De Dorpsraad Afferden wordt de laatste jaren steeds meer betrokken bij allerlei maatschappelijke ontwikkelingen zoals participatiebeleid, accommodatiebeleid, berminrichting Rijksweg N271, ontwikkeling en inrichting Maasdal, pleisterplaatsen N271, inrichting Kapelstraat, kasteelruïne Bleijenbeek, openbaar vervoer, Huiskamerproject, Goede Doelen Week Afferden, adoptie speeltuin, verlichting kapel, Vereniging Kleine Kernen Limburg, sociaal dorpsteam, enz.

Deze ontwikkeling resulteert in aanzienlijk meer werk en druk op de diverse leden. Gelukkig zien en ervaren we het nog steeds als een uitdaging. Een uitdaging om ook Afferden in de nabije toekomst klaar te stomen voor het onvermijdelijke participatie-fenomeen. In deze toekomst zullen we zeker vaker een beroep op u doen; per slot van rekening zijn we er voor het dorp, dus voor u, maar dat geldt ook wederkerig.

U kent het adagium “Hoe meer handen, des te lichter het werk!”. Gelukkig zijn er nog steeds de jaarlijkse diverse verzoeken om geldelijke ondersteuning voor Offerse initiatieven. Initiatieven die we graag ondersteunen zoals het Huiskamerproject, het oorlogsmonument, vlaggen voor de schutterij, de kerstverlichting in de Dorpsstraat en de ’tribune-vernieuwing’ van de Paoterskapel.

Ook zijn we de laatste tijd erg druk met onze eigen projecten. Projecten zoals bijvoorbeeld de uitkijktoren waar nog jaarlijks een werkgroep bezig is met het verwijderen van het opschot zodat de hei weer een kans krijgt. In de toekomst moet de toren vanuit een paarse zee naar de hemel wijzen. Een leuk uitvloeisel is dat het ontwerp van onze toren op meerdere locaties wordt gebruikt; misschien wordt het wel op den duur een Limburgse of nog beter een Offerse Toren! En het initiatief van de Dorpsraad om het ‘Offers oorlogsmonument’ aan de noordelijke Spieghellaen/ Berkenallee te realiseren, zodat de passant even betrokken wordt bij een ogenblik in de geschiedenis van Afferden.

Intussen wordt er hard gewerkt aan het Groene Kruis mozaïek. Op dit moment zitten we vooral in het fondsenwerving-traject. Zoals u wellicht weet hebben we van het Fonds Maatschappelijke Betrokkenheid van de Rabobank reeds een bedrag van €3200,- mogen ontvangen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het mozaïek, na een ingrijpende restauratie, aan een hiervoor speciaal geconstrueerde muur op het dorpsplein komt te hangen en daar in al zijn pracht en praal kan schitteren. Een kleurrijk symbool van saamhorigheid vervat in een prachtig, oude, bijna verloren gegane mozaïektechniek.>

De volgende plannen liggen nog op de dorpsontwikkelingsplank: herinrichting Heijmanspark, slot Heerenwaard, inrichting Oranjebuurt, toekomst kerkgebouw, Maas-Regatta, enz..

Mocht u ten gevolge van bovenstaande geïnspireerd zijn om mee te willen denken, overleggen en handelen dan bent u natuurlijk van harte welkom. Onze secretaris zal u graag meer informatie geven via dorpsraad@afferden-limburg.nl.

Namens de Dorpsraad Afferden

Henk Hendriks

image_pdf