Berichtenarchief 1930-1939

De meisjesschool aan de Langstraat

Vroeger stond de school aan de Dorpsstraat, het was een gecombineerde jongens- en meisjessschool.

In de jaren twintig van de vorige eeuw bleek vernieuwing en uitbreiding van de huisvesting van de school noodzakelijk. Dit hield mede verband met de invoering van het zevende leerjaar. Een zevende klas was bedoeld om leerlingen op school te houden tijdens de leerplichtige periode. Dit was eigenlijk een verlenging van de lagere school. Het ging hierbij in de meeste gevallen om leerlingen die na het lager onderwijs hun schoolperiode beëindigden en gingen werken. Zodoende is in 1930 de meisjesschool aan de Langstraat gebouwd. Het was een school met vier klassen die later nog is uitgebreid.

Van 1931 tot 1935 werden twee lokalen ook gebruikt als lagere landbouwschool. Aanvankelijk was dit dus een openbare lagere meisjesschool die onder het gezag viel van de hoofdonderwijzer van de jongensschool.

De meisjesschool stond links van de inrit naar de school.

Zalig nejoar! 1938

Een krantenartikel uit 1938 toen de mooie traditie van de nieuwjaarsrondgang met de zak ook al bestond. Het is niet bekend wie de ‘doktersvrouw uit het zuiden’ is.

Kasteel Bleijenbeek verkocht aan familie Jurgens 1937

Een bericht uit De Telegraaf van 3 juni 1937

Nadat kasteel Bleijenbeek eeuwenlang in handen was van adellijke families, werd het 800 hectare grote landgoed in 1917 verkocht aan de heer Prins, een Rotterdamse koopman die het als zomerverblijf wilde gaan gebruiken.

Jaren later is Bleijenbeek weer terugverkocht aan de oorspronkelijke eigenaar de ‘grafelijke familie Von und Zu Hoensbroeck’, waarna het in 1937 in bezit kwam van de familie Jurgens.

Vliegtuigen in de problemen bij Afferden

Op 15 maart 1935 komt Afferden in veel landelijke kranten in het nieuws. Een militair vliegtuig heeft na motorproblemen een noodlanding op de Maas moeten maken. De bestuurder en de mecanicien blijven ongedeerd.

Het zal niet de laatste keer zijn dat een vliegtuig bij Afferden voortijdig aan de grond komt.

Op 22 februari 1944 stort een Amerikaanse bommenwerper in de buurt van Afferden neer na te zijn aangevallen door Duitse jachtvliegtuigen. Het is de B-17G 42-31510 van de 379th Bomb Group. Er zijn geen gewonden. 7 Man worden krijgsgevangen gemaakt en 3 kunnen ontsnappen.

Een Starfighter van de vliegbasis Volkel komt op 17 januari 1973 boven Afferden in problemen en stort neer in de Es. De piloot kan zich met zijn schietstoel redden.

(Met dank aan archief Gerrie Franken, Heijen)

Interieur oude kerk

Het rijk versierde interieur van de oude kerk van Afferden. Deze gotische kerk is omstreeks 1500 gebouwd. In de eeuwen daarna heeft de kerk vele veranderingen ondergaan, maar de oorspronkelijke stijl bleef behouden.

Toen de kerk in de Tweede Wereldoorlog zwaar werd beschadigd, is nog overwogen de oude kerk te herbouwen. Vooral vanwege het gotische priesterkoor met het monumentale altaar. Aangezien de oude kerk echter slechts 285 zitplaatsen had en destijds eigenlijk te klein was voor de 1700 parochianen, werd toch besloten een nieuwe kerk te bouwen.

Bij de bouw is rekening gehouden met de terugplaatsing van het bewaard gebleven oude albasten altaar.

Wat opvalt zijn de (te) grote beelden van de kerkpatronen Cosmas en Damianus aan weerszijden van het altaar. Deze zijn bij de plaatsing van het altaar in 1973 niet meer gebruikt.