Tag: 2005

Jonge muzikanten debuteren in Kerstconcert

kerstconcertWie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Afgelopen zondag (19 december) maakten de jonge muzikanten hun debuut in de Kerstviering. Samen met de reeds ervaren krachten van de fanfare speelden zij in het Kerstconcert een speciaal arrangement van Jingle Bells. Prachtig was eveneens de samenzang tussen de koren Laetitia, het basiskoor, het kerkkoor en De Troubadours. Het concert, dat grote belangstelling trok, vormde de warming up voor het jubileumjaar. In 2006 heeft fanfare Helpt Elkander grote plannen met onder meer een concert in schouwburg Venray en een reis naar Hongarije.

Bron: Maasdriehoek 20-12-2005

CDA reikt duvelsbrood uit aan vrijwilligers Zonnebloem

duvelsbroodTerwijl koningin Beatrix zich zaterdag als vrijwilligster soep serveerde in een verzorgingstehuis in Amersfoort, deelde de CDA afdeling Bergen een pluim uit aan alle Zonnebloemvrijwilligers in de gemeente Bergen. 64 vrijwilligers ontvingen een duvelsbrood omdat “Zij zo’n ver-duveld goed werk verrichten”.

Zaterdag 10 december, de dag van de vrijwilligers, stond het kennis laten maken met vrijwilligerswerk door het ze zelf te laten doen, centraal. Mede dankzij het vrijwilligerswerk kan het verenigingsleven blijven draaien en is er extra aandacht voor mensen die hulp nodig hebben. Zo gaf Koningin Beatrix zaterdag het goede voorbeeld in een verzorgingstehuis in Amersfoort en maakte premier Balkenende in Lopik hutspot voor gasten van de Zonnebloem. CDA Bergen besloot deze dag alle Zonnebloemvrijwilligers in de gemeente Bergen in het zonnetje te zetten. Dat gebeurde met de overhandiging van een duvelsbrood.

Zo ook aan mevrouw Heijligers-Onckels uit Afferden. Zij is al vanaf 1985 actief voor de Zonnebloem.

Volop kerstsfeer in gezellig Afferden

kerstmarkt2005kDe kerstsfeer heerste zondag al In Afferden. Ondernemers vereniging Afferden en de plaatselijke verenigingen kwamen gezamenlijk tot een gezellige kerstmarkt op het kerkplein. Winkels in Afferden openden hun deuren en in de talrijke stands presenteerden de dorpsverenigingen zich op uiteenlopende wijzen. Zo konden bezoekers zich laten vereeuwigen in een fraaie kerstfotolijst, was er de gelegenheid een gokje te wagen in de grabbelton en werden er kerstkaarten verkocht. In een stand bij plaatselijke bakker van den Bergh kon men raden hoeveel krenten er verwerkt waren in een reusachtig krentenbrood, dat later op de middag bij opbod werd verkocht. Hilarisch was de stand waarin een gezelschap ‘beesten’ zijn totaalgewicht liet raden. Niet bekend is dat het gewicht schoon aan de haak betrof. Ook aan de inwendige mens werd gedacht. Glüh-wein, warme chocomelk met rum, soep en spijzen als kerststol, amandelstaaf waren in ruime mate voor handen. In de Afferdse Dorpsstraat klonken verder continu kerstliederen. Ook was er live-muziek, verzorgd door Afferdse koren zoals Laetitia en de Troubadours.

Bron: De Maas Driehoek 13-12-2005

“Jeugdige” fanfare oefent voor Kerstconcert

fanfareblokfluitAfgelopen vrijdag hebben de 30 nieuwe jeugdige leden, die afgelopen zomer met blokfluitlessen zijn gestart, samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Er zijn hiervan een aantal foto’s online geplaatst in het fotoalbum. (Dank aan: Fanfare Helpt Elkander / Stichting Dorpsarchief)

Het is voor een fanfare tegenwoordig niet eenvoudig voldoende jonge muzikanten te werven. Daarom heeft fanfare Helpt Elkander uit Afferden besloten hierbij een actievere rol te spelen.

Na een intensieve wervingscampagne met o.a. een huis-aan-huis folder en introductielessen op school is het gelukt een groot aantal Afferdse kinderen enthousiast te maken voor de blokfluitlessen die de basis vormen voor een verdere muziekopleiding. De fanfare verzorgt de lessen in eigen beheer en financiert deze uit eigen middelen. Afgelopen augustus zijn 30 leerlingen gestart met de blokfluitlessen onder leiding van de dirigent van de fanfare Eric Roefs. Verwacht wordt dat een groot aantal hiervan uiteindelijk een muziekinstrument zal kiezen waarmee de jonge muzikanten later tot de fanfare kunnen toetreden.

De leerlingen zijn inmiddels zover gevorderd dat ze al iets kunnen laten horen. En om ze al eens te laten proeven hoe het is om in groot orkest mee te doen, gaan ze tijdens het komende kerstconcert een kerstliedje samen met de fanfare spelen. Afgelopen vrijdag hebben ze samen met de 65 muzikanten van fanfare Helpt Elkander geoefend. Het kerstconcert is op zondag 18 december om 11.00 uur in de kerk te Afferden.

Hiermee kan fanfare Helpt Elkander de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Temeer daar in 2006 het 100-jarige jubileum wordt gevierd. Voor dit jubileumjaar is een uitgebreid programma samengesteld: een feestweekend in het dorp, een jubileumconcert in de schouwburg van Venray en een reis voor de leden naar Hongarije.

Fanfare Helpt Elkander 100 jaar Jubileumconcert in 2006

Zoals reeds aangekondigd, is in het jubileumjaar van fanfare Helpt Elkander in 2006 een jubileumconcert gepland. Dit vindt plaats op zaterdag 24 juni 2006. Een speciale commissie is al vele maanden bezig met de voorbereidingen.

De fanfare telt inmiddels ca. 65 spelende leden. Voor dit speciale concert komen daar een combo, een zanggroep en een aantal solisten bij. Tijdens de uitvoering zullen o.a. ook beelden worden vertoond. Om dit alles te kunnen realiseren zijn technische hulpmiddelen nodig zoals licht, geluid, een groot podium, verhoogde podiumdelen enz. Het was dan ook zeer lastig hier een geschikte locatie voor te vinden. Een dergelijke locatie is in de buurt niet beschikbaar en de huur van al deze middelen zou hoge kosten met zich meebrengen. Nu is het afhuren van een schouwburg ook duur, maar hier zijn alle nodige middelen aanwezig. Daarom is gekozen voor de schouwburg van Venray.

Het concert wordt een terugblik op 100 jaar muziek waarbij ook 100 jaar fanfare en 100 jaar Afferdse historie wordt belicht. Het concert wordt een afwisseling van fanfaremuziek, zang, muzikale solo’s en andere niet-muzikale intermezzo’s waaraan diverse Afferdse artiesten zullen meewerken.

Het is de bedoeling belangstellenden tegen een geringe vergoeding het concert te laten bijwonen.

Raymund Swertz jongste ere-klasser Nederland

De pas 17 jarige Raymund Swertz, lid van biljartvereniging ’t Zwaantje uit Rijkevoort, is als tweede geëindigd op het Nederlandse kampioenschap biljarten “1e Klasse Groot”. Met het onwaarschijnlijke hoge moyenne van bijna 96 is hij gepromoveerd naar de hoogste klasse.

Met wat meer geluk was de 17-jarige Afferdenaar nog Nederlands kampioen geworden, maar René Tull wist het hoofd koel te houden in zijn laatste, beslissende partij tegen Raymund. Nadat Swertz zijn partij in de tweede beurt met een serie van 348 uitmaakte, presteerde René Tull dat ook door dit in de nabeurt te doen. Hij behaalde daardoor twee punten meer in het eindtotaal.

Bron: Maasdriehoek 29-11-2005

Verslag Dorpenronde 2005 in Afferden

Leefbaarheid Het thema van het eerste gedeelte van de bijeenkomst is leefbaarheid. Dit gedeelte wordt gepresenteerd door Mark Rijniers, coördinator leefbaarheid van de Gemeente Bergen en Birgit op de Laak, opbouwwerker bij Synthese. Leefbaarheid is de kwaliteit van de leefomgeving en de beleving hiervan door de gebruikers (bewoners, ondernemers en bezoekers). De wens van de…

Wandelroutes in Bergerbos (Afferden) vernieuwd

wandelrouteoudHet Staatsbosbeheer gaat in samenwerking met de bosgroep van Vizier op 21 november beginnen met de aanleg van drie nieuwe wandelroutes. Deze routes geven een uitstekend beeld van de prachtige omgeving rondom Afferden. Heidevelden, vennen, begrazingsobjecten, bossen en zandverstuivingen vormen het decor. Dit betekent het einde van de groene, blauwe en de Eckeltseloop route die enigszins verouderd waren.

De nieuwe routes zijn:

– De Rivierduinenroute (paarse route)
Deze start vanaf de parkeerplaatsen aan de Kapelstraat en Erfsebosweg nabij het Quin. De korte variant is 3,1 km en de lange variant is 6,2 km lang. Op de splitsing wijst een bordje de wandelaar de juiste weg.

– De Broedersbosroute (blauwe route)
Deze start alleen vanaf de parkeerplaats aan de Kapelstraat. De korte variant is 5 km en de lange variant is 8 km lang. Op de splitsing wijst een bordje de wandelaar de juiste weg.

– De Duvelskuulroute (rode route)
Deze start voorlopig nog vanaf het informatiebord aan de Keizersveld, ten zuiden van de golfbaan Bleijenbeek. Tzt zal de startplaats komen te liggen nabij de Ruïne Bleijenbeek. De route is 7 km lang.

Doordat de routes gekoppeld zijn kunnen wandelaars na hartelust combineren als zij dat willen. Zo ontstaan ongeveer 15 wandelvarianten van 3,1 km tot 21 km om deze prachtige omgeving goed te leren kennen.

Bewoners van de bosgroep Vizier zullen ism Staatsbosbeheer vanaf 21 november de klus klaren. Ze beginnen met de paarse route in de grond te graven. Ze verwachten een week per route nodig te hebben als het weer meewerkt. Nadat deze route klaar is worden eerst de bestaande groene en blauwe route (60 en 90 min) verwijderd. Daarna gaat de bosgroep verder met de Broedersbosroute om vervolgens de Duvelskuulroute in te graven. Na verwachting zullen rond de kerstdagen de routes klaar zijn.

Het Staatsbosbeheer informeert het publiek via een bericht op de parkeerplaatsen over de actuele stand van zaken, want een route kan pas gelopen worden wanneer deze helemaal af is. De informatiepanelen en de terreinfolder zullen in 2006 aangepast worden.

Dorpsarchief Afferden en Laetitia brengen dvd met revueliedjes uit

laetitiadvdDe liedjes van de revue “Offere van Toen” 1950-1970, opgevoerd in 1998, zijn opnieuw opgenomen. Van de door zangkoor Laetitia gezongen liedjes zijn in samenwerking met het Dorpsarchief video-clips gemaakt. De beelden van het op locatie gefilmde koor worden afgewisseld met oude foto’s en filmopnamen.

De DVD met 8 liedjes inclusief tekstboekje is te koop en kost € 15,-. Deze is verkrijgbaar vanaf zaterdag 19 november bij Keijsers-Verberkt.

Op de video-pagina van deze website kan men nu twee fragmenten bekijken van deze DVD.

De liedjes stammen uit de revue “Offeren van toen” die in 1998 op de planken verscheen en waarin teruggegaan werd naar de goede oude tijd, de periode 1950 – 1970. Nu heeft het Dorpsarchief Afferden de muziek die bij deze revue hoort met Laetitia op dvd gezet. De teksten in “Offers” dialect stammen van Sjaak Janssen, Et Rijniers en Trees Boskamp. De muziek is van de hand van Ad Voesten, de dirigent van Laetitia. In totaal acht liedjes zijn te vinden op de dvd.

Op de door het dorpsarchief op professionele wijze gemaakte en gemonteerde dvd zijn geen fragmenten van de revue te vinden, maar wel oude filmbeelden en oude foto’s van Afferden. Deze beelden worden afgewisseld met actuele mooie plekjes zoals de molen, de kapel en de natuur die het dorp rijk is.

Prominent in beeld is Laetitia bij het Quin waar de meeste opnames zijn gemaakt. De audio-opnames zijn gemaakt in de sporthal.

Verder is nog verkrijgbaar:

Video:
– Revue “Offere van toen” (1998)
– Afferden op de drempel (1990)
– Oude dorpsfilms (1961 en 1976)
– Concours fanfare (2003)

DVD:
– Concours fanfare (2003)
– Afferden en zijn scholen (2003)

Boeken:
– Oude Afferden en Heukelom op de foto (1988)
– Afferden van toen (2001)

Opmerking:
Het branden van DVD’s en daarmee verbonden de combinatie van DVD-/DVD+ en DVD-speler levert nog wel eens problemen op. Het Dorpsarchief streeft naar optimale kwaliteit en bij klachten wordt onmiddellijk een nieuwe DVD geleverd. Dus aarzel niet en laat weten als een DVD-schijfje niet in orde is.

Bron: Maas-en Niersbode, Knikkerkoerier en afferden-limburg.nl 16-11-2005

Leo van Druten “Offerse Knikker” van het jaar

knikker2005Niet iedereen die veel in touw is voor een dorpsgemeenschap houdt er van om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Om die mensen toch een vorm van waardering te geven, heeft in Afferden de Knikkerpliesie een speciale onderscheiding laten maken. Het is de “Offerse Knikker” geworden die donderdagavond bij de opening van het carnavalsseizoen van de Peyas door prins Bert d’n Urste werd uitgereikt aan Leo van Druten.

De naam “Offerse Knikker” is afgeleid van de oorspronkelijke naam van Afferdense carnavalsvereniging De Offerse Knikkers. Later is die naam overgegaan in de Peyas, de naam die de carnavalsvereniging nog draagt.

De Knikkerpliesie is al heel lang aan de Peyas verbonden en zorgt gedurende de carnaval onder meer voor de inschrijvingen tijdens de optocht en is verantwoordelijk voor de saluutschoten. De Knikkerpliesie bestaande uit Jan van Lin, Henk Jacobs, André Honig en Jo van Berloo vervult daarnaast de adjudantenrol van de prins: in tegenstelling tot andere carnavalsverenigingen kent de Peyas namelijk geen adjudanten die de prins ter zijde staan.

De instelling van de “Offerse Knikker van het jaar” is een initiatief van de Knikkerpliesie en bedoeld voor iemand die zich op een of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt voor de Afferdense gemeenschap. Leo van Druten, bekend van 20 jaar Dorpsraad, lid van 3VO, penningmeester bij gemengd zangkoor Laetitia en helper in de kerk, werd na het tellen van de stemmen als eerste uitgeroepen tot “Offerse Knikker van het jaar”. Het is de bedoeling dat de Knikkerpliesie elk jaar met de opening van het carnavalsseizoen deze onderscheiding uitreikt.

Bron: Maas-en Niersbode 16-11-2005