Nieuws van Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA)

Op 13 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen, waarin is aangegeven dat de gemeente de doorontwikkeling van de Alverman naar een Multi Functioneel Centrum ondersteunt en aan deze realisatie financieel zal bijdragen.

Hierna is de WAA aan de slag gegaan met de verdere uitwerking van de plannen: Twee hallenbouwers zijn gevraagd om een offerte uit te brengen en hierbij bleek HoexBouw uit Oostrum het goedkoopste te zijn. Samen met deze firma is de ingediende offerte nader uitgewerkt en is bekeken waar bezuinigingen mogelijk zijn o.a. door zelfwerkzaamheid.

Uitgangspunt is nog steeds het Programma van Eisen, dat eerder samen met alle gebruikers is opgesteld. Ook is bekeken in hoeverre duurzame maatregelen te nemen zijn zoals zonnepanelen en een warmtepomp.

Begin juni j.l. is de definitieve offerte aangeboden aan de gemeente met het verzoek om de realisatie van de nieuwbouw financieel te ondersteunen.

Intussen zijn we ook bezig met het instellen van een projectgroep, die de nieuwbouw samen met HoexBouw gaat aansturen cq. begeleiden. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de voornaamste gebruikers van de nieuwe accommodatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *