Berichtenarchief 2016

‘Nuance’ weer op de planken

Beste mensen,

Het is weer zover. Ons toneelseizoen heeft zijn start gemaakt. Het toneelstuk en de spelers zijn bekend, eerste repetitie is geweest en we mogen maar liefst 5 nieuwe jeugdige leden verwelkomen! Wij wensen deze nieuwe leden dan ook veel plezier.

Met frisse moed gaan we er tegen aan om in maart weer een mooie uitvoering neer te zetten. Noteer alvast 17, 18 en 19 maart in uw agenda.

Musicaldinner ‘mit Laetitia an toffel’

Op zaterdag 5 november 2016 presenteert gemengde zangvereniging Laetitia een spectaculaire dinnershow: heerlijk genieten van een 4-gangen diner en ondertussen luisteren naar mooie bekende musicalmuziek!

Om 17.00 uur worden de gasten verwelkomd met een welkomstdrankje. Tussen de verschillende gangen kun je in de sfeervol ingerichte zaal genieten van muziek uit bekende musicals, zoals West Side Story, les Miserables, Sister Act, Miss Saigon. Ook bekende nummers als Jesus Christ Superstar, I don’t know how to love him en Don’t cry for me Argentina staan op het programma. Naast het koor Laetitia, dat muzikaal begeleid wordt door Harco van de Venn, zal ook het basiskoor optreden en de solisten Manuela Verheij, Jennifer Bartels en Piet Wijers.

Het programma duurt tot ca. 22.00 uur.

Voorverkoop van de entreekaarten voor deze dinnershow à € 40,- vindt plaats op zondag 2 oktober van 11.00 – 12.00 uur in De Matshoek te Afferden. U kunt ook contact opnemen met Arno Broekman: tel. 06-10526238.

De verkoop van de kaarten verloopt voorspoedig, dus wil je nog een kaart bemachtigen wees er dan snel bij, want vol is vol!

Omdat het restaurant van De Matshoek m.i.v. november gaat sluiten, is dit de laatste kans om hier nog een keer te dineren! Dinnershow poster Knikkerkoerier

 

Verslag vergadering dorpsraad 20-09-2016

Aanwezig:
Rene Aengenend (Vz.), Henk Hendriks (notulist), Ton Wijers, Bert Heijligers, Leo van Druten, Frans Theunissen, Jan Verijdt, Raijmond van Oijen, Cor van Ginkel, Etienne Rijniers en Brigitta de Boer.

Gasten:
Jeanne Verrijdt en Wim van Geel (Béjèn), Ben van Hoof (KBO), Ferdinand Zegers, Patrick Robben, Huub en Gabi Heijligers.

1. Voorzitter opent vergadering

2. Overleg KBO/Béjèn over speeltoestellen voor ouderen
Een aanvraag voor eventuele toestellen in Heijmanspark dient ingediend te worden voor het eind van het jaar. Cor informeert bij Destion hieraan te willen bijdragen omdat het is bedoeld voor de leefbaarheid in het dorp. KBO geeft aan of het niet verstandiger is te onderzoeken of er niet meer behoefte is aan andere voorzieningen. Afgesproken wordt dat KBO en Béjèn de firma uitnodigt van de speeltoestellen voor meer info.

3. Invulling secretariaat
Ferdinand Zegers geeft aan voorlopig nog even te willen verkennen.

4. Verslag vorige vergadering
Verslag van 12 juli j.l. wordt goedgekeurd.

5. Ingekomen stukken en/of mededelingen

 • Voortgang werkgroep Accommodatiebeleid Afferden: Brigitta geeft aan dat er een nieuwe situatie is ontstaan nu Biljartvereniging ’t Töpke een nieuwe huurder van Iedershuus is. Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Inmiddels zijn wel de eiseninventarisaties van de eventueel toekomstige gebruikers van De Alverman gepresenteerd. Iedere gebruiker kan hier nu op reageren en die input wordt verwerkt. Er zijn helaas nog steeds geen cijfers bekend. Wordt vervolgd.
 • Stand van zaken Bleijenbeek: Ton legt in het kort uit dat Bleijenbeek vanaf nu onder verantwoording van Limburgs Landschap valt. Inmiddels zijn we in overleg met LL om e.e.a. af te stemmen. De vrijwilligers die nodig zijn voor beheer e.d. vallen onder verantwoording van de Dorpsraad en worden aangestuurd door Henk Hendriks.
 • Verslag presentatie nieuw speeltoestel in de speeltuin: Opkomst was matig. Wethouder Lia Roefs en ambtenaar sport en jeugd Lizan van
  Ooyen, waren wel aanwezig.
 • Energiemarkt oktober 2016: Deze markt wordt hoofdzakelijk georganiseerd door en voor kinderen. De Dorpsraad faciliteert (Ferdinand, Etienne en René).
 • Overlast kiosk Heijmanspark: In overleg met de gemeente is er 18 oktober in Iedershuus een overleg met gemeente, politie, jongerenwerker, buurtbewoners en dorpsraad. Wordt vervolgd.
 • Statushouders in Afferden: Huub en Gaby Heijligers hebben in een goed gesprek hun standpunten en visie toegelicht over de eventuele vestiging van statushouders in het pand ‘De Sleutels’. De Dorpsraad, die van te voren er niet bij betrokken is, neemt in deze voorlopig nog geen stelling en wacht de ontwikkeling af. Wel wordt overeengekomen dat Patrick Robben (Kern) een extra sessie wil met initiatiefnemers, buurtbewoners, gemeente en Coa. De burgemeester zal dit uitvoering moeten geven; zo niet dan wordt door Kern een extra gemeenteraadsvergadering aangevraagd. Wordt vervolgd.
 • Milieupark Bergen: Volgens de verantwoordelijke ambtenaar van de gemeente vindt er op het Milieupark geen willekeur of nattevingerwerk plaats. Dit punt wordt besproken op het volgende Dorpsraden-overleg om te horen wat hun ervaringen zijn. Wordt vervolgd.
 • De huidige infopanelen in de gemeente, uitgevoerd door Fanfare Bergen als extra inkomstenmiddel, worden afgeschaft. Voormalig wethouder B.Buiting heeft besloten dit niet langer via deze manier te doen maar via elektronische infoborden.
 • Stand van Zaken Werkgroep Afferden Samen Beter: Het omhelst een positief gezondheidsproject dat door dr.Jung is ondergebracht bij het
  HAN Nijmegen, die het geheel begeleiden. De Dorpsraad is hier bij betrokken en een aantal leden zijn lid van deze werkgroep. Er zijn 2 stromingen in dit project en wel: wonen en gezondheid. Momenteel worden er enquêtes gehouden en een oriëntatie leefbaarheid in het dorp, dit gaat zelfs grensoverschrijdend. Et Rijniers zal hier een verslag van maken.
 • Offers Talent: Dit vindt plaats op 16 oktober 2016. Een groot aantal deelnemers hebben zich al gemeld.
 • Vuurwerkenquête: Er zijn 80 tot 90 reacties binnen gekomen die nu verwerkt worden.
 • Bijen-impuls: Henk Hendriks heeft dit nieuwe project op zich genomen. Een groot aantal dorpsraden in Limburg is benaderd om mee te werken aan dit initiatief. Het gaat namelijk heel slecht met de bijen op het platteland en vooral in Limburg. De provincie gaat hier actief
  in ondersteunen. De bedoeling is om percelen te vinden en die in te zaaien, zodat bijen weer meer plekken krijgen om hun zeer nuttig werk te verrichten. Tevens zullen er info-ruifen worden geplaatst en een insectenhotel. Wordt vervolgd.

6. Financieel overzicht
Frans Theunissen licht het verslag toe en we mogen concluderen dat de Dorpsraad financieel gezond is. Er zijn een aantal subsidieverzoeken binnengekomen.

7. Rondvraag

 • Frans Theunissen informeert of onze vergaderdata wel correct zijn zodat ook de politiek niet op dezelfde dag met een vergadering zit. René Aengenend geeft aan dat hij hier wel degelijk rekening mee houdt door beide agenda’s op elkaar af te stemmen.
 • Leo van Druten informeert dat de provincie inmiddels de borden aan het begin dorp/rijksweg heeft aangepast.

8. Voorzitter sluit de vergadering

Maasduinen fietstocht trekt bijna 100 deelnemers

Bijna honderd deelnemers hebben gisteren zondag 18 september meegedaan aan de derde recreatieve fietstocht door de gemeente Bergen. Iedereen was na afloop van mening dat organisator Stichting Wielercomité Afferden twee mooie routes had uitgezet.maasduinen-fietstocht-afferden-2016Al vroeg dienden zich zondagochtend bij startplaats cafetaria en eethuis ’t Kapelleke in Afferden de eerste deelnemers zich aan. Men kon inschrijven op de 25 dan wel de 40 kilometer. Voor beide routes was een gedetailleerde routebeschrijving gemaakt. Bovendien waren de twee routes goed uitgepijld en dat werd door de deelnemers alom gewaardeerd. Halverwege de route had de organisatie een pauzeplaats ingericht waar men gratis iets te drinken kreeg aangeboden en een energiebom in de vorm van een banaan kreeg toegestoken. De weersomstandigheden waren zondag ook ideaal zodat de fietsers na terugkomst bij cafetaria en eethuis ’t Kapelle op heb terras nog even konden nagenieten van de fietstocht.

Tekst en foto: Frans Thonen

Snellere busverbinding Siebengewald – Afferden – Gennep – Boxmeer

bus-vervoer-arriva-bergen-2016Woensdagmorgen heeft CDA-fractieleider van Bergen, Jacob Knoops samen met Julian Bardoel in Roermond overleg gehad met de Provincie Limburg en Arriva over de invulling van lijn 22 Siebengewald-Boxmeer, die overigens vanaf december lijn 85 gaat heten. De overstap in Afferden zowel richting Bergen-Venray als ook richting Gennep zal slechts 3 minuten zijn. “Zo krijgen we vanuit Siebengewald ook een snelle verbinding naar het Elzendaalcollege in Gennep”, aldus Jacob Knoops. Verder werd er een pleidooi gehouden voor een extra opstapplaats op de Eckeltsedijk in Afferden, hetgeen nader bekeken zal worden.

Dorpsraad Afferden huldigt Leo van Druten

Leo van Druten is al 25 jaar lid van Dorpsraad Afferden. Een gedenkwaardige mijlpaal en reden voor voorzitter René Aengenend om de nestor van de Dorpsraad tijdens de reguliere vergadering op 20 september te huldigen en te verrassen met ‘Arnhemse meisjes’ en enkele andere leuke attenties.huldiging-leo-van-druten-dorpsraad-09-2016Leo is jarenlang penningmeester en secretaris van de dorpsraad geweest. In de afgelopen 25 jaar viel volgens voorzitter Aengenend de positieve en ontspannen houding van Leo in discussies op en zijn altijd respectvolle benadering van mensen.
“Alhoewel soms kan hij ook heel explosief uit de hoek komen.” De in Arnhem geboren Leo van Druten ontving als attentie een Arnhemse lekkernij in de vorm van ‘Arnhemse meisjes’ en een magneetschildje van kasteelruïne Bleijenbeek. Vanzelfsprekend viel hem ook een bos bloemen ten deel en hoopte de hele dorpsraad dat Leo nog lang zijn kennis en ervaring zal inzetten voor Dorpsraad Afferden.

Foto: Voorzitter René Aengenend overhandigt Leo van Druten enkele attenties
Tekst en foto: Frans Thonen

Gouden jubilarissen bij ‘Offers’ kerkkoor

Drie leden van het ‘Offers’ kerkkoor werden zondag 18 september verrast met een gouden speld en een oorkonde. Deze eer viel te beurt aan Truus Gerbecks, Gonnie Roefs en Jan Schreurs. Alle drie hebben zich 40 jaar als koorlid ingezet.jubilarissen-kerkkoor-09-2016Truus Gerbecks is naast een goed koorlid gedurende 30 jaar (van 1984 – 2014) penningmeester en secretaris van het kerkkoor geweest. Bij repetities laat zij nooit verstek gaan en zorgt er zelfs voor dat de leden voor elke repetitie toegang tot de kerk hebben. En als er een begrafenismis gezongen moet worden, zorgt Truus er voor dat alle koorleden op de hoogte zijn.

Gonnie Roefs komt eigenlijk uit Groesbeek maar is in 1970 verhuisd naar Milsbeek. Daar is zij 14 jaar lid geweest van het dames- en herenkoor. Toen is zij gaan wonen in Schaijk en daarna in Afferden, waar zij nu alweer 26 jaar woont. Daar werd al snel de goede stem van Gonnie ontdekt en sloot zich aan bij het ‘Offers’ kerkkoor. Dus ook Gonnie heeft zich 40 jaar als koorlid voor de kerk ingezet en ontving daarvoor een gouden speld met oorkonde.

Voor Jan Schreurs is zingen altijd zijn hobby geweest. Zingen kan hij ondanks zijn leeftijd van 85 jaar nog steeds als de beste en geniet nog iedere keer als het koor de kerkdienst mag opluisteren.

Pastoor Reijnen reikte samen met lector Antoinette Roersch de onderscheidingen aan de jubilarissen uit.

Op de foto de jubilarissen Gonnie Roefs, Jan Schreurs en Truus Gerbecks
Tekst en foto: Frans Thonen

Spooktocht Afferden, meld je nu aan!

Na jaren van rust zijn er angstaanjagende geluiden te horen uit het Offerse bos, de bewoners van Afferden durven zelfs niet meer het bos in en doen ’s avonds geen oog meer dicht.

Wanneer de volle maan zich niet laat zien, lopen er spookachtige figuren rondt. Durf jij het bos in om te zorgen dat deze angstaanjagende geluiden weer zullen verdwijnen? Zorg jij ervoor dat iedereen weer met een gerust hart kan gaan slapen? Meld je dan aan voor onze spooktocht!

Op zaterdag 26 November 2016 organiseren we voor jullie een gruwelijk avondje uit. Vanaf 19.00 uur zullen de eerste groepen starten vanaf Iedershuus (Kapelstraat 7a, Afferden). Het beloofd een gruwelijk gezellig avondje uit te worden.

Klik hier voor het opgaveformulier!

Bij aanmelding via het internetformulier is uw deelname definitief wanneer u een bevestigingsmail met daar in de betalingsinstructie ontvangt.

 • Deelname: vanaf 15 jaar
 • Kosten: 10 euro per persoon (incl. 1 consumptie)
 • Groepen: 5 – 7 personen
 • Bij te weinig deelname zal de tocht niet doorgaan. Dit zal tijdig door de organisatie kenbaar gemaakt worden.

poster-spooktocht-afferden-nov-2016

Kerk zegt ‘dank je wel vrijwilligers’

Met een welgemeend dank je wel bedankte pastoor Reijnen zondag 18 september tijdens de jaarlijkse dank je wel viering de vele vrijwilligers die hand- en spandiensten verrichten voor de ‘Offerse’ kerk en ervoor zorgen dat de kerkdiensten opgeluisterd worden met gezang en mooie bloemen. Zijn dankwoord ging richting de koren, de onderhoudsploeg van begraafplaats en pastorie- en kerktuin, en de vele anderen die zich regelmatig voor de Cosmas en Damianuskerk inzetten.vrijwilligers-kerk-2016Dankzij hun inzet maakt de kerk echt deel uit van de gemeenschap, vindt pastoor Reijnen die naast de parochie van Afferden ook de parochies van Heijen en Siebengewald bedient. Pastoor Reijnen houdt het in zijn dankwoord niet alleen bij woorden maar nodigt ieder jaar als tegenprestatie alle vrijwilligers uit voor een gezamenlijke brunch. Deze keer vond die plaats bij Kubbus waar circa 60 vrijwilligers zich tegoed deden aan een smakelijke maaltijd. Een aantal dat normaliter een stuk hoger uitvalt. Door de vele activiteiten op deze dag hadden velen echter andere verplichtingen.

Op bijgaande foto een indruk van de gezellige brunch bij Kubbus.

Bron: Frans Thonen