Welkomsmissen van kapelaan Slaven in onze parochies

In het weekend van 9 en 10 maart zal kapelaan Slaven zijn 1e Missen verzorgen in onze parochies: in de kapel van Heukelom en verder volgens het schema van de kerkdiensten. We mogen hem feestelijk van harte welkom heten! Na de Missen in Siebengewald en Bergen is er nog een samenzijn met koffie/thee.

Aanstaande zondag, 10 maart om 9.30 uur, zal de nieuwe kapelaan Slaven voor het eerst in Afferden de H. Mis opdragen. We heten hem dan welkom, maar vanwege de tijdsdruk, volgt de echte kennismaking later wanneer hij een praatje met ons kan maken en koffie drinken. Zondag moet hij al om 11.00 uur in Bergen zijn. De dienst is in de Mariakapel m.m.v. Piet Wijers.

De nieuwe kapelaan stelt zich voor!

Mijn naam is Slaven Brajkovic, 46 jaar en geboren in Split, Kroatië, als kind van een vader uit Istrië en een moeder uit Dalmatië, en groeide op in Pula in een tijd dat Kroatië nog deel uitmaakte van het communistische Joegoslavië in een familie die niets aan geloof en Kerk deed. Op mijn 25e jaar zag ik pas voor het eerst een kerk van binnen (ik was niet gedoopt) via mijn toenmalige vriendin  die mij over haar geloof vertelde. Met tranen in mijn ogen las ik het verhaal van Jezus ‘laatste dagen’. Ik volgde samen met haar catechese bij de Neocatchumenale Weg, een beweging binnen de katholieke kerk. Iets in me zei toen: dit is de waarheid. Ik kreeg weer hoop in mijn leven. De liefde voor de vriendin ging over in liefde voor Jezus. In 2005  besloot ik mij te laten dopen. Ik verdiepte mij steeds meer in het geloof en ging catechese geven. Daarnaast werkte ik als secretaris van een notaris. Er kwamen andere vrouwen voorbij, maar het kwam nooit tot een diepe relatie. Mijn relatie met God bleek sterker. In 2005 gaf ik toe aan mijn roeping: ik wilde priester worden. Door loting werd ik uitgezonden naar Nederland. Het eerste jaar leerde ik de Nederlandse taal en daarna volgde ik zes jaar lang colleges op het Grootseminarie Rolduc en vervolgens heb ik drie jaar lang missiewerk gedaan in Nederland.

Op 26 mei 2019 werd ik tot priester gewijd in Roermond en was werkzaam tot januari 2024 in het parochiecluster van de Maastrichtse wijken Heer, Amby, Scharn, De Heeg en Heugem.

Van het diepe zuiden is mijn nieuwe avontuur begonnen in Noord-Limburg waar ik samen met pastoor Rick Blom vol goede zin de nieuwe missie ga beginnen in de nieuwe parochies! 

Kapelaan Slaven

Knutselen palmpasenstokken

Op woensdag 20 maart (voor Afferden en Siebengewald) zijn álle kinderen uitgenodigd om een palmpasenstok te komen maken. Bijdrage 7,50 euro.

Aanmelden kan bij de pastoor (rickblom7@hotmail.com / 06-55722869, graag met vermelding naam van kind en welke school. Uiterlijk aanmelden vrijdag 15 maart.

De gezamenlijke gezinsmis waarbij de palmpasenstokken worden gezegend is op 24 maart, met het feest van Palmpasen, in de kerk van Siebengewald om 09.30 uur. Bij alle weekendvieringen met Palmpasen zullen nieuwe palmtakken worden gezegend om mee naar huis te nemen.

Filmmiddagen in de Edith Steinkapel

Elke zondag in de veertigdagentijd worden er films getoond in de Edith Steinkapel om 14.30 uur. Voor toegang wordt een bijdrage gevraagd van 2,50 euro inclusief koffie/thee in de pauze. De komende films zijn:

Life of Brian, zondag 10 maart:

Op de avond dat Jezus Christus geboren wordt, wordt in het stalletje ernaast ook Brian geboren. Op volwassen leeftijd sluit Brian zich aan bij het Volksfront van Judea: een organisatie die zich tegen de Romeinen verzet. Door een speling van het lot wordt Brian echter aangezien voor de Messias, en wordt alles wat hij zegt en doet heilig verklaard. Dit tot grote ergernis van Brian, die helemaal geen behoefte heeft om een volk te leiden. Ook de Romeinen zijn niet zo blij met de komst van deze Messias.

Pink Moon, zondag 17 maart:

Tijdens een familiediner verklaart de patriarch Jan dat hij levensmoe is. Het nieuws slaat in als een bom en zijn dochter Iris besluit verlof te nemen. Terwijl de vastgestelde datum van zijn dood steeds dichterbij komt, trekt Iris ongevraagd bij haar vader in. Zij wil graag te weten komen waarom hij tot dit besluit is gekomen.

The Last Temptation of Christ, 24 maart:

De door schuldgevoel gekwelde timmerman Jezus van Nazareth probeert uit te vinden wat God van Hem wil. Maar als zijn missie bijna compleet is staat Hij voor de grootste verleiding van allemaal: het normale leven van een goed mens. Gebaseerd op Nikos Kazantzakis’ gelijknamige roman.

Stille Omgang 16 maart 2024

In 1345 vond er een wonder plaats in Amsterdam met een H. Hostie. Meer info is te vinden op www.stille-omgang.nl. Er ontstond een jaarlijkse feestelijke processie totdat de reformatie dit niet meer toestond. Hierop ontstond het gebruik om ’s nachts een route te gaan lopen, in stilte. Dit gebruik is nog steeds en jaarlijks trekken er een paar duizend mensen in stilte door de nachtelijke straten van Amsterdam, midden door het uitgaansleven. Zo’n 20 kerken voorzien van H. Missen waar verschillende groepen uit het hele land samen komen om te vieren. Een unieke ervaring om mee te maken. Dit jaar van zaterdag op zondag 16/17 maart.

Pastoor Blom gaat mee en nodigt u uit om mee te gaan. Bijdrage van 35 euro wordt gevraagd. We stappen op de bus bij Hotel Asteria in Venray. Op de vroege zondagochtend zijn we weer terug. U kunt zich opgeven bij pastoor Rick Blom. Uiterlijke datum opgave is woensdag 13 maart.

Spreekuur

Voor het bestellen van H. Missen, voor vragen of gewoon welkom voor een kopje koffie!

Parochie Afferden:

Sacristie van de parochiekerk. Ingang zijkant van de kerk via de Dorpsstraat.

Elke dinsdag van 09.00-11.00 uur. Tel. 06 – 28 87 34 24.

image_pdf