De studenten bekijken via een plattegrond de tuin van het gezondheidscentrum en het aangrenzende Heijmanspark.

Zaterdag 27 mei vindt de feestelijke opening van het Offers gezondheidscentrum plaats. De omliggende tuin ziet er dan nog niet uit maar daar komt op termijn verandering in. Studenten van hogeschool Van Hall Larenstein uit Velp gaan zich de komende acht weken buigen over de inrichting van deze tuin. Tevens zullen zij proberen vanuit het centrum en de tuin een verbinding te maken met het aangrenzende Heijmanspark en de groene Maasduinen. Afgelopen dinsdag waren de studenten te gast op het gezondheidscentrum om hiermee kennis te maken en de overeenkomst voor deze bijzondere opdracht te tekenen.

Begin dit jaar is in het hart van Offere een tot de verbeelding sprekend nieuw gezondheidscentrum in gebruik genomen. Naast de huisartsenpraktijk zijn in dit duurzame en eigentijdse gebouw diverse gezondheidsdisciplines gevestigd. Zo opvallend als het gebouw is, zo uit de toon valt nog de omliggende tuin. Op initiatief van vereniging Afferden Samen Beter en in overleg met het gezondheidscentrum en de coöperatie particuliere grondeigenaren Maasduinen is contact gezocht met Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Deze HBO-instelling is een duurzaam opleidingsinstituut op onder meer terreinen als bos – en natuurbeheer, klimaat en omgeving, agrobusiness en voeding en duurzame gebiedstransities.

Dit initiatief heeft er toe geleid dat 23 studenten van deze opleiding zich via projectinschrijving de komende acht weken gaan buigen over de inrichting van de omliggende tuin van het gezondheidscentrum en de verbinding met het aanliggende Heijmanspark en de groene Maasduinen. Zij gaan een plan van aanpak schrijven in aansluiting op de visie positieve gezondheid van het Offers gezondheidscentrum. Onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat aanwezigheid en bewegen in het groen een gunstige invloed heeft op het stressniveau, het immuunsysteem en het algemeen welzijn van mensen.

In dit verband wil het gezondheidscentrum in de tuin een plek realiseren waar in tijden van mooi weer buitenconsulten kunnen worden gehouden. Verder moeten de studenten in hun projectplan de mogelijkheden van een beweegtuin meenemen en met voorstellen komen ter versterking van de verbinding tussen het gezondheidscentrum en het Heijmanspark en de groene Maasduinen. Overigens moeten studenten ook rekening houden met twee nog te realiseren kleine heuvels bij de vleugels van het gebouw ter vermindering van het directe zicht vanuit het Heijmanspark op het gezondheidscentrum en de aanleg van een kleine boomgaard op de plek van de in onbruik geraakt zijnde jeu de boulesbaan.

De inrichtingsplannen worden geraamd op ruim 100.000 euro. Hiervan heeft de gemeente Bergen reeds een bedrag van 50.000 euro opzij gezet. Het overige geld wil Afferden Samen Beter via het aanschrijven van fondsen bijeen brengen.

Bron: Frans Thonen