Er bestonden al langer plannen om ter verbetering van de communicatie en de onderlinge betrokkenheid in Afferden een nieuw communicatiemiddel in het leven te roepen. Gekozen is voor de ontwikkeling van een dorpsapp waar men gratis familieberichten, verenigingennieuws, oproepen en aankondigingen kan laten plaatsen. Afgelopen zaterdag vond voor de Mariakapel de lancering van deze dorpsapp plaats. Vanaf woensdag 10 mei kan iedereen zich voor deze Offerse dorpsapp aanmelden.

Pastoor Rick Blom zegende in bijzijn van de initiatiefnemers de Offerse dorpsapp en benadrukte nog eens de belangrijkheid van goede communicatie en onderlinge verbindingen in een dorp. Vooral nu duidelijk is dat op korte termijn dorpsblad de Knikkerkoerier op zal houden te bestaan. Wat dat betreft komt de lancering van deze dorpsapp precies op het juiste moment.

In 2017 werd tijdens de introductie van de dorpsdagboeken door Afferden Samen Beter(ASB) al het idee geopperd om voor Afferden een digitale informatiekanaal te ontwikkelen. Deze plannen zijn toen niet van de grond gekomen maar in 2022 weer opgepakt door Offere Mien Offere(OMO). De nadruk lag toen vooral op de ontwikkeling van een evenementenapp om zoveel mogelijk mensen te informeren en aan te sporen evenementen in het dorp te bezoeken. Met de komst van de Offerse Dorpsraad bij de OMO is de ontwikkeling van de dorps-app in samenspraak met ASB verder opgepakt en uitgewerkt.Dat heeft uiteindelijk geleid tot deze dorpsapp waarvan het beheer onder de Offerse dorpsraad valt en nauw samengewerkt zal worden met de al jaren bestaande website www.afferden-limburg.nl van Hans v.d Woldenberg.

Volgens Ton Wijers van de Offerse Dorpsraad is juist voor een dorpsapp gekozen omdat bijna iedereen Whatsapp heeft en kent. Bovendien biedt zo’n app de groots mogelijke dekking in een gesloten groep en kunnen berichten snel geplaatst en gedeeld worden. “Dit betekent dat alleen (oud)inwoners van Afferden de berichten kunnen lezen”, zegt Ton. Een redactieteam gaat voor keuring en plaatsing van de binnengekomen berichten zorgen in nauwe samenwerking met de bestaande website www.afferden-limburg.nl “Alle berichten die relevant zijn en niet onder familieberichten vallen, worden automatisch op deze website geplaatst als deze gestuurd worden naar dorpsapp@afferden-limburg.nl“, benadrukt Ton. “Reageren op berichten in de dorpsapp is echter niet mogelijk, dit om het overzicht in de app te behouden en ongewenste berichten en reacties te voorkomen.”

Aanmelden voor deze dorpsapp kan vanaf woensdag 10 mei. Instructies hiervoor zijn vanaf die datum te vinden in de Knikkerkoerier en op www.afferden-limburg.nl/dorpsapp. Oud inwoners van Afferden kunnen voor de aanmeldinstructies een mail sturen naar dorpsapp@afferden-limburg.nl.

Foto: Een delegatie van OMO, dorpsraad Afferden en Afferden Samen Beter lanceren onder toeziend oog van pastoor Rick Blom de Offerse dorpsapp.

Bron: Frans Thonenimage_pdf