De laatste weken wordt er volop gewerkt aan het herstel van de oude brug en waterdoorgang bij kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden. Langzaam verrijzen aan beide zijden de dubbelwandig uitgevoerde muren van de brug richting de geconsolideerde ruïne. Bij de restauratie wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oude stenen. Vandaar dat onlangs het bestuur van Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek de handen volop uit de mouwen stak om stenen af te bikken afkomstig van restanten van de oude brug. Gewapend met bijl en oude slagersmessen werden die zaterdag heel wat stenen afgebikt. De tijd begint ook een beetje te dringen want eind dit jaar moet dit project klaar zijn en het water weer onder de brug door kunnen stromen.

Tijdens de werkzaamheden bleek dat eerder op deze plek waar de waterdoorgang wordt geplaatst een ophaalbrug heeft gelegen. Restanten hiervan worden nu gebruikt in de nieuwe waterdoorgang onder de brug. Aanzetten van de poort die toegang verschafte tot de voorhof van Bleijenbeek worden hier eveneens zichtbaar gemaakt. Tussen de restanten van de oude brug is verder een oud muuranker gevonden. Daarvan worden diverse replica’s gemaakt die vervolgens een plekje krijgen in de nieuwe brugmuur. Het begin van de brug wordt afgesloten met een nieuwe poort en zo geplaatst dat onbevoegden geen kans krijgen om bij de ruïne te komen.

Bij deze werkzaamheden blijft het niet want Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek wil het komend jaar nog veel meer plannen realiseren. Tenminste als daarvoor voldoende geld gevonden wordt. Zo staat de bouw van een toiletgroep in de kelderruimte van de ruïne op het programma en zijn er vergevorderde plannen om het voormalige ’treibhaus’ (orangerie) bij het theehuisje te herstellen. Als het goed is komen ook overblijfselen van de zandstenen grafstenen van de Jezuïeten, die vanaf 1872 enkele decennia onderdak in de burcht van de voormalige strijder Maarten Schenck hebben gevonden, naar Bleijenbeek. Ter verfraaiing van dit stukje historie Limburgs erfgoed is het plan om enkele grafstenen een plekje te geven in de met stenen gevulde schanskorven naast de oprijlaan naar het kasteel. Niet alleen de kasteelbrug maar ook de grafzerken van de Jezuïeten zijn mooie voorbeelden die er toe moeten leiden dat de historie van ruïne Bleijenbeek nog meer tot leven wordt gebracht.

Mochten mensen nog materiaal van het kasteel Bleijenbeek in huis hebben, dan houdt Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek zich aanbevolen. Een mailtje naar info@kasteelbleijenbeek.nl volstaat.

Bron: Frans Thonen