Corona heeft een streep gehaald door vele activiteiten waaronder het tweejaarlijkse kerstconcert in Afferden. Dit jaar staan alle seinen op groen en kan dit traditionele concert van fanfare en koren weer doorgaan. Dit goed bezochte evenement vindt op zaterdag 17 december plaats. Niet in de Cosmas en Damianuskerk maar in de nieuwe zaal van De Alverman. Dit tot grote teleurstelling van pastoor Blom.

Anderhalve week geleden hebben de deelnemende koren en fanfare Helpt Elkander het besluit bekend gemaakt dat voor het kerstconcert unaniem de keuze op de Alverman is gevallen. Redenen die werden aangegeven hingen onder meer samen met de hoge kosten en het hoge gasgebruik om de kerkruimte te verwarmen. In deze dure tijd voor energie en noodzakelijke energiebesparing vinden alle verenigingen het ongewenst voor het concert 200 kubieke meter gas te moeten verbruiken om de kerkruimte te verwarmen, staat in het persbericht te lezen. Tevens wordt aangegeven dat met de komst van de nieuwe zaal bij De Alverman een alternatief is ontstaan voor het houden van dit soort dorpsactiviteiten.

Pastoor Rick Blom heeft met grote teleurstelling op dit besluit gereageerd en dit ook via email kenbaar gemaakt bij de organisatoren van het kerstconcert. Samen met de werkgroep van de parochie Cosmas en Damianus spreekt hij zijn zorg uit om de traditie van het kerstconcert los te koppelen van het kerkgebouw. “Ik ondersteun van harte de ingezegende Alverman maar een kerstconcert hoort net als een kerstmis in de kerk”, schrijft hij in zijn reactie. “Geef De Alverman alle activiteiten van het jaar maar neem het kerstconcert niet van de kerk af…” Verder zegt de pastoor die veel inspanningen pleegt om meer mensen in de kerk te krijgen dat het niet doorgaan van het kerstconcert in de kerk opnieuw een stap is dat de parochie minder zichtbaar wordt voor mensen. Hij spreekt in zijn bericht dan ook de hoop uit dat de waarde van een traditie niet verloren zal gaan.

In reactie hierop heeft de kerstconcertorganisatie pastoor Blom uitgenodigd voor een gesprek dat afgelopen zondag plaatsvond. Tijdens dat onderhoud zijn met begrip en respect voor elkaars standpunten de voors en tegens voor de keuze van De Alverman besproken maar heeft niet geleid tot een ander besluit van de organisatie. Of het een goed beslissing is zal de tijd uitwijzen maar met de komst van de nieuwe zaal bij De Alverman heeft Offere voor dit soort grote evenementen echt iets te kiezen.

Wordt gekeken naar de sfeer en de akoestiek voor met name de zangkoren dan heeft de parochiekerk duidelijk veel meer te bieden. De energiekosten daarentegen en dan met name het hoge gasverbruik dat met het verwarmen van de kerk is gemoeid, spreken meer voor De Alverman. Ondanks het feit dat de kerk aangegeven heeft wat betreft de stookkosten hetzelfde tarief te hanteren als in De Alverman. “Ter aanvulling zou in de bestrijding van de energiekosten onder de aanwezigen een vrijwillige bijdrage gevraagd worden”, laat de pastoor weten.

De organisatie van het kerstconcert die in de besluitvorming het hoge gasverbruik in de kerk in de huidige tijd van energietransitie en hoge gasprijzen belangrijk heeft laten meewegen, besluit: “We kijken hoe dit uitstapje naar De Alverman ons bevalt en over twee jaar is er sprake van een nieuwe situatie.”

Tekst: Frans Thonen
Foto: Hans v/d Woldenberg

image_pdf