Sint Maartensoptocht

sintmaarten2005Na het grote succes van vorig jaar is er ook dit jaar weer een Sint Maartensoptocht georganiseerd. We vertrokken om 17.45 uur in optocht naar de kerk. Daar begon om 18.00 uur een korte gezinsviering (15 minuten), waar we uitleg kregen in woord en beeld hoe de vorig jaar ingezamelde zomerkleding voor Sierra Leone daar terecht is gekomen. Daarna zagen we buiten, vanaf de trap, het spel van Sint Maarten. Hierna gingen we, met brandende lampionnen, in optocht naar ledershuus waar ons de warme chocolademelk en glühwein opwachtte.

 

De herkomst van Sint-Maarten
Heel vroeger (in het jaar 316) leefde er in Hongarije een man geboren in Sabria, genaamd Martinus (Maarten). Hij was al op 15-jarige leeftijd een ridder in dienst van de koning bij de ruiterij in Gallië (Frankrijk).

Toen hij met een groep soldaten naar Frankrijk reisde, kregen ze heel slecht weer. Het regende, het werd koud en het ging vriezen. De mannen waren te paard en wilden zo snel mogelijk naar de volgende stad gaan. Daar wilden zij aankomen voordat de poorten sloten. Alle mannen behalve Maarten zetten er flink de vaart in. Maarten reed rustig verder, hij spaarde zijn paard. Het weer werd steeds slechter en Maarten kwam in een sneeuwstorm terecht.

Toen Maarten eindelijk bij de stadspoort aankwam, trof hij er een man aan die in lompen gekleed was. Deze man had het erg koud en zou de nacht zo niet overleven. Maarten zag dat en scheurde zijn eigen warme mantel in tweeën. Een helft gaf hij aan de man, de andere helft hield hij zelf.

Maarten’s vrienden zaten al lang in de herberg en schaamden zich een beetje, omdat zij doorgereden waren. Zeker toen zij ontdekten dat Maarten zijn halve mantel had weggegeven. In die nacht had Maarten een droom. Hij zag Christus met zijn halve mantel om. Dit maakte zoveel indruk, dat Maarten het leger vaarwel zei en zich geheel wijdde aan de kerk. Hij werd priester en ging in z’n geboortestreeken het Christelijke geloof verkondigen. Door tegenstand van Heidenen en Arianen (een Christelijke stroming, ook gezien als ketters, die de goddelijke afkomst van Christus niet accepteerden) moest hij daar weer snel vertrekken.

Omstreeks 360 vestigde Martinus zich als kluizenaar ten zuiden van de Franse stad Poitiers. Hij kreeg veel volgelingen, zodat hier in 361 het eerste klooster op Franse bodem ontstond. In 371 werd Martinus door het volk tot bisschop van Tours gekozen. Hij bleef zijn monnikenleven voortzetten, stichtte omstreeks 375 in Tours een klooster en werkte samen met zijn kloosterlingen aan de verkondiging van het christendom in Frankrijk. Op 11 november 397 stierf Martinus.

Na zijn dood werd Tours een soort bedevaartoord. Hij werd al snel heilig verklaard, er werden kerken naar hem genoemd en op zijn sterfdag (11 november) werd het Sint-Maartensfeest in het leven geroepen.

Het feest van Sint Maarten wordt gevierd, midden in de herfst. De bomen zijn kaal en het is vroeg donker. Het feest is een echt ‘lichtfeest’ voor kinderen. De traditie is dat kinderen zelf een lantaarntje (lampion) maken van papier, karton, een uitgeholde suikerbiet of pompoen met een kaarsje erin. Hiermee gaan ze ’s avonds als het donker is in optocht langs de huizen. Op veel plaatsen zingen ze aan de deur een aantal liedjes. In ruil hiervoor krijgen ze een kleine attentie, net zoals Sint Maarten die de helft van zijn mantel aan de arme man gaf. Tegenwoordig bestaat de traktatie uit wat snoep of een mandarijn.

Een bekend liedje luidt:

Sint Maarten, Sint Maarten De koeien hebben staarten De meisjes hebben rokken aan Daar komt Sinte Maarten aan.
(op de wijze van Sinterklaas Kapoentje)

In Limburg wordt het Sint Maarten verhaal vaak nagespeeld. Dan rijdt ‘Sint Maarten’ op een paard door de straten met allemaal kinderen met lampionnen achter zich aan. Hoogtepunt van zo’n optocht is het moment waarop Sint Maarten met een zwaard zijn mantel in tweeën snijdt en de helft geeft aan de figuur van een verkleumde bedelaar. Na afloop van de optocht worden de deelnemende kinderen vaak door het organiserend comité getrakteerd. Soms wordt er voor de volwassenen ook een Sint-Maartens vuur ontstoken, te vergelijken met een paasvuur.

Omdat 11 november lange tijd het begin was van de veertig dagen durende vastentijd voor Driekoningen op 6 januari, namen ook volwassenen het er deze dag goed van.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

:-( 
:wave: 
:hello: 
:perfect: 
:wink: 
:-) 
:clown: 
:bouncey: 
:tongue: 
:rose: 
:blush: 
:biggrin: 
:cool: 
:cry: 
:kiss: 
:laugh: 
:notgood: 
:look: