1e Communie 1979

Op Hemelvaartsdag 24 mei 1979 deden deze kinderen de Eerste Communie. Op de foto met pastoor Van Dijk en juf Thea Willems.

V.l.n.r. achterste rij: Paul Peters, Manuela Kempen, Veronique Gerbeks, Marc Keijzers, Silvia Derksen, Geert van Oijen, Jose Crommentuin, Stefan van Zinderen, Marco Verstegen, Ton Bartels, Patrick Theunissen, Henry Aarntz en Harold van Kempen.

V.l.n.r. middelste rij: Andre fransen, Silvia en Renate Arts, Johnny Jansen, Harold Arts, Sjaak vd Ven, Yvonne van Heesh, Peggy Tönnissen, Nicole van de Bergh, Jeanette Heijligers en Celine Burgers.

V.l.n.r. voorste rij: André van de Heijden, Renate Tönnissen, Wiljam Lamers, Harold van de Ven, Monique Hermsen, Jolanda Kersten, Bas van de Woldenberg en Terry Kepser

De molen van Bleijenbeek

Eeuwenlang werd het leven van de inwoners van Afferden voor een groot deel bepaald door de heersers van kasteel Bleijenbeek. Zo was er het molenrecht wat inhield dat de boeren van Afferden verplicht waren hun koren door de molen van de kasteelheer te laten malen.

In archieven wordt reeds in 1569 melding gemaakt van pachtcontracten voor de molen van Bleijenbeek.

Op deze landkaart van rond 1840 zien we ongeveer in het midden een molensymbool. Dat is waarschijnlijk de plaats waar vroeger op de Meulenberg de molen stond. In de negentiende eeuw was het een zogenaamde standerdmolen (een windmolen op een voetstuk). Bekend is dat deze molen in 1882 door blikseminslag is verwoest en niet meer op deze plaats is herbouwd.

Op actuele kaarten zien we dat de weg vanaf de huidige golfbaan richting de Lakei daarom de Molenweg heet.

Meester Janssen hoofd van de lagere school 1927

In het huis naast de toenmalige winkel van Piet Honig op het Gening woonde vroeger het hoofd van de lagere school Franciscus Paulus Janssen, geboren in 1883 te Meerlo.

Van 1920 tot zijn pensionering in 1949 was meester Janssen hoofd van de lagere school in Afferden. Zowel voor het onderwijs als voor het verenigingsleven heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt. Hij was dirigent van de fanfare en van het kerkelijk zangkoor. Als waardering voor deze inzet is hij in de jaren 50 zowel koninklijk als kerkelijk onderscheiden.

In 1920 werd hij dirigent van fanfare Helpt Elkander als opvolger van meester Titulaer, ook hoofd van de school. Naar verluidt had meester Janssen veel gezag, was rustig en had veel geduld. In 1958 is een einde gekomen aan zijn dirigentschap en in 1968 is hij overleden.

Deze foto is uit 1927.

Het Gening in 1949

Links op de foto de winkel van Piet Honig. Hij verkocht levensmiddelen, artikelen voor de sportvisserij en zaden. In de jaren 80 is de winkel gesloten en tot woonruimte verbouwd.

Lange tijd stond op de achtergevel het opschrift “Levensmiddelen”, gericht aan de voorbijvarende schippers. Zij moesten vroeger wachten voor de sluis bij Sambeek en konden dan in Afferden boodschappen doen.

Op de achtergrond het gezicht op Afferden met het zustershuis en de oude, door de oorlog zwaar beschadigde kerk.

Kapel St. Antonius Abt van Heukelom

De eerste melding van de kapel dateert uit de 17e eeuw. Door wie de kapel is gebouwd, is niet bekend, maar er zijn aanwijzingen dat er een relatie met de heren van het kasteel Bleijenbeek bestond. In oude stukken vindt men vaak de aanduiding ‘de heerlijkheid Afferden en Heukelom’.

Tot 1820 werd de kapel vanuit de parochie Afferden bediend. Hierna werd de kapel verzorgd door de parochie Bergen, maar bleef in eigendom van de parochie Afferden. Heukelom had vroeger een nauwe band met de parochie Bergen. Veel mensen gingen er naar de kerk en de kinderen gingen er naar school. Op 28 februari 1992 is de kapel bij overeenkomst in eigendom overgedragen aan de parochie Bergen.

Lange tijd leed de kapel een kwijnend bestaan, maar nu is er elke 2 weken een avondmis en vinden er doopsels en kleine vieringen plaats. In 2012 is de binnen- en buitenkant van de kapel grondig gerenoveerd.

Kinderen meisjesschool in optocht door Langstraat 1959

Een foto van kinderen van de meisjesschool gemaakt op 20 juni 1959 aan het einde van de de Langstraat.

Rechts op de foto zuster Dominica, leerkracht van de meisjesschool van 1952 tot 1963. Op de achtergrond zuster Euphrosina (1955 – 1979).

De vraag is, vanwege welke gelegenheid deze foto is gemaakt en wie er allemaal op de foto staan.

Parkfeesten 1987

In 1986 vinden voor de laatste keer de Roodridderfeesten rond de ruïne van kasteel Bleijenbeek plaats. De organisatie is op zoek gegaan naar een alternatief en in augustus 1987 worden in het Heijmanspark de Parkfeesten georganiseerd.

Ook weer een combinatie van spelen en tentfeesten.

Pontveer 1960

Het is goed mogelijk dat een oversteekplaats over de Maas ten grondslag ligt aan het ontstaan van Afferden en ook de naam zou daarvan kunnen zijn afgeleid. Woorden als ‘avoort’ en ‘voorde’ hebben betrekking op een doorwaadbare plaats in een rivier.

Eeuwenlang waren de kasteelheren van Bleijenbeek de heersers van het gebied en zij hadden ook het veerrecht. Meestal werd dit recht verpacht. In 1931 kwam de veerpont in het bezit van Sjang Clevers. Hij noemde deze de ‘Twee Gezusters’, naar zijn twee dochters Gon (de latere echtgenote van Pé Denissen) en Mia.

Op de foto de oude pont rond 1960 die drie auto’s tegelijkertijd kon overzetten. In 1975 werd deze vervangen. In 1992 liet Jos Denissen een geheel nieuwe pont bouwen, de ‘Pierre II’, vernoemd naar zijn vader.

Op deze foto zijn de hoge maasoevers nog te zien. In de jaren 60 zijn deze ter voorkoming van afkalving van een stenen oeverbescherming voorzien. Rijkswaterstaat is nu van plan in deze omgeving de oude toestand weer te herstellen.