Status update #2 herinrichting Heijmanspark: Stakeholder Aanwonenden

In status Update #1 is de werkgroep Aanwonenden aan u voorgesteld.

Zoals aangegeven hebben de huidige leden gehoor gegeven aan de oproep om mee te denken over de herinrichting van het park. De samenstelling van de werkgroep is naar onze mening een redelijk goede afspiegeling van het dorp om tot een representatief wensenpakket te komen. De werkgroep bestaat uit 20ers, 30ers, 40ers en 50ers. Ook zal de expertise van enkele leden van toegevoegde waarde zijn. Zo is er o.a. een student landschapsinrichting en Docent Sport en Bewegen vertegenwoordigd.

De overige inwoner-groepen, onder 20- en boven 50 jaar, zijn vertegenwoordigd onder de andere belanghebbenden, zoals o.a. Basisschool ’t Diekske en Huiskamer Bejèn.

De intentie van de werkgroep Aanwonenden is, om uit alle ideeën vanaf 2017 tot en met heden, tot een gedegen onderbouwd wensenpakket te komen. Hierbij is er gekozen om zoveel mogelijk de wensen van de andere belanghebbenden al mee te nemen in onze visie. Dit creëert overlap en een groter draagvlak. Een goed draagvlak is een eis van de Gemeente.

Naar aanleiding van onze oproep in de media over de herinrichting van het Heijmanspark, zijn diverse suggesties binnengekomen. Onze dank daarvoor!

De nieuw ingekomen suggesties waren o.a.:

  • Een multifunctioneel sportveld
  • Meer biodiversiteit d.m.v. bloemenmengsels uitzaaien, bes-dragende struiken voor meer insecten/vogels eventueel in combinatie met een insectenhotel
  • Paden en verlichting aanpakken voor goede toegankelijkheid van park en het Gezondheidscentrum
  • Vangnet achter goals
  • Dierenweide

De werkgroep Aanwonenden heeft deze suggesties meegenomen in de definitie-fase van haar wensenpakket. Deze definitie-fase loopt nu naar het eind. De volgende stap is om met alle belanghebbenden gezamenlijk het vervolgproces in te gaan, waar alles gekneed zal worden naar een concreet Masterplan en ontwerp m.m.v. alle belanghebbenden en een landschaps-architect. De aftrap staat op 18 Maart gepland. Natuurlijk gebeurt dit volgens de op handen zijnde Corona-maatregelen.

Welke ideeën uiteindelijk echt gerealiseerd kunnen worden, hangt af van een aantal factoren:

  1. Het beschikbare budget van de gemeente;
  2. De mate van bereidheid vanuit Afferden om onderdelen van het park blijvend te onderhouden;
  3. De mate waarin de betreffende ideeën in samenhang met elkaar gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare ruimte.

Vanwege de blijvende Corona-maatregelen wordt onderzocht of via een poll, de mening van Afferden getoetst kan worden wat de wensen zijn m.b.t. de Kiosk. Dit is nodig voor een representatieve beeldvorming & goede onderbouwing om uiteindelijk een gedegen besluit hierover te vormen.

Wordt vervolgd!

Werkgroep Aanwonenden

Huidige Belanghebbenden: Gemeente Bergen, Afferden Samen Beter, Dorpsraad, Gezondheidscentrum, Basisschool, Aanwonenden Park, Huiskamer Béjèn, Jongeren, Hengelsportvereniging De Voorn

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *