Nieuws van de parochie

Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet van vorige week dinsdag 2 november bevestigen de Nederlandse bisschoppen opnieuw de coronamaatregelen die nog steeds gelden voor de Rooms-Katholieke Kerk. Zij bereiden zich bovendien voor op een mogelijke aanscherping van deze maatregelen met het oog op de ontwikkeling van de Covid-19 pandemie.

De huidige maatregelen omvatten onder meer de basisregels zoals:

  • thuisblijven bij klachten
  • de hygiëneregels volgen
  • zorgen voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.
  • Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om onderling een veilige afstand te bewaren en rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

Bij aanscherping van deze maatregelen worden de parochies zo spoedig mogelijk geïnformeerd

Voor onze parochie HH. Cosmas en Damianus geldt dat we de weekendmissen niet, zoals eerder aangekondigd, door laten gaan in de kapel, maar gewoon in de kerk. De woensdagavondmissen in de kapel gaan vooralsnog  gewoon door.

Gezinsviering
Op zondag 28 november om 9.30 uur zijn álle kinderen welkom om deel te nemen aan de gezinsmis, een Mis speciaal voor de kinderen. Met de communicanten maken we vooraf adventskransen en deze worden gezegend tijdens de Mis. Neem gerust een adventskrans of iets dergelijks mee om te laten zegenen. Welkom!!

Adventskrans
Een adventskrans is een krans van dennengroen met vier kaarsen, één voor elk van de vier adventszondagen. Iedere zondag wordt een kaars meer aangestoken tot ze op de laatste zondag alle vier branden. Het symbool van hoop en de komst van Jezus, als het licht in de wereld.

1e Heilige Communie en voorbereiding
Op 22 mei 2022 is de 1e H. Communie gepland. Op woensdag 10 november is de ouderavond gepland op basisschool ’t Diekske om 20.00 uur. Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 4 en groep 5 kunnen zich aanmelden bij de pastoor: rickblom7@hotmail.com / 0655722869. Ook kinderen van deze leeftijd, die speciaal onderwijs volgen en de communie willen doen, kunnen zich aanmelden. Als u dit bericht pas ziet ná 10 november of indien u verhinderd bent om aanwezig te zijn bij de ouderavond; u kunt zich nog gerust aanmelden!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.