beekDe plannen om de kaarsrechte Eckeltsebeek een natuurlijker verloop te geven, bestonden al jaren. Enige maanden terug werd het startschot gegeven en werden de motoren van de graafmachines gestart. Met als resultaat dat het eerste deel van de Eckeltsebeek tussen het Gening en Spitsbrug veranderd is in een landschap van bergen zand. Op sommige plekken kan men nog de oude loop van de beek herkennen. De nieuwe Eckeltsebeek vormt een voorloper van het nieuwe natuurlandschap dat vooral in de nabijheid van de Maas steeds meer het bestaande cultuurlandschap zal gaan vervangen. De slingerende loop van de beek is niet alleen natuurlijk maar zal in tegenstelling tot de kaarsrechte vorm het water ook veel langer vasthouden. Dat is gunstig voor de alsmaar zakkende grondwaterstand en de landbouw en het ontstaan van meer natuurgebied rond de beek. Aan de andere kant zijn er ook geluiden te horen van mensen die deze operatie als ‘geld over balk smijten’ bestempelen. “Als we niet uitkijken hebben we dadelijk allemaal natte voeten”, laat een buurtbewoner weten.

Bron: Maas- en Niersbode 14-06-2005

image_pdf