In dit gebouw woonden vroeger de medewerkers van het kasteel. Links van de poort woonde lange tijd de familie van rentmeester Groetelaars. Peter Groetelaars, geboren in 1882, kwam in 1917 in dienst bij de toenmalige eigenaar van het kasteel, de heer Prins. Later werd hij benoemd tot rentmeester. De rentmeester beheerde het kasteel en het landgoed, onderhield het contact met de pachtboeren en inde de pacht. Toen het kasteel in de loop der jaren meerdere keren van eigenaar verwisselde en uiteindelijk niet meer bewoond werd, is de familie Groetelaers op verzoek van de nieuwe eigenaar, Rudolf Jurgens uit Berg en Dal, in 1937 in het kasteel gaan wonen. Hij zag het kasteel liever bewoond. Daarbij moeten we wel bedenken dat er in het kasteel noch stromend water noch elektriciteit aanwezig was. Door oorlogsgeweld werd de familie uiteindelijk in 1945 uit het kasteel verdreven.