888 Euro. Dat was het bedrag dat de Stichting Vrienden van de Maasjoerts afgelopen zondag tijdens een verrassingsbezoek aan de nieuwe Peyasprins aanbood.

De stichting heeft tot deze schenking besloten omdat er binnen de Peyasclub een unieke groep opereert die een speciale invulling aan het carnavalsgevoel in het dorp en daarbuiten geeft. We hebben het dan over de Knikkerpliesie die het 55-jarig bestaan viert en vrijdag in de Matshoek het Alternatieve LVK organiseert. Na afloop houdt dit korps bestaande uit Jan van Lin, Henk Jacobs, André Honig en Jo van Berloo tevens receptie. Om de extra kosten die met dergelijke feestelijkheden gepaard gaan wat te verzachten ontving prins Kees van de Peyas waaronder de Knikkerpliesie ressorteert deze cheque van de Vrienden van de Maasjoerts.

Bron: Maas- en Niersbode

image_pdf