Berichtenarchief 1950-1959

Onbelemmerd zicht op de Afferdse heide 1957

Vroeger had je vanaf het kerkhof onbelemmerd zicht op de Afferdse heide met in het midden het huis van de familie Kerkhoff. Het begin vorige eeuw aangeplante bos was nog betrekkelijk jong zodat je tot ver over de heide uitkeek.

De stip net boven de horizon rechts naast de elektriciteitspaal zou de vroegere uitkijktoren kunnen zijn.

De foto is uit 1957.

Dameskoor Laetitia 1956

Het koor Laetitia was vroeger een dameskoor. Het is rond 1950 opgericht en de eerste dirigent was meester Janssen, het hoofd van de school.

Deze foto toont het koor o.l.v. meester Gisbers in juni 1956.

Bovenste rij: Mia Litjens, Nelly Cuypers, Mia Kreuzer, Mia vd Ven, Annie Wijnhoven, Nelly Litjens, Gerda Kempen.

Middelste rij: Mia Urselman, Mientje Rutten, Nelly Janssen, Emmy Heijligers, Truus Wijers, Cis Tönnissen, Cobi Litjens, Truus Giepmans, Mia Verberkt, Elly van Oyen, Riet Janssen, Toos van Wylick.

Onderste rij: Mia de Best, Elly Heijligers, Tinie Rutten, Elly Giepmans, Ans Reinders, Toos Wijers, Annie Frederix, Nelly Claessens.

Ergens in de jaren 60 is het koor opgeheven om in 1973 als gemend zangkoor verder te gaan. In 2013 vierde Laetitia haar 40-jarig jubileum met o.a. op 26 oktober 2013 een groot jubileumconcert in de kerk van Afferden.

De vrouwenbond (K.A.V.) in Volendam rond 1950.

Bovenste rij: v.l.n.r. Sis janssen-Kreuzer, mevr. Janssen (slager), Mart Arts-Geenen, mevr. Versteegen, Nel Cramers, C. Mooren-Coenen, Fien Linsen, Nel Cuypers, Truus Crommentuijn, mevr. Ebben, Marie Behet, mevr. Megens (Rimpelt), Toos Crommentuijn, mevr. Smits-v Oijen, An Kepser-Jacobs, Lies Hermsen, Marie v Neerven-Smits, mevr. Franke, Door v Oijen-Cornelissen, An v/d Ven-v/d Bergh, An v/d Heyden, mevr. Janssen (Andries), Mina Erren-v Hoof, Dien Peters (Hofman), mevr. v/d Woldenberg, Nel Hermsen-Erren, Nellie Crommentuijn, An Jansen-Litjens, mevr. Megens, Fien Boumans-Rühl, Mia Bendermacher, Door Koch.

De verkenners 1959

In 1953 ontstond in Afferden een jeugdbeweging met de naam “de overalleclub” die in 1954 uitgroeide tot de verkenners. Deze kregen de naam Maarten Schenk Groep. Het hoofdkwartier was destijds namelijk gevestigd in de kelders van de ruïne van kasteel Bleijenbeek.

De verkennerij wordt gekenmerkt door aspecten als avontuurlijke uitdaging, zelfredzaamheid in de natuur, samenwerking, leiding geven, hulpvaardigheid enz. Kamperen in de vrije natuur is dan ook een van de belangrijkste activiteiten.

Toen rond 1970 luxueuzere vormen van kamperen in bungalowtent en caravan opkwamen, verloor de verkennerij haar aantrekkelijkheid bij de jeugd en werd de vereniging opgeheven.

Op de foto enkele Afferdse verkenners op kamp in Weert in 1959.

Mariakapel – Kapel van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten 1957

Vroeger zochten mensen steun en troost bij moeder Maria in tijden van onheil, leed en ziekte. Het was dan ook in de roerige tijden van de Tachtig Jarige Oorlog (1568-1648) met veel godsdienstige strijd dat aan de toenmalige rand van het dorp Afferden door pastoor Jan van Goch in 1612 een kleine kapel werd gebouwd.

Om aan het toegenomen aantal gelovigen plaats te bieden liet pastoor W. Berden (1907-1934) in 1909 vóór het oude kruiskapelletje een nieuwe kapel bouwen, die op 4 april 1910 werd ingezegend.

De Tweede Wereldoorlog heeft de kapel redelijk goed doorstaan. Alleen is sprake van granaatinslagen waardoor enkele schilderingen zijn beschadigd en verloren gegaan. Ook heeft de kapel schade opgelopen toen in 1942 een zware bom in de buurt viel.

Na de oorlog is de kapel in meerdere periodes weer geheel hersteld. Deze foto is uit 1957.

Dorpsstraat rond 1950

Achter de bomen aan de rechterzijde stond vroeger de lagere school. De boerderij rechts is van de familie Driessen. Links is het spoor van de tramlijn nog zichtbaar.

Liefdesverklaring aan Afferden 1954

Op 3 juli 1954 verschijnt dit artikel in het Dagblad voor Noord-Limburg.

In die tijd kende Afferden nog echte dorpsfiguren, mensen met een speciale betekenis voor het dorp die iedereen kende. Onder het motto “Dor heur ik thuus” werd gevraagd wat Afferden voor hen betekende. Bekende Afferdenaren zoals o.a. bakker Van den Bergh, schoenmaker Hermsen en Huub Swertz, ’t Duvelke, staken hun liefde voor Afferden niet onder stoelen of banken.

Pastoor Berdenstraat 1957

Een foto uit 1957 van de Pastoor Berdenstraat. De straat is vernoemd naar Willem Berden, pastoor van Afferden van 1907 tot 1934.

Aan de linkerzijde het huis van de familie Gerbecks in aanbouw en rechts de boerderij van de familie Jansen. De huidige huizen aan de linkerkant van de straat zijn begin jaren 60 gebouwd en de huizen aan de andere zijde dateren van begin jaren 70.

Op de achtergrond zien we de inmiddels fraai herstelde kerktoren. De kerk zelf zal pas een jaar later worden voltooid.

Kinderen meisjesschool in optocht door Langstraat 1959

Een foto van kinderen van de meisjesschool gemaakt op 20 juni 1959 aan het einde van de de Langstraat.

Rechts op de foto zuster Dominica, leerkracht van de meisjesschool van 1952 tot 1963. Op de achtergrond zuster Euphrosina (1955 – 1979).

De vraag is, vanwege welke gelegenheid deze foto is gemaakt en wie er allemaal op de foto staan.