Berichtenarchief 1950-1959

Zuster Dominica, werkzaam op meisjesschool 1952 – 1963

Op 3 augustus 2016 is zuster Dominica (Helena Elisabeth Rikken) op 93 jarige leeftijd overleden. Nadat zij in 1946 is toegetreden tot de zusters van St. Joseph in Amersfoort, is zuster Dominica van 1952 tot 1963 aan de meisjesschool van Afferden werkzaam geweest. Daarna is zij tot 1988 in het onderwijs in Brazilië actief geweest.Dorpsarchief klassefoto zuster Dominica meisjesschoolZuster Dominica was een van de ongeveer 15 zusters van St. Joseph die van 1939 tot 1986 het kleuter- en meisjesonderwijs van Afferden hebben verzorgd.

Op de foto een klas van zuster Dominica op het voorplein van de meisjesschool aan de Langstraat.

Parochiële Jeugdraad

Als in de jaren 50 van de vorige eeuw, vooral door toedoen van kapelaan Heijmans, de verenigingen in Afferden als paddenstoelen uit de grond schieten, ontstaat behoefte aan een overkoepelend orgaan. Daarom wordt de Parochiële Jeugdraad opgericht. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen. De Jeugdraad zorgt er o.a. voor dat de agenda’s van de verenigingen op elkaar worden afgestemd, gelden van de gemeente over de verenigingen worden verdeeld enz. Eenmaal per jaar wordt voor de leiders van alle verenigingen een dropping of speurtocht georganiseerd. In de jaren 70 komt een einde aan het bestaan van deze raad.Op zondagen is er voor jongeren in die tijd in Afferden niet veel te doen en zo maken deze leden van de Parochiële Jeugdraad een uitstapje naar de ruïne Bleijenbeek. Op deze foto: v.l.n.r. Piet Artz, Thijs Rutten, Riek Arntz, Ben vd Heijden, Winand Crommentuijn, Nelly Crommentuijn.

Klassefoto meester Goossens 1951

Een foto van de klas van meester Goossens van de jongensschool in 1951dorpsarchief meester Goossens 1951

 • 1e rij v.l.n.r.: Matje Wijers, Frits Rutten, Harry Tönnissen, Harry Koster, Alwies Koch, Ben vd Heijden, Ben Verberkt.
 • 2e rij: Mat Jacobs, Gert Molmans, Frans Swertz, Wim Frederix, Leo de Rijk, Giel vd Woldenberg, Toon Pothoff.
 • 3e rij: Jan Keijsers, Jaap Tönnissen, Harrie de Best, Appie Verhofstad, Chris Giepmans, Gert van Bergen, Thijs Rutten, meester Goossens, Gert Kempen.
 • 4e rij: Antoon Urselmann, Rinus Peters, Joos Cuijpers, Jan Jacobs.

Emigratie (fam. Koch 1954)

dorpsarchief_emigratie

In de jaren 50 van de vorige eeuw zijn de bestaansmogelijkheden mede als gevolg van de Tweede Wereldoorlog beperkt. Dit doet vele Nederlanders besluiten te emigreren. Hierbij spelen dus economische motieven een rol, maar ook angst voor het uitbreken van een derde wereldoorlog alsmede het grote huizentekort. Populaire bestemmingen zijn de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika.

Ook inwoners van Afferden besluiten te emigreren zoals hier het gezin van Helena Koch. In 1952 is haar man John overleden (uiteindelijk aan de gevolgen van een tramongeluk in 1944). Het gezin woont in het midden van de Dorpsstraat op nummer 50. Het is rond 1935 vanuit Siebengewald naar Afferden verhuisd. In 1954 emigreert de familie Koch naar Australië.

Uitstapje Boerenbond in 1950

Door de eeuwen heen vormt de landbouw het belangrijkste bestaansmiddel van de bevolking van Afferden. Lange tijd vindt niet minder dan 2/3 deel van de bevolking een karig bestaan op de arme zandgronden. Dit gebeurt veelal in afhankelijkheid van de bewoners van kasteel Bleijenbeek.

Rond 1900 betekent de komst van kunstmest een verbetering van de bestaansmogelijkheden in de landbouw en in de jaren ’50 en ’60 van de vorige eeuw neemt de werkgelegenheid in de landbouw door mechanisatie sterk af.

In 1950 kent Afferden nog een groot aantal agrariërs verenigd in de belangenorganisatie Boerenbond. In dat jaar maakt een aantal van hen en daarmee verbonden dorpsgenoten een uitstapje naar Schiphol.dorpsarchief-boerenbond-1950

 • Bovenste rij: v.l.n.r. meester Goossens, Wim Clevers, Gerrit Laarakker, Jan Broens, Jer Driessen, Wiel van Oijen, Ton Bartels
 • 2e rij Thei Raymakers, Huub Denissen, Harrie Kamps (Clef), Toon Derks (pont), Hay Verijdt
 • 3e rij Thei Clevers, Thei Verijdt
 • 4e rij Albert Kamps, Hay Boskamp, Gert Rutten, Piet de Rijk (Groene Streep)
 • 5e rij Pierre de Rijk, Joep Lamers, Jaap Verijdt, Lo Rutten
 • 6e rij Clem Janssen, Ben Linders, Frits Frederix, Piet Keijsers, Huub Rutten, Thei Holtmeulen, kapelaan Takken, Frans Laarakkers
 • 7e rij Jan Frederix, Thei Keijsers, Hans Raymakers, Piet Megens, Gert Artz

Foto vanaf dak kerk 1958

Een foto uit 1958 vanaf het dak van de kerk. Op de achtergrond café Maaszicht. In de jaren ’70 krijgt het café een andere bestemming waarna het markante gebouw in februari 1979 door brand wordt verwoest.

Vergezicht vanaf dak van kerk 1958

Een vergezicht vanaf het dak van de kerk in noordelijke richting. Deze foto is gemaakt in 1958, waarschijnlijk vanuit het angelustorentje boven het middenschip. In dit jaar is de nieuwe kerk voltooid.

Rechts op de foto de boerderij van Jaap Maas. In het midden van de foto achter de schuur van boer Driessen lag vroeger het voetbalveld.

Klassefoto kleuterklas juf Nellie 1958

De eerste kleuterschool (destijds ‘bewaarschool’ genoemd) was in de voormalige meisjesschool aan de Langstraat gevestigd.

In de jaren 50 van de vorige eeuw ontstaat behoefte aan een aparte kleuterschool. Door de steun van diverse instanties en de inzet van de zusters van Sint Jozef komt de nieuwe kleuterschool tot stand. En onder toeziend oog van pastoor Frans Geurts en Jaap Laarakker – als voorzitter van de commissie van voorbereiding – wordt de Pius X-school op 10 november 1955 door deken Janssen ingezegend. De bouw van deze school valt samen met de kleuteronderwijswet die bepaalde dat voortaan alle kosten van het kleuteronderwijs voor rekening van het Rijk komen. Wel moeten de ouders nog een bijdrage betalen die wekelijks in een zakje, dat de kinderen om de nek dragen, mee naar school moet worden genomen.

Als het gebouw begin jaren 70 in verval raakt, worden plannen voor een nieuwe kleuterschool gemaakt. De ontwikkelingen gaan echter in een andere richting. De bouw van aparte scholen wordt minder wenselijk en waarschijnlijk worden de contouren van een samenvoeging van lagere scholen en kleuterschool zichtbaar. En zo wordt in 1978 ’t Diekske in gebruik genomen waarin ook de kleuterschool, aanvankelijk nog als aparte school, wordt opgenomen.

Op de foto de kleuterklas van juf Nellie Rutten rond 1958.

Het molenrecht

molen nooitgedacht vroeger
Molen Nooit Gedacht is in 1958 in bedrijf genomen. De molen heeft echter niet lang gemalen en is midden jaren ’60 stilgezet.

De kasteelheer had vroeger veelal ook het molenrecht. De pachter van de door de kasteelheer gebouwde molen was altijd verzekerd van een vaste klantenkring want elke inwoner van de heerlijkheid moest zijn koren bij hem laten malen. Van zo’n recht wordt reeds melding gemaakt in een akte van 1401 betreffende een molen bij het kasteel te Well. De heren van Bleijenbeek hebben op de Meulenberg (gelegen op een afstand van 1 km vanaf het kasteel) zo’n molen gehad, die na een brand in 1882 is vervangen door de molen in het Rimpelt.

Carnaval 1957

Vóór 1956 kende Afferden nog geen carnavalsfeest met prins, optocht enz. Wel was het de tijd van opkomende verenigingen met als stuwende kracht kapelaan Heijmans. Een van deze verenigingen was de toneelclub Nuance, die in Afferden, maar ook in de omgeving veel succes oogstte met haar optredens.

In 1956 vertoonden enkele spelers van de toneelvereniging aangevuld met andere Afferdse mensen zich verkleed en vierden, aanvankelijk nog wat onwennig, carnaval. Op deze wijze ontstond in Afferden, als een van de eerste dorpen in de omgeving, een carnavalsvereniging: de Peijas.

In 1957 werd de eerste prins van Afferden gekozen: Bertus (Derks) ‘dun urste’. Op de foto het carnavalsgezelschap in 1957. De emancipatie was in Afferden al in gang gezet, de dames speelden ook een prominente rol.

Op de foto:
Bovenste rij links o.a. Nel Cuijpers en Mat Jacobs, rechts Harrie Rijniers en Gradje Verrijdt.
Zittend Truus van Hoof, El van Oijen, prins Bertus Derks en Nellie Rutten.