Reacties enquête op website gemeente Bergen over fietspaden

Gedurende twee maanden heeft de gemeente Bergen via haar website u als inwoner van de gemeente gevraagd uw mening te geven over de staat van onderhoud van de fietspaden.

Ook is gevraagd of er voldoende fietspaden zijn of dat er behoefte is aan uitbreiding van het fietspadennet. Verder is gevraagd of er naar de mening van de Bergense fietser voldoende voorzieningen zoals horeca en rustplaatsen te vinden zijn langs de fietsroutes.

Uitkomsten:
Opvallend is de eensgezinde mening van de fietsers over de staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. Deze paden worden als ronduit slecht beschouwd. Scheefliggende stoeptegels en opdrukkende wortels maken deze paden, naar de mening van de fietser, gevaarlijk. Verder geven de respondenten aan een fietspad tussen Afferden en Siebengewald te missen. Veel fietsers zijn ook voorstander van meer en verharde fietspaden door de bossen. Wenselijk is verder dat er meer horeca komt waar de fietser wat kan drinken en uit kan rusten. Ook worden bankjes en andere rustplekken node gemist.

Te nemen acties:
De gemeente zal met de uitkomsten van de enquête de provincie nogmaals wijzen op de slechte staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. De provincie zal tevens gevraagd worden om aan de plannen voor een nieuw fietspad tussen Bergen – Afferden en Heijen een hoge prioriteit toe te kennen. Op dit moment is de gemeente Bergen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een fietspad tussen Afferden en Siebengewald. In het nationaal park wordt binnenkort begonnen met de aanleg van fietspaden tussen enkele knooppunten. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal rustplaatsen.

Bron: Maas- en Niersbode 30-08-2005

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.