Ingezonden stuk van Plangroep de Langstraat:

Plangroep de Langstraat doet niet meer mee aan de soap omtrent het accommodatiebeleid in Afferden!

Plangroep de Langstraat ontwikkelde een plan om nabij basisschool ’t Diekske en café zalencomplex De Pruuver een Multi Functioneel Centrum (MFC) te ontwikkelen. Plangroep de Langstraat heeft per direct besloten zich terug te trekken in de discussie rondom het accommodatiebeleid van Afferden (Lb) . In oktober jl. werkten plangroep de Langstraat en de Dorpsraad Afferden een voorstel uit om de twee plannen (Langstraat en Iedershuus) in elkaar te schuiven tot één plan, zodanig dat het Iedershuus zijn bestaansrecht kon behouden en kon voldoen aan de wens van bewoners van Afferden om het Iedershuus te behouden. Dit alles was ingegeven door het feit dat als Plan Alverman, de nieuw te bouwen verenigingsaccommodatie buiten het dorp, doorgaat het Iedershuus centraal gelegen in het dorp, wordt afgebroken.

Maandag 5 november liet de dorpsraad aan plangroep de Langstraat weten dat zij hun prioriteit geven aan het ‘oude plan’ van de dorpsraad, het opknappen van het iedershuus en het renoveren van de oude gymzaal bij ’t Diekske. Het gecombineerde plan Dorpsraad-Langstraat willen zij als optie nog wel in beraad houden. Al dit betekent ook dat de voorgenomen en afgesproken handtekeningenactie die al was voorbereid door de Dorpsraad Afferden, om de mening van de Afferdse bevolking te peilen over de meest geschikte accommodatie, géén doorgang zal vinden.

Hiermee laat Dorpsraad Afferden net als de Werkgroep Accommodatiebeleid Afferden (WAA) zien dat zij de belangen van de inwoners niet laten meewegen in het besluit welke accommodatie de voorkeur heeft. Wij als plangroep Langstraat hebben er ook geen vertrouwen in dat de voorgenomen inbreng in de gemeenteraad van aanstaande dinsdag 13 november er toe zal bijdragen dat de gevraagde uitstel termijn zoals aangekondigd in de commissie Samenleving zal worden gegund en daardoor alsnog de gemaakte plannen aan de bevolking gepresenteerd kan worden zodat deze een besluit kan nemen en niet de politiek in de vorm van de gemeenteraad in Bergen.

Dit, in combinatie met de passieve houding van de ouderraad en het bestuur van basisschool ’t Diekske, die aanvankelijk de voorkeur gaven voor een gymzaal nabij de school vanwege het veiligheidsrisico van de leerlingen en ter voorkoming van verlies van lestijd, hebben ons doen besluiten de plangroep Langstraat op te heffen. Inwoners van Afferden hebben dan ook op geen enkele wijze hun voorkeur kunnen uitspreken over de plaats en de functie van een nieuwe MFC.

Al deze draaikolken hebben ons ertoe geleid dat plangroep de Langstraat dus heeft besloten om zichzelf hierbij op te heffen. De uitbater van café De Pruuver neemt de ontwikkelde plannen en vergaarde kennis mee in zijn nog te ontwikkelen commerciële plannen voor de verbouw van café zalencomplex De Pruuver. Plangroep de Langstraat vindt het ontwikkelde plan de Langstraat nog steeds ‘het beste plan’ dat voldoet aan een toekomstbestendige dorpsontwikkeling en constateert tevens dat dit een gemiste kans is voor Afferden.