Plan de Langstraat


 
Plan de Langstraat:
Omvat het verenigen van activiteiten/functionaliteiten op het gebied van sport, cultuur, educatie, café- en restaurantbehoefte, muziek- en theateraanbod en clusteren van kennis bevorderende workshops. Een toeristisch vertrekpunt geplaatst in een historisch context waarin Afferden en haar toeristen duurzaam en gericht op toekomstige generaties, centraal gelegen in het dorp en gericht op innovatie en groei van (service)diensten, worden voorzien. Hierbij zijn Veiligheid- en Verkeer, Verzamelpunt en Verdienmodellen (3-V’s) een uitgangspunt waarbij de verdienmodellen voor iedere gebruiker gelden zodanig dat er een win-win situatie ontstaat en boeien en binden van de diverse leden positief zal beïnvloeden. Het Iedershuus heeft zijn eigen bestaansrecht en zal blijven bestaan zodanig dat hiermee verdergaande afstemming met de Langstraat voor verhuur van ruimten zal gaan plaatsvinden.

Combinatieplan:
Hierbij wordt een overkoepelende stichting opgericht waarbij het Iedershuus en het nieuw te bouwen MFC voor de volle rekening onder gaan vallen zodanig dat de lusten en lasten gelijkelijk worden verdeeld, m.a.w. verliezen bij de één worden gecompenseerd door de winsten bij de ander. Eén gezamenlijke rekening wordt gevoerd en is voor rekening en risico van de overkoepelende stichting. Voor het Iedershuus is een bestaansrecht met uitbreiding van biljartfaciliteiten tot centraal biljartcentrum. Overtollige ruimten worden verhuurd voor vergaderingen, etc. en zomers is er een mogelijkheid tot groeps-accommodatie verhuur.