een beperkte hoeveelheid in.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Dorpsraad Afferden