Waterschap Peel en Maasvallei heeft de laatste hand gelegd aan de eerste fase van het herinrichtingsproject Eckeltse beek. Er moeten nog wat kleinere zaken worden afgewerkt, maar nu al is de Eckeltse beek, net als vroeger, weer een slingerend beekje.

Vroeger werden veel beken (waaronder de Eckeltse beek) rechtgetrokken. Dit gebeurde om het water zo snel mogelijk af te voeren. Tegenwoordig zijn we tot het inzicht gekomen dat het beter is om beken de ruimte te geven. Een natuurlijke inrichting van de beek, waarbij deze waar mogelijk weer z’n gang mag gaan en zijn loop kan blijven verleggen, komt planten en dieren ten goede. Buitenbochten kunnen weer afkalven en binnenbochten weer aanslibben. Hierdoor ontstaat meer variatie in de stroomsnelheid. Bovendien komt er een meer natuurlijk waterpeil in de beek en worden de afvoerpieken verlaagd doordat water langer wordt vastgehouden. Dat is gunstig voor de zakkende grondwaterstand.

De Eckeltse beek ligt in een prachtig beekdal met een belangrijke natuurfunctie. Het stroomgebied van de beek telt verschillende waardevolle heideterreinen en er bevindt zich een aantal populaties van de zeldzame knoflookpad. Ook heeft de bever zich er spontaan gevestigd. De natuurfunctie van de Eckeltse beek kwam in het verleden niet goed tot haar recht. Reden voor Waterschap Peel en Maasvallei om de beek onderhanden te nemen en in 2005 opnieuw in te richten. Bij de werkzaamheden die nu vrijwel gereed zijn, is het traject vanaf de golfbaan tot aan de provinciale weg onderhanden genomen (lengte ca. 4 km). Bij de herinrichting is zoveel mogelijk aangesloten op de oude waterloop, zoals die 200 jaar geleden was. Stuwen zijn weggehaald, waardoor er geen obstakels meer zijn voor vissen en ze overal in de beek kunnen komen.

De bever heeft meer leefruimte gekregen. En het waterpeil is aangepast aan het nieuwe grondgebruik. Grote hoeveelheden water kunnen na hevige regenval weer goed worden afgevoerd door de beek, wat ten goede komt aan de landbouw. Op enkele plaatsen in het bosgebied kent de beek grote hoogteverschillen, waardoor er grote stroomsnelheden ontstaan, met als gevolg een prachtige, wild stromende beek met veel dynamiek in de oevers: een paradijs voor de natuur en een lust voor het oog van de mens. Er is volop rekening gehouden met de belangen van landbouw, natuur en landschap, hengelsport en het golfterrein op het landgoed Bleijenbeek.

De heringerichte Eckeltse beek wordt zo min mogelijk onderhouden. De beekloop zelf wordt alleen gemaaid als het echt nodig is. Liever wordt beschaduwing als onderhoudsmiddel ingezet. Beschaduwing voorkomt namelijk dat het water in de beek snel opwarmt. Dit zorgt voor een constante lagere temperatuur, en dat is goed voor flora en fauna. Beschaduwing zorgt er ook voor dat de beek snel dichtgroeit. De beekoevers zullen op een natuurlijke wijze worden onderhouden door middel van begrazing. In de tweede fase van het project Eckeltse beek, waarvan de uitvoering is gepland in 2006 en 2007, komen de Horsterbeek (een bovenloop die uitkomt op de Eckeltse beek) en de monding van de Eckeltse beek in de Maas aan bod.

Waterschap Peel en Maasvallei organiseert op zondagmiddag 5 maart een korte excursie langs de beek. Deelnemers aan de excursie worden meegenomen voor een korte wandeling langs de beek, waarbij ze door medewerkers van het waterschap deskundig worden geïnformeerd over het project. De wandeling begint die dag om 13.30 uur vanaf de beek nabij de Spitsbrug en duurt circa 1,5 uur. Wij stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt voor deze excursie. Dit kan via ons mailadres info@wpm.nl of telefonisch via 077-3891154.