Tag: 2016

Expositie ‘Offers talent’ groot succes

Met de kunstwerken van alle prille talenten van Basisschool ’t Diekske, ’t Kienderbenkske (KDV, OKI en BSO) en de 54 deelnemers met bekend en verborgen talent in en uit Afferden was het mogelijk een zeer uitgebreide en gevariëerde tentoonstelling te presenteren op 16 oktober in de kerk van H.H. Cosmas en Damianus in Afferden.offers-talent-2016Er waren o.a. schilderijen, mozaïekwerk, bronzen torso’s, keramiek, houten sculptures en voorwerpen, fotobeelden, mediaproducties, naaldkunst, kaarten, 3D-kunst, proza, koperwerk, papierkunst, zelfgebrouwen bier, taartbakkunst, glaskunst, poppen, een zelfgemaakt orgel en modelbouw te bewonderen. Ook voor de werkgroep was de uitkomst van de avontuurlijke speurtocht naar het bekende en verborgen talent een grote uitdaging met verrassend resultaat. De opkomst en het enthousiasme van deelnemers èn bezoekers heeft laten zien, dat de ruimte van de kerk nog steeds een ontmoetingsplaats kan zijn in deze tijd, waarin het reguliere kerkbezoek sterk afneemt.

De expositie Offers Talent was een geslaagde aanvulling op de onthulling van het gerestaureerde mozaïek kunstwerk aan de buitengevel van de kerk en de inwijding van het gerestaureerde kerkorgel met feestelijke klanken. Namens de Werkgroep Offers Talent dank voor jullie groot enthousiasme en inzet: Afferden heeft zich laten zien !

Brigitta den Boer

Nieuw kunstwerk voor Cosmas en Damianuskerk

Eerst de gevel van het voormalige Groene Kruisgebouw, daarna de voorgevel van gemeenschapshuis Iedershuus en nu aan de noordoostgevel van de Cosmas en Damianuskerk in Afferden. Het lijkt erop dat het kleurrijke mozaïekkunstwerk op zondag 16 oktober aan de kerk zijn eindbestemming heeft gevonden.kunstwerk-kerk-16-10-2016Om 13.00 uur werd het kunstwerk dat enkele jaren geleden door Myrna Rasker en Jeanine Gerlofsma is gerestaureerd officieel onthuld. Aan Jan Lamers als voorzitter van het kerkbestuur werd de eer gegund om het mozaïekkunstwerk te onthullen. Maar niet eerder nadat Ton Wijers namens de werkgroep bestaande uit hemzelf, Henk Hendriks en Bert Heijligers van Dorpsraad Afferden op bevlogen wijze de reis van dit mozaïekkunstwerk had geschilderd. Een reis die op de vuilnisbelt had kunnen eindigen maar dankzij enkele leden van de dorpsraad in de beginfase en naderhand opgepakt door de werkgroep geleid heeft tot een stralend kunstwerk aan de buitenmuur van de ‘Offerse’ kerk.

Wie toentertijd dit mozaïek heeft gemaakt, is nooit duidelijk geworden. De symboliek die het echter uitstraalt, volwassenen en kinderen die eendrachtig kijken naar een zonnige toekomst tenminste als je zorgt voor een goede voedingsbodem, is ook anno 2016 nog steeds van kracht.

In eerste instantie was het de bedoeling dat dit kunstwerk een plekje zou krijgen op het voormalige Rabobankplein. De nu gekozen plaats aan de kerkgevel is niet alleen in verband met weersinvloeden maar ook in verband met mogelijk vandalisme een uitstekend alternatief. Bovendien zou dit kunstwerk ook een voorzichtige opmaat kunnen zijn voor een meer multifunctioneel gebruik van het kerkgebouw. De expositie van ‘Offers talent’ die na de onthulling van het kunstwerk in de kerk te zien was, is daarvan een goed voorbeeld.

Tekst en foto: Frans Thonen

Expositie Offers talent

Omdat op zondag 16 oktober bijzondere onthullingen gaan plaatsvinden in en aan de kerk H.H.Cosmas en Damianus in Afferden is er vanuit Dorpsraad Afferden het idee ontstaan om tegelijkertijd de kerk als een expositieruimte te gebruiken voor bekend en verborgen talent in Afferden. Voorwaarde is dat je op een of andere manier binding hebt met Afferden: geboren, getogen, werkzaam of tijdelijk woonachtig geweest. Jan Verijdt heeft het kerkbestuur overtuigd van dit mooie initiatief om talent een podium te geven op de dag dat het gerestaureerde orgel ingewijd gaat worden in de kerk.

Ton Wijers is de voortrekker van de restauratie van het glasmozaïek, dat voorheen het vroegere Groene Kruisgebouw en later het Iedershuus sierde. Samen met Trudy Hagen en Brigitta den Boer, de andere leden van de werkgroep “Offers Talent”, is er een grote zoektocht gestart naar verborgen talent in het dorp. Het was een groot avontuur met soms zeer verrassend resultaat en vooral de verbazing dat er zoveel te vinden is. inmiddels tellen we al 44 deelnemers, dit is buiten verwachting! en dan is het jong talent nog niet eens meegeteld.

De prille talenten van het Kienderbenkske en Basisschool het Diekske hebben we erbij betrokken en er wordt enthousiast aan kunstwerken gewerkt. Ook bekende talenten zoals Harm van der Zeeuw (keramist) en Rob van den Broek (bronsgieter) hebben in een vroeg stadium al aangegeven graag te willen exposeren in het eigen dorp. Het gaat de werkgroep erom aan elkaar te laten zien hoeveel creativiteit er in ons dorp eigenlijk is; vaak alleen bekend bij familie en vrienden.

Het wordt echt een hele verrassende tentoonstelling voor jong en oud op zondag 16 oktober van 13 tot 17 uur in de kerk in Afferden.
Poster Offers Talent 2016

WhatsApp buurtpreventie Staaijerhof

Op initiatief van Herwin van Hoof hebben nagenoeg alle bewoners van de Staaijerhof zich aangesloten bij een buurtpreventie-whatsapp waarmee buurtbewoners elkaar op een eenvoudige manier kunnen waarschuwen wanneer ze verdachte situaties signaleren of zelf in nood zijn.whatsapp-buurt-preventieIn de commissie Bestuur en Financiën heeft burgemeester Pelzer op verzoek van het CDA toegezegd de wijkagent van de politie toe te voegen aan deze eerste officiële app in de gemeente Bergen. Ook zal de wijk voorzien worden van een bord waaruit blijkt dat deze hierdoor beveiligd wordt. Aan andere vergelijkbare initiatieven in de gemeente zullen diezelfde mogelijkheden geboden worden. “Het CDA is enthousiast over het initiatief en een compliment is op zijn plaats. Ik ga er vanuit dat de burgemeester de plaatsing van het eerste preventiebord in onze gemeente viert met een feestelijk tintje samen met de bewoners. Verder hoop ik dat velen het voorbeeld van de Staaijerhof zullen volgen.” Aldus CDA fractievoorzitter Jacob Knoops.

Komst statushouders in De Sleutels in Afferden nog niet zeker

Of er ruim 15 statushouders in het voormalig hotel De Sleutels in de kern van Afferden zullen worden gehuisvest, staat nog niet vast. Dat stelt de gemeente Bergen in een onlangs verspreide brief onder aanwonenden van het voormalige hotel. Onduidelijk is nog of het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers gebruik zal maken van het aanbod van…

Laetitia: Dinnershow en Rabo Clubkas Campagne

Op 5 november a.s. vindt de Musical Dinner ‘mit Laetitia an toffel’ plaats in De Matshoek. Inmiddels zijn alle kaarten verkocht! Door wat te schuiven hebben we nog wat extra plaatsen kunnen realiseren, maar nu is de zaal echt uitverkocht!! Het belooft een prachtige avond te worden.

Dinnershow poster Knikkerkoerier

Deze musical dinner kunnen we alleen realiseren door de steun van diverse sponsoren uit Afferden en omgeving. Ook hopen we op een bijdrage van de Rabo Clubkas Campagne en daar kunnen de leden van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen nu voor zorgen: geef ons uw stem, dan kunnen wij de dinnershow tot in de puntjes verzorgen!!
Van 6 oktober tot en met 20 oktober 2016 kan ieder stemmen. Vorige week hebben de leden van de bank hiertoe een briefkaart met daarop hun persoonlijke stemcode ontvangen. Stemmen kan via deze website

Bij voorbaat onze hartelijke dank!

 

Verslag vergadering dorpsraad 11-10-2016

Aanwezig:
Henk, Frans, Jan, Bert, Cor, Ton, Ferdinand.

Afwezig met bericht van verhindering:
Etienne, René en Brigitte.
Voorzitter: Henk
Notulen : Ferdinand

1. Renovatie Den Asseldonk (Frans)
Asseldonk heeft een verzoek ingediend voor een extra 125K euro ten behoeve van o.a. meubilair en geluid. Zou het Iedershuus ook niet iets dergelijks moeten doen op 1 november 2016?

Conclusie en actie:

 • Informatie naar Iedershuus bestuur (Frans, week 42)
 • Dorpsraad neemt geen standpunt in ten aanzien van renovatie Den Asseldonk

2. Oranjebuurt (Frans)
Gemeente geeft aan om derde fase van opknapbeurt eventueel toch uit te voeren.

Conclusie en actie:

 • Dorpsraad is positief over mogelijke uitvoering 3de fase Oranjebuurt.

3. Statushouders (Frans)

Besproken:

 • T.a.v. de statushouders zijn ca. 100 bezwaarschriften ingediend.
 • Onduidelijk is wie nu uiteindelijk initiatief heeft genomen t.a.v. vestiging statushouders. Gemeente en Huub’s opmerkingen komen niet overeen.
 • Bewoners enquete actie in Knikkerkoerier

Conclusie:

 • Alleen ter info.

4. Veiligheidsbijeenkomst gemeente (Frans)
De veiligheidsbijeenkomst was een informatie avond t.a.v. veiligheid en inbraakpreventie in Afferden.

Besproken:

 • Opkomst matig, jammer omdat er toch wel interessante zaken besproken zijn (b.v. nep-dief in Afferden)
 • Had dorpsraad meer publiciteit moeten geven?

Conclusie:

 • Dorpsraad heeft media campagne geëvalueerd en komt tot de conclusie dat in het algemeen voldoende informatie is gegeven.

5. Dorpsradenoverleg (Henk)
Het ‘dorpsradenoverleg’ is een overleg met de diverse dorpsraden in de gemeente Bergen.

Besproken, conclusies en acties:

 • Communicatie dorpsraden met gemeente is voor verbetering vatbaar: Er komt een overleg met de gemeente om communicatie met de dorpsraden te verbeteren (Rene)
 • Internet kwaliteit/snelheid belemmert ondernemers en burgers: De provincie is bezig met een plan van aanpak betreffende internetkwaliteit. Plan en inhoud zijn onbekend bij de dorpsraden.
 • Winkelvoorzieningen in de gemeente Bergen: Well heeft geen winkel meer. Gemeente Bergen lijkt zich te concentreren op Mosaïek in Nieuw-Bergen. In Siebengewald wordt een uitbreiding verwacht van de supermarkt.
 • Jongerenwerker: Deze heeft slechts 18 uur/week tot zijn beschikking voor de gehele gemeente, dit is onvoldoende om in het bijzonder de overlast van hangjongeren in de diverse dorpen aan te pakken. De jongerenwerker is in staat gebleken contact te leggen met de jongeren.
 • Milieupark: Zijn sommige klachten uit Afferden ook herkenbaar in andere dorpen? In het algemeen zijn de dorpsraden tevreden over het functioneren van het milieupark.

6. Overige zaken en Rondvraag

 • Brievenbus: Brievenbus moet weer terug bij Iedershuus. Indien er een 2de brievenbus beschikbaar is kan die bij Superrr. (Actie Et)
 • Verzoeken financiële bijdragen
  • Vrijwilligers onderhoud Alverman voor materiaal. Zij worden niet gesubsidieerd en gebruiken eigen materiaal. Dorpsraad heeft nog geen besluit genomen.
  • Toon van Heesch namens Biljartvereniging, 5 tv’s nodig voor scores en internet tv bij grote toernooien. Eén tv wordt betaald door Iedershuus. Dorpsraad heeft gevraagd om schriftelijke onderbouwing zodat in de volgende vergadering een besluit kan worden genomen.
  • EHBO doos vrijwilligers Groenbeheer. Er is geen EHBO doos beschikbaar tijdens werkzaamheden. ‘Vrijwilligers groenbeheer’ vallen onder toezicht van de Dorpsraad. Kosten bedragen 50 euro. EHBO doos zal beheerd worden door Henk. Dorpsraad heeft ingestemd, Frans gaat bestellen.

7. Sluiting vergadering

Troubadours vieren zilveren jubileum

De Troubadours uit Afferden bestaan 25 jaar. Dat wordt gevierd met een feestje en een reünie op zaterdag 29 oktober.troubadours-10-2016In die 25 jaar hebben de Troubadours al heel wat kerkdiensten opgeluisterd. Daarnaast treden zij op uitnodiging bij andere gelegenheden op. Een daarvan is het Offers Treffen in de zomerperiode waar de dames altijd op enthousiaste reacties van het publiek kunnen rekenen. Het jubileum begint die zaterdag met een viering in de Offerse kerk om 19.00 uur. Daarna begint de reünie waarvoor een avondvullend programma is samengesteld. Oud-leden die deze jubileumavond graag willen bijwonen kunnen zich nog aanmelden via troubadours1991@outlook.com

Overigens zijn de zingende dames nog op zoek naar een talentvolle gitarist(e). Wie zich geroepen voelt reageert even naar het bovenstaand mailadres.

Foto en tekst: Frans Thonen

Vrijwilligers houden omgeving ruïne Bleijenbeek onkruidvrij

‘Handen uit de mouwen’. Zo luidde het devies zaterdagochtend bij kasteelruïne Bleijenbeek in Afferden. Daar togen ruim 15 vrijwilligers onder supervisie van het Limburgs Landschap met bezem, schoffel, hark en snoeimes aan de slag om het snelgroeiende onkruid rond de ruïne in toom te houden.bleijenbeek-vrijwilligers-2016Om het werk goed te kunnen uitvoeren hadden Nationaal Park Maasduinen en Stichting Kasteelruïne Bleijenbeek nieuw gereedschap beschikbaar gesteld. Want men zegt wel vele handen maken licht werk, maar zonder goed gereedschap blijft het behelpen.

Met het nieuwe gereedschap gingen de vrijwilligers voortvarend aan de slag. De oprijlaan werd onkruidvrij gemaakt, van de binnenzijde van de gracht werd het struikgewas verwijderd en bomen die het zicht op de kasteelruïne ontnamen werden gesnoeid. De bedoeling is dat de vrijwiligersgroep volgens een vast schema gaat werken. Zeker is wel dat het aantal vrijwilligers met zo’n grote kasteeltuin nog wel omhoog kan. Dat geldt ook voor het aantal gastheren/dames dat het Limburgs Landschap wil gaan inzetten om mensen tijdens de openstelling van de kasteelruïne te ontvangen.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via het e-mailadres: bleijenbeek@gmail.com of op telefoonnummer 06-29530499.

Tekst en foto: Frans Thonen