De betekenis van de Palmpasenstok

Vanwege corona kan een processie (dit valt onder optochten) in de Kerk met een Palmpasen stok niet doorgaan. De kinderen mogen wel met een Palmpasen stok naar de kerk komen en de priester zal de stok dan zegenen, maar verdere…

Status update #3 herinrichting Heijmanspark: Werkgroep Aanwonenden

In status Update #2 zijn o.a. ingekomen suggesties m.b.t. herinrichting met u gedeeld. Ook is in het kort gerefereerd naar het vervolgproces en zijn een drietal factoren zoals budget, bereidheid en samenhang van ideeën binnen de beschikbare ruimte voorgelegd. Op…