Op de eerste Algemene Ledenvergadering op 15 juni is niet alleen het bestuur van Afferden Samen Beter officieel gekozen, maar zijn er ook veel informatie, tips en wensen verzameld waar we weer mee verder kunnen.

Aan de hand van de doelstellingen 2021/2022 hebben we aan de leden gevraagd om de lijst aan te vullen en welke doelstelling bovenaan op de lijst zou moeten staan.

Hier kun je de doelstellingen 2021/2022 bekijken:

Met stip stond op de eerste plaats:

1.GEZAMENLIJKHEID VERGROTEN

Zoveel mogelijk groepen, verenigingen, stichtingen, inwoners etc verbinden met elkaar en zo meer draagvlak te creeren voor gezamenlijke (terugkerende) activiteiten in het dorp. Werken aan Gemeenschapszin. Mogelijkheden Omnivereniging onderzoeken.

Daarna volgde

2.HERINICHTING HEIJMANSPARK

De wensen/visie van alle belangengroepen inventariseren en tot 1 mooi plan verwerken

Belangengroepen: Aanwoners, Basisschool, Gemeente, Bejen, Gezondheidscentrum, Dorpsraad, Gebruikers Kiosk, Visclub, Afferden Samen Beter

En

3.Aan de gang gaan met de wensen en ideeen uit de DAGBOEKEN

Opnieuw alle door Afferden Samen Beter verzamelde ideeen, wensen en adviezen (dagboeken, dorpsavonden, vragenlijsten, interviews etc) doorlezen. Speerpunten uitkiezen. Proberen inwonersgroepjes te vinden om samen en met ons aan de slag te gaan.

Bij al deze top 3 onderwerpen wordt door velen vooral benadrukt dat het om alle leeftijdsgroepen gaat: JONG en OUD.

Op de vragenlijst staan vragen zoals:

  • WAT MOET BOVENAAN OP DE LIJST WAAROM?
  • MOET ER NOG IETS BIJ OP DE LIJST?
  • HOE KUNNEN WE BETER ONS DOEL BEREIKEN?
  • WAT MISSEN JULLIE NOG?
  • ZOU JE ZELF OF SAMEN MET ANDEREN OOK IETS OP WILLEN PAKKEN? WAT? EN WAT HEB JE DAARVOOR NODIG?

Ook jij kunt op de vragenlijst reageren via: info@afferdensamenbeter.nl

Contactgegevens Afferden Samen Beter

Je kunt je vanaf heden aanmelden voor onze nieuwsbrief via deze link

Behalve nieuws en updates van Afferden Samen Beter op afferden-limburg.nl, Facebook en de Knikkerkoerier is er alvast een eenvoudige website opgezet, die in de toekomst naar behoefte uitgebreid kan worden.

Link naar de website

Wordt vervolgd 🙂

image_pdf