Oproep aan alle betrokken verenigingen voor deelname in projectgroep

Twee hallenbouwers hebben een prijsopgave afgegeven aan de werkgroep accommodaties Afferden [WAA] en daarbij hun idee gepresenteerd hoe de Alverman uit te breiden volgens het concept-ontwerp van de architect Stan Olieslagers. Hierin is rekening gehouden met de wensen, die destijds door de Plan-van-Eisengroep zijn geformuleerd en samen zijn afgestemd in een ontwerp.

De WAA gaat nu een keuze maken voor een verdere samenwerking tussen een van deze twee bedrijven.

Wij hebben aan alle betrokken verenigingen gevraagd om na te denken wie ze graag willen afvaardigen in een nieuw op te richten Projectgroep, die de verdere bouw gaat aansturen cq begeleiden.

Het gaat dan bv om:

  • Keuzes maken in materialen, kleur etc.
  • Coördinatie en aanpak zelfwerkzaamheid in overleg met de aannemer bv schilderwerk, stucadoorswerk, tegelwerk, aanpassen bestrating etc.
  • Fondsenwerving.
  • De technische fine-tuning van de offerte van de hallenbouwer gebeurt nog door WAA.

Het opgeven door alle betrokken verenigingen van een afvaardiging in de Projectgroep kan bij: brigittadenboer@gmail.com of een briefje in de bus op Dorpsstraat 5.