Berichtenarchief 1950-1959

Nieuwe woonwijk 1956

De Tweede Wereldoorlog bracht grote verwoestingen met zich mee. Ook voor Afferden. Toch betekende de erop volgende wederopbouw enige voorspoed. Door de babyboom van de jaren na de oorlog was er grote behoefte aan woonruimte.

De nieuwe woonwijk, in de volksmond de “Nej Wijk”, ontstond in het gebied achter het kerkhof, nogal ver verwijderd van de eigenlijke dorpskern rond de Dorpsstraat. Vandaar dat de wijk destijds ook wel “Korea” werd genoemd. Dit land was toen in het nieuws, omdat er oorlog was en het was ook ver weg.

Voor de oorlog was het woningbestand van de woningvereniging beperkt, de grote groei ontstond na de oorlog. De eerste woningen in de nieuwe wijk werden begin jaren 50 aan de Wilhelminastraat gebouwd.

De ‘Offerse Vrollie’ naar Kevelaer

De ‘Offerse Vrollie’ gingen ook naar Kevelaer in de vijftiger jaren.

Op deze foto staan: Han v/d Venn-Claessens, Lies Claessens-Janssen, Anna Megens-Puijn, Kerstjens, Han v/d Heijden-Hendriks,Tonia Hermsen-Hendriks, Annie v/d Heijden, dochter van Han v/d Heijden-Hendriks.

Gradje Cornelissen op ’t Rimpelt

In de jaren 50 begon Gradje Cornelissen op ’t Rimpelt zijn bedrijf. Hij runde een vrachtbedrijf, een winkel en een café.

Gradje was een broer van Door (Chris van Oijen) en Marie (Piet Megens), je weet wel van de Vivo-winkel.

Wie weet er nog iets te vertellen over de ‘Rimpeltse Kermis’? Die was daar ook bij Gradje! Er moet op die kermis o.a een zweefmolen hebben gestaan.

Voetbalveld HRC 1957

Op de hoek van de Julianastraat en de Zwartebergweg had je vroeger vrij uitzicht richting Afferdse Heide. Hier was van 1952 tot 1966 het voetbalveld van HRC. Voor die tijd lag het veld schuin tegenover deze plek aan de huidige Elskampweg en sinds 1966 is de Alverman in gebruik.

Op deze foto uit 1957 is het kleedhok dat links van het veld lag, net niet te zien. Het was een houten keet zonder veel voorzieningen.

De jongen op de voorgrond is André Rijniers.

Rondgang Mariaverering 1954

Op het hoogtepunt van het Rijke Roomse Leven is in het kader van de Mariaverering in oktober 1954 in alle parochies van Limburg een rondgang gemaakt met het beeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee uit Maastricht.

Op de voorgrond staat Mgr. J. Lemmens, bisschop van Roermond, die het initiatief voor deze rondgang heeft genomen.

Het beeld wordt hier gedragen door o.a. Jaap Verijdt met links daarvan Bart Comelissen en rechts Joos van Oijen.

Bij een gelegenheid als deze liep destijds het hele dorp uit.

Steenfabriek Nuance

In 1912 bouwt Sjang Clevers tegenover zijn villa Angelbeck de steenfabriek ‘St. Antonius Abt’. Nadat de fabriek in 1924 in financiële problemen is gekomen, wordt deze onder de naam ‘Nuance’ voortgezet.

De productie in deze fabriek is in 1973 stopgezet waarna in 1977 een geheel nieuwe fabriek in gebruik is genomen. Na meer dan 100 jaar blijkt dit nagenoeg de enige industriële ontwikkeling in Afferden te zijn geweest.

Deze foto is gemaakt in de jaren 50 van de vorige eeuw.

Bedevaart naar Kevelaer 1954

Tot begin van de jaren dertig gingen de mensen uit Afferden regelmatig ter bedevaart naar Kevelaer. Deze traditie is in het begin van de jaren vijftig hervat.

V.r.n.l.: Nol de Best, Piet Crommentuyn, Hannes Rutten, Mat Wijers, Harrie Rijniers, Piet Crommentuyn (kapper), Harrie Kool, Frans Urselmann, Herman Janssen, Jan Wijers, Helm v Hoof.