Het voormalige hotel De Sleutels in de Dorpsstraat in Afferden gaat onderdak bieden aan circa 15 tot 18 statushouders. De gemeente Bergen heeft onlangs in afwijking op het bestemmingsplan gunstig op de aanvraag van de eigenaar van dit pand beschikt.Hotel de Sleutels 08-2016Na hotel annex winkel, pannenkoekenrestaurant en steakhouse krijgt het grote pand met de boogjes vlakbij de kerk zijn oorspronkelijke functie weer terug: het verlenen van onderdak aan mensen. Alleen zijn het in dit geval geen vakantiegangers maar statushouders.

Statushouders zijn asielzoekers met een verblijfsvergunning voor vijf jaar met de plicht om in te burgeren. Iedere gemeente krijgt van Den Haag te horen hoeveel statushouders een gemeente verplicht moet opnemen. Die opname is extra urgent geworden toen vorig jaar grote vluchtelingenstromen naar Europa en Nederland kwamen. Hierdoor blijft de druk op de sociale huursector groot ook al is de stroom vluchtelingen door maatregelen in Europees verband deels minder geworden. Particuliere initiatieven om statushouders te huisvesten worden door gemeenten toegejuicht omdat zij voor enige verlichting op de sociale huurwoningenmarkt zorgen. In dat kader heeft de gemeente Bergen een vergunning voor maximaal tien jaar (gerekend vanaf 10 augustus 2016) verleend voor vestiging van statushouders in het voormalige hotel dat door de gemeente als beschermd dorpsgezicht wordt aangemerkt. Op 18 juli had de gemeente al toestemming verleend om het aan de binnenzijde gestripte hotel te verbouwen tot zes vakantieappartementen. Normaliter mag men in een vakantieappartement slechts een beperkt aantal maanden verblijven. Het besluit van de gemeente maakt nu langere huisvesting mogelijk.

Er wordt uitgegaan van 2 à 3 statushouders per appartement. De aanwijzing van de statushouders gebeurt door het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is de bedoeling dat het beheer door woningcorporatie Destion wordt geregeld. Gezien de nog te verrichten werkzaamheden krijgen de eerste statushouders pas ergens in 2017 de sleutel van het tot vakantieappartementen verbouwde hotel.

Bron: Frans Thonen

image_pdf