Tijdens de mobilisatie 1914-1918 zijn van Afferden vele ansichtkaarten gemaakt. Op deze ansicht ’t Rimpelt met rechts de molen, gebouwd in 1886, en links de toenmalige woning van de familie Giepmans.

Op oude landkaarten wordt deze weg aangeduid als ‘Grindweg’, ‘Het Rempeld’, ‘Weg van Afferden naar Goch’.

Wegen zoals deze van Afferden naar de grensovergang Gaesdonck zijn midden 19e eeuw met steun van rijk en provincie aangelegd. De aanleg en verbetering van wegen beperkte zich in die tijd tot het aanbrengen van een kiezellaag. Met een lengte van 8 kilometer was dit het grootste project van het gemeentelijk wegenplan. De weg is in 1859 voltooid.

image_pdf