Berichtenarchief 2016

Ruim baan voor schone Maas

In de maanden maart en april kunnen verenigingen in de gemeente Bergen meedoen aan het project ‘Schone Maas.’ Vrijwilligers schonen dan gedurende deze periode op een bepaald traject lang de Maas de oever op van zwerfvuil en ander afval. Bijkomstig voordeel is dat de gemeente Bergen de desbetreffende vereniging een bijdrage schenkt.schone_maas_april_2016Afgelopen zaterdag streken leden van Dorpsraad Afferden gewapend met grijpers en plastic zakken neer tussen de Eckeltse beek en de steenfabriek in de strijd tegen het zwerfafval. Het resultaat leverde een respectabel aantal volle vuilniszakken op. Een van de meest merkwaardige vondsten betrof de onderkaak van wat wellicht eerst een snoek is geweest.

Bron: Frans Thonen

Start competitie geweerschieten schutterij Prins Hendrik

Nu het zonnetje zich regelmatig laat zien, halen de leden van schutterij Prins Hendrik uit Afferden de geweren weer uit het vet. De buitencompetitie dient zich namelijk aan. Afgelopen zondag werden om 10.30 uur de eerste schoten gelost in het Rimpeltse bos. Dan kan men zich ook alvast voorbereiden op 5 mei, Hemelvaartsdag. Dan vindt het grote treffen tussen de gilden en de schutterijen in de gemeente Bergen plaats tijdens het gemeentekoningsschieten. Dit jaar vindt dit treffen plaats in Aijen.schutterij_prins_hendrik_start_competitie_2016De overige competitiedagen geweerschieten voor schutterij Prins Hendrik zijn op 15 en 29 mei, 12 en 26 juni, 10 en 24 juli, 7 en 21 augustus en 4 september.

Bijzonder is nog dat schutterij Prins Hendrik op 3 juli meedoet aan het oud Limburgs schieten in België. Een bijzonder spannend moment is ook het koningsschieten dat op 26 juni plaatsvindt. Op die middag wordt uitgemaakt wie zich voor een jaar de nieuwe koning van Prins Hendrik mag noemen.

Bron: Frans Thonen

Sportkamp 2016

De kampcommissie is weer druk in de weer met de organisatie van het Sportkamp Alverman 2016 wat plaats zal vinden van vrijdag 10 t/m zondag 12 juni 2016.

Het kamp wordt georganiseerd voor de jeugdleden van HRC’27, Stormvogels’28, Tennisvereniging Afferden en volleybalvereniging AVC Eagles. Alle betreffende jeugdleden ontvangen hierover de benodigde informatie. Je kunt je dan ook vanaf nu opgeven. DOEN DUS!Voor de kampdagen zijn natuurlijk ook weer vrijwilligers nodig en zal een beroep gedaan worden op de ouders en de oudere jeugdleden. Je kunt je natuurlijk ook al zelf daarvoor opgeven. DOEN DUS!

Joep Janssen, Anita Sanders en Thijs Custers (Hoofdorganisatie Sportkamp Alverman)

Oproep! Werkzaamheden speeltuin

De Speeltuinvoorziening in het Heijmanspark is in beheer van de Dorpsraad. Regelmatig plegen we klein onderhoud om één en ander schoon en vooral veilig te houden. Dit natuurlijk ook op basis van de verplichte periodieke keuringen van de toestellen en de omgeving van de speeltuin.

Bij deze werkzaamheden zouden we wel enige hulp kunnen gebruiken. Vandaar deze oproep.Speeltuin

 • Waar: Heijmanspark
 • Wanneer: Zaterdag 23 april 2016
 • Tijdstip: 08.00 uur tot 12.00 uur
 • Werkzaamheden: Schoffelen rondom toestellen, schuur- en schilderwerk diverse toestellen.

Opgeven via: Dorpsraad@afferden-limburg.nl

Graag vermelden waarmee je wilt helpen!

Verslag vergadering dorpsraad 12-04-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks(notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Brigitta den Boer, Jan Verrijdt, Raijmond van Oijen en Cor van Ginkel.

Afwezig met kennisgeving:
Etienne Rijniers (secr.) en Marianne van Alphen.

1. Vz. opent de vergadering

2. Verslag vorige vergadering (15 maart)
Raijmond: brief vuurwerk wordt verzonden na enquête.
Jan Verrijdt: Afslag N271 bij Heeren van Heukelom is verkeersonveilig. Voor aanpassingen huidige situatie moet eerst de buurt gepolst worden. (actie Jan en Leo).

3. Ingekomen stukken

 • Het project in Afferden dat in aanmerking komt voor gemeentelijke Waarderingsnominatie is Bezoekerscentrum Maasduinen-Noord in het Paviljoen Bleijenbeek.
 • Energiebeleid: Hr. Bemelmans (gem.Bergen) stelt rapport op over energiebeleid/visie gemeente Bergen i.o.v. Provincie. Dorpsraad(en) denken mee. Wellicht in de vorm van werkgroepen die gaan brainstormen zodat gemeenschap er bij betrokken wordt.
 • Brief dr.Jung over Zorgcoöperatie. Piet Hagen heeft aangegeven dit project te willen voorzetten. Etienne, Bert en Raijmond zullen Piet hierin bijstaan.
 • Collectieve energiemaatregelen. Reeds info ontvangen van diverse zonnepaneelleveranciers.

4. Accommodatiebeleid
René heeft aangegeven voorlopig niet meer zitting te nemen in dit gremium. Brigitta, die nu als voorzitter funktioneert in de werkgroep zal vanaf heden de Dorpsraad vertegenwoordigen. Op het moment dat de cijfers (investeringen en exploitatie) bekend zijn zal Brigitta de vergadering meteen informeren.

5. Communicatie naar gemeente en viceversa
In het Dorpsradenoverleg was dit een belangrijk issue. Voorheen was er een gezamenlijk overleg 2 x per jaar wat al gauw veranderde in 1 x per jaar. We zijn van mening dat dit anders moet. Overleg noodzakelijk met de gemeentelijke vertegenwoordiger. (actie René).

6. Exploitatie Dorpsraad en Speeltuinvoorziening
Verslag penningmeester wordt goedgekeurd. René krijgt toestemming om een nieuw toestel aan te schaffen, eventueel aangevuld uit dorpsbudget indien er geen andere co-financiers te vinden zijn.

7. Rondvraag

 • Jan Verrijdt: het beleid op het Milieupark is teveel natte vingerwerk. Wil hierover overleg met gemeente. René zal dit bespreken met Mark Rijniers.
 • Fietsenstalling Gening: is doorgegeven aan gemeente en wordt vervolgd.
 • Raijmond: ter hoogte van Well zie je in gevaarlijke (donker) bochten in het fietspad een dubbele streep. Waarom niet overal? René bespreekt dit met provincie.
 • Ton: Gemeente is bezig met nieuwe website (door professionele ontwerpers) en heeft inbreng gevraagd van de dorpsraden. Ton is hierbij aanwezig geweest. Wordt vervolgd.
 • Bij Jos van Triel hondepoep-probleem aangekaart. Werd doorverwezen naar Milieuzaken. Wordt vervolgd.
 • Leo: Krijg nog steeds mail van de site van de Dorpsraad binnen. Nu betreft het een mail van de Fysiopraktijk Afferden inzake Openbaarheid Bestuur. Waarom heeft de secretaris deze belangrijke mail niet doorgestuurd? Wordt vervolgd.
 • Bert: Frans Thonen wil graag info over Mozaiekkunstwerk.
 • Cor: Contact gehad met Destion Huurdersraad. Ze willen geen AED meer sponsoren maar geven aan liever geld in de speeltuin te steken. Wordt vervolgd.
 • Henk: Op vrijdag 20 mei wordt Bleijenbeek officieel geopend en symbolisch overgedragen aan het Limburgs Landschap. Op zondag 22 mei is er een Open Dag. De organisatie, in deze vertegenwoordigd door Henk en Ton, heeft extra mensen nodig voor hand- en spandiensten maar wellicht ook voor extra ogen en vertellers.

8. Mededeling
Frans Theunissen gaat in overleg met Piet Hagen inzake de penningmeesterportefeuille en aanverwante zaken.

9. Voorzitter sluit de vergadering

Samenspeeldag fanfare Helpt Elkander

Op zondag 10 april speelt de hele fanfare samen: meer dan 50 muzikanten van het fanfareorkest o.l.v. Eric Roefs, 25 leerlingen van het studieorkest en de samenspeelgroep o.l.v. Bart Wolters en 8 blokfluiters o.l.v. Eric Roefs.Er wordt niet alleen afzonderlijk een aantal muziekstukken ten gehore gebracht, maar ook zal gezamenlijk muziek worden gemaakt. Het doel van de ochtend is de jonge muzikanten kennis te laten maken met het fanfareorkest.

Het begint om 11.00 uur in Iedershuus en iedereen is van harte welkom!

Muziekproject Windkracht 6

Al vele jaren organiseert de fanfare in samenwerking met basisschool ’t Diekske een muziekproject voor kinderen van de school: Windkracht 6. Onder begeleiding van een ervaren muziekdocent wordt op school een aantal muzieklessen gegeven. Hierbij ligt de nadruk op zelf muziek maken en kennismaking met muziekinstrumenten.Dit project wordt op vrijdag 15 april afgesloten met een concert samen met de fanfare. Het vindt plaats in Iedershuus en begint om 18.00 uur.

Afferden krijgt zijn eerste flat!

mussenflat

U kent waarschijnlijk allemaal het gezegde: blij met een dode mus. Maar Afferden wordt binnenkort blij met levende mussen want in het Heijmanspark wordt een huis op paal geplaatst; een huis met wel 60 kamers. Deze zogenaamde flat moet een onderkomen bieden aan de kleine levendige, brutale, sympathieke verschoppeling: de huismus.

Deze trouwe volger van de mens is een opportunist maar de laatste decennia gaat het toch wel heel erg slecht met onze kleine vriend. Het aantal mussen neemt de laatste jaren zienderogen af en dat was ooit wel anders. Al eeuwenlang trekt hij met ons op in de wetenschap dat er bij de mens altijd wel wat te eten te halen viel. Hij was een graag geziene gast onder de pannendaken van onze huizen. Maar de moderne tijd dreigt zijn ondergang te worden want huizen worden zo gebouwd dat mussen niet meer onder de pannen kunnen nestelen; verloren en ruige hoekjes worden door de moderne mens opgeruimd. Van grote invloed op de achteruitgang is ook het zogenaamde stofvrij maken van wegen en paden geweest.

De Romeinen gaven hem trouwens zijn passende naam: passer domesticus – tot de domus, het huis behorend. Maar of dat nog zo is? We zijn blij dat de gemeente Bergen de mussenflat, die oorspronkelijk was bedoeld voor de ovonde in Bergen, een plek geeft in het Heijmanspark. Uit oogpunt van verkeersveiligheid was de ovonde geen optie, gelukkig maar, nu kan binnenkort iedereen genieten van dit prachtige, duurzame bouwwerk. Vlak langs de Pieterpadroute zodat elke passant kan zien dat er in de Maasduinen van alles wordt gedaan om de woningnood op te lossen.

Omdat de mus een sociale soort is, net als de mens, heeft hij zo’n veelkamer- woning nodig want ons musje broedt niet graag alleen, daar heeft ze een bloedhekel aan. Ze wil buurtjes om mee te praten, te vrijen, te ruziën of gewoon eens lekker te roddelen. Zo wordt het wel heel gezellig in het Heijmanspark!

Henk Hendriks

Dorpsstraat-noord in Afferden op de schop

Binnenkort moet de geluids- en wateroverlast in Dorpsstraat-Noord in Afferden verleden tijd zijn. Gedurende een operatie van zeven weken wordt de klinkerbestrating van het wegdek en de ondergrond tussen de Kapelstraat en de Zwartebergweg fasegewijs verwijderd en vervangen. Begonnen wordt op maandag 11 april aan de zijde van de Zwartebergweg, vrijdag 27 mei moet het karwei geklaard zijn. De uitvoering van dit project ligt van a tot z bij Copier. Dit bedrijf is door de gemeente Bergen ingeschakeld om de problemen die na de eerste renovatie in 2006 van dit deel van de Dorpsstraat zijn ontstaan op te lossen.dorpsstraat_maart_2016Al snel bleek het toen gehanteerde aquaflow-systeem waarbij het regenwater via open straatklinkers naar de ondergrond moest doorsijpelen, niet te werken. Het gevolg bij flinke regenval was een blank staande Dorpsstraat en geluidsoverlast en spoorvorming door los liggende klinkers. Na verloop van tijd werden de klinkers door het verkeer als het ware uit het klinkerdek gezogen. Een onhoudbare situatie waar de gemeente na tien jaar heeft besloten om nu het hele wegdek aan te pakken. Voor de goede orde: de trottoirs blijven buiten de werkzaamheden.

Die aanpak bestaat uit het fasegewijs verwijderen van de klinkerlaag en ondergrond en het aanleggen van een infiltratieriool. Dit infiltratieriool wordt gevoed met regenwater via kolken in het wegdek. Het regenwater sijpelt vervolgens via het infiltratieriool door naar de ondergrond en het grondwater. Dit concept is met succes in Dorpsstraat-zuid en de Kapelstraat toegepast en zal volgens de firma Copier ook hier prima voldoen. Die stellingname onderstreept dit bedrijf door 15 jaar garantie op de werkzaamheden te verlenen.
Om het regenwater snel van het wegdek af te voeren wordt het aantal kolken verdubbeld naar 28. Dat is ook wel nodig omdat de huidige klinkers worden vervangen door gesloten klinkers. Grote voordeel van het gebruik van deze klinkers is dat een gesloten wegdek met veel minder geluidsoverlast ontstaat.

Het project wordt zoals gezegd fasegewijs uitgevoerd te beginnen bij de Dorpsstraat aan de zijde van de Zwartebergweg. Vervolgens wordt stap voor stap toegewerkt naar de ingang richting Mgr. Frederixplein. Daarna wordt de sprong gemaakt naar de hoek Kapelstraat/Dorpsstaat en wordt opnieuw toegewerkt naar de ingang van het Mgr. Frederixsplein. Gedurende de hele operatie van zeven weken blijft steeds een zijde van het trottoir voor aanwonenden en fietsers toegankelijk. Voor de veiligheid worden wel hekken geplaatst tussen trottoir en open gegraven wegdek.
Tijdens een informatiebijeenkomst afgelopen dinsdagavond in zaal Kubbus informeerden firma Copier en de gemeente de bewoners en ondernemers over de plannen.

Bron: Frans Thonen