Overzicht geplande missen parochie


Elke dinsdag is de pastorie geopend van 9.00 tot 11.00 uur, voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof.

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, is het weer mogelijk om intenties op te geven en ook voor een avondwake en begrafenissen zijn geen beperkingen meer.

Indien u kiest voor crematie is het ook mogelijk om toch een avondwake en/of een eventuele uitvaartdienst in de kerk te houden. Pastoor Blom zou het fijn vinden om ook bij een crematie betrokken te worden. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 557 228 69 en via email rickblom7@hotmail.com

In de kerk zijn bijna alle coronamaatregelen versoepeld.

  • U wordt verzocht thuis te blijven bij klachten die verband kunnen houden met Corona.
  • Handen ontsmetten bij binnenkomst.

De vieringen op woensdag in de Mariakapel gaan met ingang van 6 oktober weer om de 14 dagen beginnen. De kapel is na restauratie overdag weer geopend voor individueel bezoek.woensdag 20 oktober 2021
H. Mis in de Mariakapel
19:00 uur


zaterdag 23 oktober 2021
H. Mis in de Kerk m.m.v. fanfare Helpt Elkander, het Basiskoor, de Troubadours en het Kerkkoor (feestelijke welkomsdienst Pastoor Rick Blom)
17:00 uur

Intenties voor:

  • Jan Frederix (verjaardag)


zondag 31 oktober 2021
H. Mis in de Kerk (Allerheiligen/Allerzielen)
11:00 uur

Aansluitend bezoek aan het kerkhof en zegening van de graven.