Beste inwoners van Afferden.

Zoals de meesten gemerkt zullen hebben is er een flyer van de Dorpsraad in uw brievenbus gevallen. Om verwarring of misverstanden te voorkomen willen we u hier toch nog een korte uitleg over geven.

Wat willen wij met deze actie?

Aanstaande dinsdag 13 november gaat de gemeenteraad Bergen beslissen waar onze “nieuwe” accommodatie moet komen. Niet wij, het dorp, gaat beslissen maar de politiek gaat onze toekomstige leefbaarheid bepalen!

Wij willen de gemeenteraad Bergen aanstaande dinsdag 3 maanden de tijd vragen en niet nu te beslissen, zodat we de gelegenheid krijgen om alle plannen uit te werken en dan aan u in het gemeenschapshuis Iedershuus te presenteren.

En die 3 plannen zijn:

1. het nieuwe afgeslankte plan van de WAA plan Alverman
2. het plan van het A-team van de Dorpsraad
3. het plan van de Langstraat/Pruuver.

Waarschijnlijk heeft u inmiddels vernomen dat Plangroep Langstraat de stekker er heeft uitgetrokken, maar de Dorpsraad heeft, na goed overleg met de Plangroep Langstraat, dit plan geadopteerd en is dus niet van de baan!!!

We verzoeken u met klem de petitie te ondertekenen. We benadrukken nogmaals dat u hiermee geen locatie/plan keuze maakt, maar met deze ondertekening uitstel vraagt en aangeeft dat het DORP moet beslissen over Afferden en niet de politiek.

 

Dorpsraad Afferden

 

Aanvullende informatie van de raadsgriffier:

In Afferden heeft de dorpsraad een flyer verspreid die mensen op het verkeerde been kan zetten.

Het accommodatiebeleid Afferden staat NIET, zoals wordt gesteld, op de agenda van de raadsvergadering van aanstaande dinsdag. Waarschijnlijk wordt er wel aandacht aan besteed in de begrotingsbehandeling. Als dit gebeurt in de vorm van een motie, zal pas aan het eind van de vergadering (diep in de avond) duidelijk zijn of deze motie wordt aangenomen of niet. Het publiek dat speciaal voor dit onderwerp de raadsvergadering wil bijwonen, zal dus van 16.00 tot 23.00 (?) uur in het ongewisse blijven. Bovendien wordt de vergadering (om circa 18.00 uur) een uur geschorst om te eten. Aan deze maaltijd kunnen bezoekers van de vergadering niet deelnemen.

De raadsvergadering is te volgen op www.bergen.nl.