Dit is de kop van een krantenartikel uit 1947. Daarin wordt geschreven dat het Limburgse Tweede Kamerlid Jan Peters (KVP) vragen heeft gesteld aan de ministers van Onderwijs en van Oorlog over de slechte toestand van het onderwijs in Afferden. Als de jongens-school in 1942 door een bombardement wordt verwoest, gaan de jongens en meisjes in een rouleersysteem nog maar halve dagen naar school. In 1944 volgt de evacuatie en blijven de leerlingen gedurende negen maanden geheel verstoken van onderwijs. Als dan ook nog drie van de vijf leerkrachten van de jongensschool worden opgeroepen voor militaire dienst, is het niet verwonderlijk dat wordt gemeld dat de leerlingen van de vijfde klas nog met aanvankelijk lezen bezig zijn. Bijkomend probleem is dat veel ouders hun kinderen, meestal zonder verlof, vaak thuis houden. De reden hiervoor wordt niet vermeld.

Pas in 1948 wordt de nieuwe jongensschool (St. Antoniusschool) aan de Langstraat gebouwd. Ook de plaatselijke aannemers W. van Oijen en H. Franssen schrijven in op de aanbesteding en het werk wordt uiteindelijk voor 49.995 gulden aan P. van Oijen uit Boxmeer gegund. Op de bestektekening wordt de school aangeduid als “semi-permanente R.K. Jongensschool”.

Het is een tamelijk laag gebouw met 5 klassen en een kleine ruimte voor het personeel die tevens dienst doet als opslagruimte en bibliotheek. Ruimte voor gymnastiekles is er niet, daarvoor wordt later gebruik gemaakt van het jeugdhuis aan de Dorpsstraat.

De school blijkt echter niet “semi-permanent” te zijn en wordt in 1978 afgebroken. image_pdf