Tag: 2016

Verslag vergadering dorpsraad 17-05-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Jan Verrijdt, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel en Etienne Rijniers (secr.)

Afwezig met kennisgeving:
Brigitta den Boer

Mededeling vooraf van Vz.:
Marianne heeft helaas moeten afzeggen voor de secretarisfunctie i.v.m. persoonlijke omstandigheden en werk.

1. Vz. opent de vergadering

2. Verslag vorige vergadering 12 april 2016
Opmerking: De Zorgcoöperatie is een eigen initiatief van P. Hagen en valt onder verantwoording van dr. Jung en P. Hagen.

3. Ingekomen stukken

 • Frans Theunissen neemt officieel het penningmeesterschap van P. Hagen over. De overdracht loopt. Op verzoek van Frans worden de Financiën een vast agendapunt.
 • Nominatie Gemeente Bergen. Het opschot verwijderen rond de Uitkijktoren wordt door de vergadering voorgesteld. Henk wordt hiervoor de contactpersoon.
 • Bijeenkomst in De Buun in Well op 24 mei. Brainstormen over het energiebeleid van de gemeente Bergen (elk dorp 4 vertegenwoordigers). Raijmond van Oijen vertegenwoordigt Dorpsraad, anderen worden nog benaderd. Wordt vervolgd.
 • Collectieve Energie Buurkracht. Er zijn reeds 5 aanmeldingen voor de zonnecollectoren.
 • Communicatie College. Mark Rijniers komt hier op terug na zijn vakantie. Wordt vervolgd.
 • Brief Eric Hoogakker. Wordt door voorzitter afgehandeld.
 • Brief met verzoek om geldelijke ondersteuning Ehbo-cursus voor vrijwilligers Kindervakantiewerk.

6. Exploitatie Speeltuin
De jaarlijkse keuring is geschied (rapport inspectie volgt). Rene heeft een subsidieverzoek verstuurd naar Jantje Beton, die aangegeven hebben dat we in aanmerking komen. Rene heeft reeds benodigde stukken verstuurd. Wordt vervolgd.

7. Rondvraag

 • Fietspadstrepen langs nieuwe fietspad Bergen – Heijen. Er is overleg met de provincie over het invullen hiervan. Wordt vervolgd.
 • Nieuwkomers Afferden. Hoe gaan we hiermee om? Ton komt met voorstellen.
 • Overleg Béjèn en Superrr. Bereikbaarheid beheerder Superrr Gerrit Pas blijft moeizaam. Waarschijnlijk wordt e.e.a. overgenomen door het leidinggevend personeel. De Dorpsraad blijft een signaleringsfunctie in deze houden. Bert en Etienne willen in het dorp Almen gaan kijken alwaar de Buurtsuper wordt bestempeld als zijnde een voorbeeldmodel. Wordt vervolgd.
 • Verlichting Bord Afferden – Siebengewald. Wordt aan gewerkt.
 • Open Dag Bleijenbeek op 22 mei. Ton vertelt over de toekomstplannen van de ruïne en schetst wat de activiteiten op die dag zijn.
 • Raijmond informeert over de vuurwerkenquête. Ton gaat er binnenkort mee aan de slag.
 • Jan informeert over situatie fietspad Rijksweg Heukelom. Volgens Leo is het hier niet echt gevaarlijk, er is voldoende overzicht op de weg. Het alternatief eenrichtingsverkeer wil men hier niet.
 • Cor vindt dat er op de Zwarteweg veel te hard wordt gereden. Actie Rene.

8. Voorzitter sluit de vergadering

Opbrengst Goede Doelenweek Afferden 2016: € 7531,35

Wat een prachtig bedrag (€7531,35) weer beste Afferdenaren. Geweldig! Een prima resultaat voor onze derde gezamenlijke collecteweek.

Ook dit jaar is er weer een heel leger vrijwilligers in touw geweest om de derde gezamenlijke collecteweek in goede banen te leiden. Heel erg bedankt iedereen voor jullie inzet. Onze dorpsgenoten hebben dat andermaal ruim beloond door gul hun bijdrage te leveren. De totale opbrengst was dit jaar weer hoger dan beide voorafgaande jaren. In totaal werden 504 donaties opgehaald. Op maandag 25 april jl. werden alle bedragen door onze tellers op een rijtje gezet. Tien goede doelen kregen het bedrag dat aan hun werd gedoneerd.

Minoprint heeft wederom alle drukwerk voor de GDWAF gratis verzorgd. Heel erg bedankt hiervoor. Tot slot een welgemeend dankjewel aan alle Afferdenaren, die samen hebben gezorgd voor deze geweldige opbrengst van de GDWAF editie-3 2016.

Voor vragen over de collecte, tips voor een volgende keer, kun je Martje Peters bellen, 0485-541183 of mailen naar Antoinette Roersch, antoinette.roersch@online.nl).

 

2e Bijeenkomst actie ‘Zonnepanelen’ (Buurkracht)

buurkracht afferdenOp dinsdagavond 10 mei van 19.00 – 20.30 uur, vindt de 2e bijeenkomst plaats van de actie ‘Zonnepanelen’ van het project ‘Buurkracht’. Dit alles in Iedershuus aan de kapelstraat 7a via de achteringang.

Na de bijeenkomsten over inkoop collectieve energiebesparende maatregelen spouwmuur- en vloerisolatie zijn er nu verschillende offertes ontvangen van zonnepanelen. De resultaten van die offertes worden in de bijeenkomst besproken en op basis van prijs/kwaliteit wordt de keuze gemaakt met welke onderneming er verder wordt gegaan. Op deze bijeenkomst wordt tevens door de leveranciers uitleg gegeven over hun organisatie, werkwijze en de verschillen tussen de diverse panelen.

We nodigen jullie uit voor deze bijeenkomst door je aan te melden via de link www.buurkracht.nl/buurten/afferden.

Onze bedoeling als ‘Buurkracht-Afferden team’ is om het investeren in energie besparende maatregelen te stimuleren. Of dat individueel of via het collectief gaat is daarbij minder relevant. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Raijmond van Oijen, Etienne Rijniers of René Aengenend (dorpsraad@afferden-limburg.nl).

Moederdagmis Paoterskapel

IMAG0762zondagmorgen is voor de 30e keer bij de Paoterskapel de moederdagmis gehouden.

In 1986 is de kapel uit 1900 op grondige wijze opgeknapt. In die tijd is ook de zondagsviering van moederdag verplaatst naar de Paoterskapel en heeft Laetitia de organisatie hiervan op zich genomen. In al die jaren is het slechts ca. 3 keer voorgekomen, dat de mis i.v.m. slecht weer in de parochiekerk werd gehouden, voor het laatst in 2015.

In een prettige en ontspannen sfeer werd de viering, die muzikaal werd opgeluisterd door Laetitia en het basiskoor, bezocht door veel kerkgangers. Misschien mede als gevolg van het prachtige weer? In elk geval vond pastoor het jammer dat hij weer een heel jaar moest wachten om in zo’n mooie viering voor te kunnen gaan!

In het fotoalbum binnenkort de foto’s van 2016.IMAG0766

Dorpsstraat-noord volgende week dicht vanaf hoek Kapelstraat

Begin volgende week (9/10 mei) worden de herstelwerkzaamheden aan de Dorpsstraat-noord in Afferden gestart vanaf de kruising Dorpsstraat/Kapelstraat. Een week later dan gepland. Ondanks deze vertraging wordt getracht de klus op vrijdag 27 mei geklaard te hebben.dorpsstraat werkzaamheden mei 2016Op 11 april is men begonnen met het fasegewijs vervangen van de ondergrond en de klinkerbestrating in de Dorpsstraat tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg. Tevens wordt een infiltratieriool ingebracht. De herstelwerkzaamheden
moeten een einde maken aan de overlast bij regenval, de geluidsoverlast en spoorvorming in het wegdek. De uitvoering van dit project is in handen van Copier. Dit bedrijf is door de gemeente Bergen ingeschakeld om de problemen die na de eerste renovatie in 2006 van dit deel van de Dorpsstraat zijn ontstaan op te lossen.

Gestart is aan de zijde van de Zwartebergweg richting Mgr. Frederixplein. Begin volgende week wordt de sprong gemaakt naar de hoek Kapelstraat/Dorpsstaat en opnieuw toegewerkt naar de ingang van het Mgr. Frederixplein. Een week later dan gepland. Onvoorziene omstandigheden hebben er voor gezorgd dat het strakke schema niet is gehaald. Echter, zo wordt verzekerd, wordt alles op alles gezet om de Dorpsstraat op vrijdag 27 mei af te hebben.

Gedurende de hele operatie blijft het trottoir voor aanwonenden en fietsers toegankelijk. Voor de veiligheid worden wel hekken geplaatst tussen trottoir en open gegraven wegdek. Bekeken wordt of de parkeerplaats voor de pastorie tijdens de werkzaamheden open kan blijven.

Bron: Frans Thonen

Sfeervol Koningsdag in Afferden

Gezien de slechte weersverwachtingen is de organisatie van de Koningsdag in Afferden voor alle activiteiten uitgeweken naar Iedershuus. Een goede zet want hoewel het weer achteraf nog enigszins meeviel, was de Vlaamse kermis in Iedershuus vele malen knusser dan in het grote Heijmanspark.koningsdag 2016De peuters waarvan velen in oranje kleding genoten volop van de diverse spelen. Burgemeester Manon Pelzer kwam ook even een kijkje nemen en werd in de schminkroom vakkundig versierd met een stralend zonnetje. Als de zon buiten niet wil schijnen, dan doen we het zo maar, heeft de organisatie ‘Oranje Comite Kindervakantiewerk Afferden’ wellicht gedacht.

’s Avonds vond in Iederhuus nog voor de groep 6 tot en met 8 een gezellig Koningsbal plaats.

Bron: Frans Thonen

Afferden op de cover van migranten maandblad ‘De Krant’

Deze maand prijkt er op de cover van maandblad ‘De Krant’, een tijdschrift voor Nederlandse immigranten in Canada en de Verenigde Staten, een mooie foto uit Afferden. De foto uit 2014 toont de de fanfare en kinderen met oranje versierde fietsen, die op weg zijn naar het Heijmanspark waar de Koningsdagactiviteiten plaatsvinden. Het blad wordt uitgegeven door Mokeham Publishing Inc. uit Penticton in Canada.De krant CanadaDe Krant brengt een selectie van nieuwsartikelen over Nederland, maar het belangrijkste aandachtsgebied van het tijdschrift is de publicatie van persoonlijke columns door Nederlandse immigranten in Canada en de Verenigde Staten. Bovendien plaatst het blad lezersbrieven, foto’s en advertenties voor Nederlandse bedrijven in Noord-Amerika en bedrijven in Nederland die (Noord-Amerikaanse) toeristen tot hun doelgroep rekenen.

De Krant heeft ongeveer 7.500 abonnees, en een veelvoud aan lezers, omdat het blad veel gedeeld en doorgegeven wordt.

Ingezonden door Frits Pothoff (via kennissen in Canada)

Béjèn werkt aan extra inkomsten

Huuskamer Béjèn is de ontmoetingsplaats voor senioren in Afferden. Vrijwilligers zorgen voor diverse activiteiten zodat het extra aantrekkelijk is om een keertje bij de Afferdse Heide 22 binnen te lopen. Béjèn ontvangt geen subsidie. Dat betekent dat regelmatig extra acties worden gehouden om de kas van de Stichting Belangbehartiging Ouderen Afferden (BLOA) te spekken.goederenmarkt_béjèn_april_2016De goederenmarkt die zondag 24 april bij Béjèn plaatsvond, was zo’n extra activiteit. Tussen 11.00 en 16.00 uur werden door dorpsgenoten ingebrachte goederen voor een leuk prijsje verkocht. En alle artikelen die over bleven kregen ook een goede bestemming. Die werden dezelfde dag nog opgehaald door de Goederenbank Bergen.

Bron: Frans Thonen

Onderhoud speeltuin

Vele handen maken licht werk, zo luidt een bekend spreekwoord. Zaterdagochtend 23 april heeft Rene Aengenend van Dorpsraad Afferden samen met zijn dochter aan dit spreekwoord alvast enige uitvoering gegeven tijdens enkele onderhoudswerkzaamheden op de speelplaats in het Heijmanspark in Afferden.onderhoud_speeltuin_april_2016Een paar keer per jaar moet even zogezegd de bezem en de schoffel door de speeltuin om de voorziening een beetje netjes te houden. Tevens kan dan meteen de staat van de speeltoestellen worden gecontroleerd. En dat is wel zo veilig voor de kinderen die er regelmatig spelen.

Binnenkort zit er voor de kinderen een verrassing aan te komen in de vorm van een nieuw speeltoestel. Dit wordt een berg-klim-toestel die – zo verwacht René, binnen twee maanden een plekje zal krijgen in de speeltuin. Overigens kan de Stichting Speeltuinvoorziening Afferden voor de komende vijf jaar nog rekenen op twee nieuwe speeltoestellen ter vervanging van dan afgeschreven toestellen.

Bron: Frans Thonen