Sinds enkele maanden is in Offere de werkgroep met de naam ‘Offere Mien Offere’ actief. Deze werkgroep wil mensen, verenigingen en organisaties met elkaar verbinden voor een leefbaar en toekomstbestendig Offere.

Gemeenschapshuis Iedershuus is onlangs verdwenen voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum. Bij de Alverman wordt gestaag gewerkt aan de uitbreiding van deze sportaccommodatie. Deze locatie moet uitgroeien tot een multifunctioneel centrum waar het Offers verenigingsleven zich volop kan ontwikkelen op sportief en cultureel gebied.

De keuze voor De Alverman heeft de afgelopen jaren tot onrust in het dorp geleid. Voor velen een ongewenste situatie. Vooral in een kleine gemeenschap als Offere waar organisaties, verenigingen en bedrijfsleven sterk op elkaar zijn aangewezen. Dat is ook de reden dat betrokkenen bij het dorp enige maanden geleden werkgroep ‘Offere Mien Offere’ hebben opgericht. Deze werkgroep wil verbinden en draagvlak creëren om de leefbaarheid in het dorp te vergroten. “Door onder meer het sporten en bewegen en het culturele leven te bevorderen, bewoners en verenigingen te betrekken bij activiteiten en verenigingen te stimuleren om samen activiteiten te ontplooien”, verduidelijkt woordvoerder Mat Custers. “Maar ook door accommodaties en locaties zo goed mogelijk te gebruiken.”

Inmiddels is de werkgroep op bezoek geweest bij diverse organisaties en verenigingen om de doelstelling van ‘Offere Mien Offere’ te verduidelijken. Zo werd bijvoorbeeld gesproken met de horeca en middenstand, Offers Treffe, de basisschool en besturen van diverse verenigingen en organisaties waaronder de fanfare, KBO, voetbalclub HRC, de tennisvereniging en zangkoor Laetitia. “Iedereen reageert positief op ons initiatief”, concludeert Custers na een eerste bezoekronde. “Niet alleen de horeca maar ook de Dorpsraad en Afferden Samen Beter. Enthousiaste reacties waren er eveneens van de nieuwe pastoor Rick Blom.” Custers benadrukt dat ‘Offere Mien Offere’ geen ‘Afferden Samen Beter’ of een ‘Dorpsraad’ is. “We zijn maar tijdelijk. Wij zijn trots op Offere en willen mensen en organisaties verbinden en ondersteunen zodat we ook in de toekomst trots op Offere kunnen zijn.”

image_pdf