Nauwelijks bekomen van de drukte rondom de zomerfeesten, welke een steeds groter trekpleister aan het worden zijn voor de regio Noord-Limburg en de hier verblijvende gasten op de omrin­gende campings, is Afferden zich aan het opmaken voor het klapstuk van het zomerseizoen n.l. de Roofridderfeesten.

Deze feesten zullen een waardig besluit zijn van een zeer druk zomerprogramma welk door V.V.V. en de plaatselijke verenigingen van Afferden, aan de campinggasten van de vijf omringende campings, en de bevolking van Noord-limburg geboden is.

Vrijdagavond 5 augustus om 19.00 uur zullen de roofridderfeesten officieel geopend worden door Bur­gemeester Huyben.

Dit voor de vierde maal door V.V.V. en gezamelijke verenigingen georganiseerde feest is ontstaan uit een gewoon dorpsfeest, waarbij fanfare Helpt Elkander de hoofdrol speelde. V.V.V wat reeds lang zoekende was naar een mogelijkheid om het aloude kasteel Bleijenbeek (inmiddels ruïne) meer onder de belangstelling van het publiek te brengen, heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt, om door middel van een drie dagen durend grandioos feest, met als hoogtepunt, de geheel op historische basis te spelen zeskamp hierin te voorzien.

De opening

Vrijdagavond om 19.00 uur zullen de vele ridders, schildknapen, jonkvrouwen, narren en beulen allen in vol ornaat zich verzamelen bij boerderij Laarakker van het landgoed Bleijenbeek, van waaruit de bonte stoet zich zal begeven naar de kasteelweide.

De officiële opening zal worden verricht door burgemeester Huyben, gevolgd door de loting voor de poules in de zeskamp op zaterdagmiddag. Na dit officiële gedeelte zal in de feesttent welke plaats biedt aan 1800 bezoekers een voor iedereen vrij toegankelijke Beierse avond volgen. Deze avond zal verzorgd worden door de Bergse Muzikanten, De Original Maastaler uit Heijen en de Afferdse Blaaskapel. Deze vrij populaire kapellen zullen met hun pittige muziek iedere bezoeker in hun ban weten te brengen.

De zeskamp

Zaterdagmiddag om 15.00 uur zullen de ridders elkaar in de op historische leest geschoeide zeskamp bestrijden. Deze zeskamp zal door de alom bekende zeskampcoach van de TV Dick Passchier geleid worden, welke ongetwijfeld de spelers tot maximale prestaties zal weten te praten.

Aan deze zeskamp zal door ruim 90 ridders en middeleeuwse bewoners worden deelgenomen. De zes groepen welke dit jaar aan de spelen deelnemen, zijn gevormd uit gasten van camping Roland, camping Hengeland, camping Bos en Heide, voetbalvereniging Heijen, zaalvoetbalvereniging Montagnards Bergen en leden van voetbalvereniging H.R.C. Na dit het middelpunt vormende festijn zal in de feesttent de prijsuitreiking plaats vinden.

Hopelijk zijn de weergoden de spelen goed gezind, zodat deze niet zoals verleden jaar onder een stromende regen gespeeld moesten worden. Want regen of geen regen de show moet doorgaan, want als men de planning van de organisatoren bekijkt, dan blijkt dat alles precies passend is en men zich niet kan veroorloven om ergens een kwartier mee te wachten.

’s Avonds om 20.00 uur staat er een dansavond op het programma, waarbij de muziek verzorgd zal worden door het orkest AMY LANE.

Zondag 7 augustus

Zondagmorgen om 10.00 uur is er in de feesttent een H. Hoogmis met begeleiding van fanfare Helpt Elkander en het Gemengde Zangkoor.

Voor degene welke dit nog niet van nabij hebben meegemaakt, is deze Eucharistieviering een geweldige gewaarwording. Het is dan ook echt een aansporing waard, voor bewoners van de omringende plaatsen om aanstaande zondag eens op het kasteel Bleijenbeek zijn zondagsplicht te komen vervullen.

Deze serieuze plechtigheid wordt gevolgd door een vrolijke noot, want hierna vinden in de feesttent de Frühshoppen plaats, welke muzikaal worden verzorgd door de Mulenbeker muzikanten uit Wanssum en de Eckelse muzikanten uit Afferden. Deze tot 15.00 uur durende Frühshoppen behoeven nauwelijks aanbeveling gezien de geweldige belangstelling in de voorgaande jaren.

Zondagavond is de finale van de feesten in de vorm van het traditionele roofridderbal met attracties. Dat het er warm aan toe zal gaan zegt de naam van het muziekgezelschap al, n.l. de George Baker Selection.

De organisatoren welke bijna een jaar van voorbereiding achter de rug hebben, om alles in kannen en kruiken te krijgen, rekenen ook dit jaar weer op een massale opkomst. De laatste weken hebben zij meer dan honderd vrijwilligers aan het werk bij het maken van het kasteeldecor, het aanleggen van een bad waarboven zich de gebruikelijke waterpartijen zullen afspelen, drinkwatervoorziening, sanitair, telefoon, enz.

V.V.V. Afferden heet iedere lezer dan ook van harte welkom, op deze voor een dorp niet voor mogelijk gehouden feesten.

image_pdf