Berichtenarchief 2013

Studieorkest op kerstmarkt Klooster Graefenthal

Op zondag 8 december heeft het Studieorkest Fanfare Helpt Elkander o.l.v. Marjo vd Locht de kerstmarkt bij Klooster Graefenthal met mooie kerstmuziek opgeluisterd.

IMG_1783

Klik hier voor een filmpje.

Kerstgezang op kerstmarkt, Kerstconcert in de kerk

Afgelopen zondag luisterde gemengd koor Laetitia met mooie kerstliederen de kleine kerstmarkt in de Dorpsstraat in Afferden op.

kerstmarkt_wilka_2013

Veel grootser zal er uitgepakt worden op zondag 15 december om 11.00 uur in de Parochiekerk Cosmas en Damianus. Daar begint om 11.00 uur het traditionele kerstconcert georganiseerd door Laetitia. Naast het basiskoor en studieorkest fanfare Helpt Elkander doen de Troubadours, fanfare Helpt Elkander, de blokfluitgroep en gemengde zangvereniging “Laetitia” een muzikale duit in het zakje.

Dit kerstconcert duurt tot 13.00 uur en de entree is gratis.

Bron en foto: Maas- en Niersbode, Frans Thonen

1e Steenlegging Huiskamerproject Afferdse Heide

Heeft u het ook gezien? De bouw van onze huiskamer schiet al op! Wij nodigen U graag uit om de symbolische eerste steenlegging op donderdag 19 december a.s. om 15.00 uur aan de Afferdse Heide 22 bij te wonen.

huiskamerproject_afferdse_heide_2013

Met deze handeling staan we op een feestelijke manier stil bij de vorderingen. Hierbij betrekken we de oudste inwoonster van Afferden en haar jongste achterkleinkind uit Afferden. We hopen deze dag veel mensen te mogen begroeten die de huiskamer een warm hart toedragen.

Graag tot ziens op donderdag 19 december!

Stichtingbestuur BLOA (Bevordering Leefbaarheid Ouderen Afferden)

Cursus Ambassadeurs van Nationaal Park De Maasduinen

Nationaal Park De Maasduinen organiseert in 2014 een cursus ambassadeurschap voor ondernemers en werknemers van agrarische, recreatie- en horecabedrijven in de Regio Maasduinen. Wilt u uw gasten optimaal informeren over de bijzondere omgeving van Nationaal Park De Maasduinen en bent…

Jubilarissen kerkkoor Afferden

Vijfentwintig jaar luisteren zij al de kerkdiensten in de Cosmas en Damaniuskerk in Afferden op. En dat gebeurt nog steeds met evenveel enthousiasme als in het begin.

jubilarissen_kerkkoor_2013

We hebben het dan over organist Jean-Pierre Verhasselt, Mientje Derksen – Van de Kolk en Jan van Duin van het kerkkoor Cosmas en Damianus. Dit drietal werd zondag aan het einde van de dienst in het zonnetje gezet en ontving een oorkonde en speld van pastoor Reijnen.

Jean-Pierre is als jonge man al begonnen met orgelspelen. Vijfentwintig jaar geleden toen het kerkkoor geen organist meer had, is hij er erbij gekomen om te proberen hoe het ging. De rest is bekend want inmiddels staat hij 25 jaar als organist paraat voor repetities en weekendvieringen. Dat betekent wel dat zijn vrouw Marianne hem vaak moet missen maar de koorleden hopen dat hij ondanks die verplichting nog lang bij het koor zal blijven.

Jan van Duin is ook al 25 jaar trouw lid. Jan is meer een man die zich wat op de achtergrond houdt maar met zijn goede stem is hij een verrijking voor het koor. Door zijn werk kan hij niet altijd de repetities van het koor bijwonen, maar als hij kan is hij er altijd bij.

Mientje Derksen – Van de Kolk is bij het kerkkoor gekomen toen zij in Afferden kwam wonen. Dat zingen is haar zo goed bevallen dat zij dat nu alweer 25 jaar doet. Daarnaast regelt zij ook nog andere dingen bij het koor. Zo stelt ze bijvoorbeeld de lijst samen voor wie als taxi moet fungeren voor Mia Muller en maakt zij sinds 1997 deel uit van het bestuur. Sinds dit jaar beheert zij ook de kas van het koor. Een taak die zij met verve verricht want zij houdt de knip goed in de gaten.

Met z’n achttienen zingt het kerkkoor regelmatig tijdens de weekenddiensten in de Cosmas en Damianuskerk. Omdat de gemiddelde leeftijd van de koorleden langzaam stijgt, is aanvulling door nieuwe leden meer dan welkom. Elke donderdag om 19.30 uur repeteert het koor in de Cosmas en Damianuskerk. Belangstellenden die eens mee willen zingen zijn van harte welkom.

Bron: Maas- en Niersbode

Jan Artz Offerse Knikker 2013

Afgelopen zaterdag is na de opening van het carnavalsseizoen door carnavalsverening de Peijas in Iedershuus de negende Offerse Knikker uitgereikt. Dit jaar viel de keus van de Offerse bevolking op Jan Artz. De Knikkerpliesie die de organisatie rondom de Offerse KnIkker regelt, reikte het bijbehorend aandenken uit aan Jan Artz.

offerseknikker_2013Foto: Links van hem zijn vrouw Bep en rechts Prins Rob d’n Urste met zijn vrouw Hettie.

Jan is sinds 1993 lid van de Peijas en in de tijd dat er nog een zomercorso door Afferden trok, met Jan van Hoof verantwoordelijk voor het optuigen van de Miss Offere praalwagen. Voor de Peijas is hij meer dan verdienstelijk want jaarlijks regelt hij het ziekenbezoek voor de prins, versiert altijd het gemeentehuis voor de Peijas voor de sleuteluitreiking en is medemaker van het sleutelkastje, waarin gedurende carnaval de sleutel van de gemeente wordt opgeborgen.

Verder heeft hij aan de wieg gestaan van ‘Vriende van de Peijas’ en heeft voor de ouderen de kletsmiddag in het leven geroepen. Tot slot is hij de grote organisator achter het jaarlijkse vlaghijsen bij de opening van het carnavalsseizoen, ging in 1995 de Peijas voor als prins en vormde in 2001 de wederhelft van Wil Denissen als boerenbruidspaar.

Voldoende voor de Knikkerpliesie om hem de begeerde Offerse Knikker uit te reiken die hij het hele jaar door op een prominente plek in zijn woning mag ophangen.

Bron: Maas- en Niersbode

Verslag vergadering dorpsraad 19-11-2013

De dorpsraad is onlangs vergeten de uitnodiging en het verslag van de voorgaande vergadering door te sturen aan de website, vandaar deze late publicatie. Aanwezig: Brigitta den Boer, Leo van Druten, Jan Verijdt, Piet Laarakker, Bert Heijligers, Ton Wijers, Henk…