Reacties enquête op website gemeente Bergen over fietspaden

Gedurende twee maanden heeft de gemeente Bergen via haar website u als inwoner van de gemeente gevraagd uw mening te geven over de staat van onderhoud van de fietspaden.

Ook is gevraagd of er voldoende fietspaden zijn of dat er behoefte is aan uitbreiding van het fietspadennet. Verder is gevraagd of er naar de mening van de Bergense fietser voldoende voorzieningen zoals horeca en rustplaatsen te vinden zijn langs de fietsroutes.

Uitkomsten:
Opvallend is de eensgezinde mening van de fietsers over de staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. Deze paden worden als ronduit slecht beschouwd. Scheefliggende stoeptegels en opdrukkende wortels maken deze paden, naar de mening van de fietser, gevaarlijk. Verder geven de respondenten aan een fietspad tussen Afferden en Siebengewald te missen. Veel fietsers zijn ook voorstander van meer en verharde fietspaden door de bossen. Wenselijk is verder dat er meer horeca komt waar de fietser wat kan drinken en uit kan rusten. Ook worden bankjes en andere rustplekken node gemist.

Te nemen acties:
De gemeente zal met de uitkomsten van de enquête de provincie nogmaals wijzen op de slechte staat van onderhoud van de fietspaden langs de provinciale weg. De provincie zal tevens gevraagd worden om aan de plannen voor een nieuw fietspad tussen Bergen – Afferden en Heijen een hoge prioriteit toe te kennen. Op dit moment is de gemeente Bergen aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een fietspad tussen Afferden en Siebengewald. In het nationaal park wordt binnenkort begonnen met de aanleg van fietspaden tussen enkele knooppunten. Ook wordt gewerkt aan uitbreiding van het aantal rustplaatsen.

Bron: Maas- en Niersbode 30-08-2005

Gerelateerde berichten

Inloopbijeenkomst aanleg fietspad N271 Bergen – Heijen De Provincie Limburg organiseert een inloopbijeenkomst over de komende werkzaamheden aan het fietspad langs de N271 van Bergen naar Heijen. Deze werkz...
Afsluiting N271 tussen Bergen en Heijen De N271, het gedeelte tussen Bergen (vanaf de afslag Milieupark Heukelom) en industrieterrein De Grens in Heijen, is vrijdag 24 oktober 19.00 uur tot ...
Informatieavond over aanpassing fietspad N271 Op donderdag 5 maart om 19.30 uur zal er in partycentrum Kubbus een informatie avond worden gehouden over de aanpassing van het fietspad aan de N271 t...
Fietspad Afferden Siebengewald geopend Het vorige fietspad dat wethouder Ben Buiting opende, gebeurde al kruipende en betrof het fietspad tussen Bergen en Oud-Bergen. Het nieuwe fietspad da...
Zuilen voormalige villa Angelbeck wijken voor fietspad Voor de verbreding van het fietspad langs de N271 tussen Bergen en Heijen is inmiddels een groot aantal bomen gekapt. Bouwkundige constructies zoals h...
Aanleg fietspad Siebengewald – Afferden gestart Deze week is de gemeente begonnen met de aanleg van het fietspad van Siebengewald naar Afferden. De werkzaamheden nemen circa tien weken in beslag. He...
Tracé fietspad Siebengewald – Afferden zichtbaar De voorbereidingen voor de aanleg van het fietspad van Siebengewald naar Afferden zijn in volle gang. De gemeente heeft nagenoeg alle benodigde gronde...
Proef met lichtgevend markering fietspad N271 bij Afferden Als de weersomstandigheden het toelaten gaat de provincie Limburg eind mei lichtgevende markering aanbrengen op het fietspad langs de N271 bij Afferde...
FacebooktwitterFacebooktwitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: