Tag: 1900-1909

Fanfare Helpt Elkander opgericht

In 1906 is rijwielclub Helpt Elkander opgericht waaruit in 1907 de fanfare van Afferden is ontstaan. Deze foto is uit 1946 als het 40-jarig jubileum wordt gevierd.Dorpsarchief Fanfare Helpt Elkander 1946Op 28 mei 2017, na 110 resp. 111 jaar vierde fanfare Helpt Elkander het jubileum met een feestelijke fietstocht in de omgeving van Afferden zoals dat in de beginjaren ook gebeurde. Zo wordt op 1 april 1906 “besloten … de eerste oefeningstocht te houden op Paaschmaandag om half vijf (naar Bleijenbeek)”. Regelmatig worden de leden getrakteerd. Er wordt dan bv. “een vaatje bier gedeponeerd”.

Op 5 mei 1907 vermeldt het notulenboek: “Na een vrij lange redevoering van de voorzitter, betreffende oprichting van eene fanfare, werd tot stemming hiertoe overgegaan waarvan de uitslag was dat 26 leden voor en twee tegen stemden. Dit voorstel was dus aangenomen, waarop de voorzitter de leden zijn dank betuigde.”

Voorzitter en medeoprichter Martien Pullen heeft op de foto een bord in zijn handen. Daarop staat “Rijwielclub Helpt Elkander Afferden 1906”. Dit bord is bewaard gebleven. In het oude notulenboek van de fanfare wordt in mei 1906 “Aanschaffing van een symbool” vermeld. Misschien wordt dit bord hiermee bedoeld.

Op de foto staande v.l.n.r.: Hannes Claessens, Ton Arts, Sef Peters, Jan Koenders, Martien Pullen, Jaap Kamps, Gerrit Peters en Grad Verijdt; zittend v.l.n.r.: Jan Wijers, Hent Raijmakers, Henneke Peters, Wim Raijmakers en Thei Driessen.

Ansichtkaarten 1885-1905

dorpsarchief_ansichtkaartenAls midden negentiende eeuw de fotografie wordt ontdekt, verschijnen de eerste ansichtkaarten. Aanvankelijk met aan de voorzijde een afbeelding en aan de achterzijde de adressering. Het schrijven van een bericht is dan nog niet toegestaan. Dit heeft te maken met de lage frankeerwaarde, een bericht is duurder. Enige tijd later wordt de achterzijde in tweeën gedeeld: een zijde voor de adressering en de andere zijde voor het bericht. Lange tijd worden deze kaarten vooral als vakantiegroet verstuurd. Door de komst van internet worden er tegenwoordig steeds minder kaarten verstuurd. De aanvankelijk als souvenir verstuurde kaarten worden jaren later gewilde verzamelobjecten en geven een prachtig beeld van het verleden.

Uit deze beginperiode van de ansichtkaart zijn ook kaarten van Afferden bekend. Dat is niet toevallig. In 1850 wordt op huisnummer B62 (Gening) Lambertus Perolles geboren. Nadat hij, ook in Afferden, in 1885 is getrouwd, opent hij in Gennep een fotoatelier. Aangezien hij ook een fervent fietser is, trekt hij er geregeld op uit om in de omgeving foto’s te maken, die hij veelal als ansichtkaarten verkoopt. Zo zijn er uit de periode 1885 tot ca. 1905 in totaal zes ansichtkaarten van Afferden bekend. Op een van deze kaarten staat een fiets, waarschijnlijk van de fotograaf.

Informatie: boek Lambertus Perolles 1850-1929, Wiel van Dinter
Foto’s: collectie Sjaak van Dijk, Heijen

School aan de Dorpsstraat 1904

In mei 1904 maakt de nieuwe burgemeester Gerardus Johannes Hubertus Peters, geboren 25 november 1871 te Well, een rondrit langs de dorpen van de gemeente Bergen vanwege zijn installatie als burgemeester op 2 mei 1904. Hij is burgemeester van de gemeente tot 1918.

Hier wordt de burgemeester bij de school aan de Dorpsstraat verwelkomd. De school stond op de hoek van de Dorpsstraat en de huidige Schenck van Nijdeggenstraat waar nu een dubbel woonhuis staat. Dit huis is op de kelders van de oude school gebouwd.

Het was een school met vier lokalen en naar verluidt woonde de onderwijzer enige tijd in de school. In de klassen zaten jongens en meisjes gemengd. We kennen het uiterlijk van de school vooral als achtergrond van de schoolfoto’s waarvan de eerste rond 1900 zijn gemaakt. Het was een vrij hoog gebouw, maar dat kwam omdat de begane grond hoger lag. Aan de achterzijde ging je met een trapje naar binnen. Vermeldenswaardig is dat ten tijde van het hoog water in 1926 tijdelijk vee in de school werd gestald.

Op 6 juni 1942 valt een zware bom op de speelplaats van de school. Deze wordt zwaar beschadigd en is niet meer bruikbaar. De kinderen krijgen voortaan les in de meisjesschool aan de Langstraat.

Fanfare Helpt Elkander 1909

Op zondag 7 februari 1909 wordt Jan Wijers tot vaandrig gekozen. Op de oudste foto van de fanfare zien we hem bij het vaandel staan. Er is altijd aangenomen dat deze foto rond 1915 zou zijn gemaakt. Maar aangezien in mei 1909 wordt gemeld dat Karel Franssen opdracht wordt gegeven een foto te maken, lijkt het erop dat de oudste foto van Helpt Elkander uit 1909 stamt. Het is ook niet aannemelijk dat rond 1915 een foto is gemaakt omdat de vereniging toen wegens de mobilisatie ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog niet actief was. Verder wordt in oktober 1909 in het notulenboek geschreven dat de leden niet moeten vergeten de portretten te betalen, de foto is dus daadwerkelijk gemaakt.

In 1909 wordt het bestuur gevormd door Martien Pullen (op de foto onder de vaandrig), Frans Clevers, Sjang Clevers, Gerrit Raymakers en Gerrit Peters. Ook wordt voor het eerst de naam van de dirigent – toendertijd ‘directeur’ – genoemd: Petrus Titulaer (op de foto onder Martien Pullen). Hij maakt melding van zangactiviteiten die in de school zullen plaatsvinden. Verder wordt aangekondigd dat op Paasmaandag een concert zal worden gegeven ten bate van de nieuw te bouwen kapel, entree 18 cent. Deze kapel zal worden gebouwd vóór de bestaande kleine kapel van Onze Lieve Vrouw van Smarten (gebouwd in 1612).

Hotel De Sleutels omstreeks 1900

Het meest centrale punt van Afferden bij hotel De Sleutels omstreeks 1900.

De foto is gemaakt door L. Perolles, een fotograaf die rond 1900 foto’s van Gennep en omstreken heeft gemaakt. Hij blijkt ook een tijd in Afferden te hebben gewoond.

In Gennep is een boek over Perolles met veel van zijn foto’s uitgebracht.

Klassefoto meester van Hoof en meester Titulaer 1902

Een van de oudst bekende schoolfoto’s uit 1902. Met links meester Van Hoof en rechts meester Titulaer. Omdat de foto nog niet zo lang geleden opdook, is het moeilijk er met zekerheid namen aan te verbinden. De volgende zijn dan ook onder voorbehoud.

Onderste rij vanaf links: twee jongens van Rutten (Bekkers Grad), Rijniers, koster Rijniers.

2e rij: 3e en 4e gezusters Clevers (zusters van Sjang Clevers).

3e rij: 2e vrouw Fransen (vrouw van Lamers).

Bovenste rij: 3e Truus Kamps, eerst getrouwd met Van der Plas, daarna met Van Wylick.

Wie kent meer personen op deze foto?