Berichtenarchief 1960-1969

Vierluik Afferden rond 1960

Dit vierluik toont beelden van Afferden rond 1960.

Rechtsboven de St. Antoniusschool (jongensschool) gebouwd in 1948 en linksonder de Pius X-school (kleuterschool) uit 1955.

Het woord ‘Genadekapel’ verwijst naar het beeld van Maria in de kapel die ooit een bedevaartsplaats was. Tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw werd de kapel door pelgrims uit de omgeving bezocht.

Kapel St. Antonius Abt van Heukelom

De eerste melding van de kapel dateert uit de 17e eeuw. Door wie de kapel is gebouwd, is niet bekend, maar er zijn aanwijzingen dat er een relatie met de heren van het kasteel Bleijenbeek bestond. In oude stukken vindt men vaak de aanduiding ‘de heerlijkheid Afferden en Heukelom’.

Tot 1820 werd de kapel vanuit de parochie Afferden bediend. Hierna werd de kapel verzorgd door de parochie Bergen, maar bleef in eigendom van de parochie Afferden. Heukelom had vroeger een nauwe band met de parochie Bergen. Veel mensen gingen er naar de kerk en de kinderen gingen er naar school. Op 28 februari 1992 is de kapel bij overeenkomst in eigendom overgedragen aan de parochie Bergen.

Lange tijd leed de kapel een kwijnend bestaan, maar nu is er elke 2 weken een avondmis en vinden er doopsels en kleine vieringen plaats. In 2012 is de binnen- en buitenkant van de kapel grondig gerenoveerd.

Pontveer 1960

Het is goed mogelijk dat een oversteekplaats over de Maas ten grondslag ligt aan het ontstaan van Afferden en ook de naam zou daarvan kunnen zijn afgeleid. Woorden als ‘avoort’ en ‘voorde’ hebben betrekking op een doorwaadbare plaats in een rivier.

Eeuwenlang waren de kasteelheren van Bleijenbeek de heersers van het gebied en zij hadden ook het veerrecht. Meestal werd dit recht verpacht. In 1931 kwam de veerpont in het bezit van Sjang Clevers. Hij noemde deze de ‘Twee Gezusters’, naar zijn twee dochters Gon (de latere echtgenote van Pé Denissen) en Mia.

Op de foto de oude pont rond 1960 die drie auto’s tegelijkertijd kon overzetten. In 1975 werd deze vervangen. In 1992 liet Jos Denissen een geheel nieuwe pont bouwen, de ‘Pierre II’, vernoemd naar zijn vader.

Op deze foto zijn de hoge maasoevers nog te zien. In de jaren 60 zijn deze ter voorkoming van afkalving van een stenen oeverbescherming voorzien. Rijkswaterstaat is nu van plan in deze omgeving de oude toestand weer te herstellen.

3e en 4e Klas jongensschool 1961

Een foto van de 3e en 4e klas van de jongensschool in 1961.

Linksachter Wim Megens en Theo Nas. Vooraan links Jan Giepmans en Mat Verijdt.

Wie weet meer namen?

Café Maaszicht

Café Maaszicht, het vroegere veerhuis van Afferden.

In de jaren ’70 van de vorige eeuw werd de bestemming van het café veranderd. Jaren later ging het pand door brand ten onder.

In 1982 is hier een appartementencomplex gebouwd.