Dat het met de plaatselijke dorpsblaadjes in de Gemeente Bergen steeds minder ging, was al veel langer duidelijk. Kosten, gebrek aan menskracht en het ontbreken van ‘nieuws’ maakten het in de lucht houden van deze blaadjes steeds moeilijker.

Na de opheffing in 2021 van het mededelingenblad De Fontein in de kernen Nieuw Bergen, Aijen en Bergen verschijnen alleen nog de Grenskoerier in Siebengewald en de Knikkerkoerier in Afferden. Onlangs werd echter duidelijk dat ook de Grenskoerier na 40 jaar het doek laat vallen. De laatste uitgave van dit dorpsblad valt voor aanvang zomervakantie 2023 bij de mensen in de bus. Inmiddels heeft de uitgever van de Offerse Knikkerkoerier bekend gemaakt dat zijn blad dit voorbeeld gaat volgen en het einde van dit jaar niet zal halen. Sterker nog. Volgens de uitgever resten nog drie nummers en valt na 46 jaar op 21 juni 2023 definitief de laatste Knikkerkoerier bij de Offerse abonnees in de bus. Wat overblijft als papieren informatiekanaal in de gemeente Bergen is dan nog de Maasduinen Courant. Deze krant wordt iedere twee weken in de hele gemeente verspreid.

Bron: Frans Thonen