Overzicht geplande missen parochiezondag 31 januari 2021
H. Mis in de Kerk m.m.v. Jan Keijsers
11:00 uur


zaterdag 06 februari 2021
H. Mis in de Kerk m.m.v. Celine en Chantal
19:00 uur


zaterdag 13 februari 2021
H. Mis in de Kerk
19:00 uur


zaterdag 20 februari 2021
H. Mis in de Kerk m.m.v. Piet Wijers
19:00 uur


zaterdag 27 februari 2021
H. Mis in de Kerk m.m.v. Jan Keijsers
19:00 uur


Elke dinsdag is de pastorie geopend van 9.00 tot 11.00 uur, voor het opgeven van misintenties, voor vragen omtrent de kerk en het kerkhof.

Onderstaande beperkende maatregelen zijn nog altijd van kracht.

 • Er mogen maximaal 30 personen binnen (uitgezonderd voor een begrafenis 100 personen)
 • De anderhalve meter maatregel moet in acht worden genomen
 • Aanraking onder elkaar moet worden voorkomen
 • Verzocht wordt om tijdens de dienst een mondkapje te dragen
 • Er zijn veilige looproutes
 • De plaatsen worden toegewezen op anderhalve meter van elkaar
 • Voor de viering wordt gevraagd naar de gezondheid

U wordt verzocht thuis te blijven bij klachten die verband kunnen houden met Corona

 • Bij binnenkomst moeten de handen worden gereinigd
 • De wijwaterbakjes zijn leeg
 • Tijdens de viering mag er door de gelovigen niet mee worden gezongen
 • Ook tijdens het ter communie gaan, moet  anderhalve meter in acht worden genomen
 • Er is geen collecte tijdens de dienst, maar in plaats daarvan staat er een mandje bij de deur

De vieringen op woensdag in de Mariakapel kunnen tot nader bericht nog altijd niet worden hervat.