Berichtenarchief 2016

Programma Carnaval 2016-2017

Natuurlijk, wèj weete ôk wel dat ût nog lang gèn carnaval is.. Mar we kieke d’r wel al nôr uut!! En umdat wèj al van veul Offerse minse vroage hebbe gekrege ôvver ût programma, bèj dizze ûn oaverzicht..programma-carnaval-2016-2017

Laetitia bij gemeenteconcert

Op zaterdag 10 september vond het gemeenteconcert met de zangkoren uit de gemeente Bergen plaats in De Buun in Well. De verschillende koren brachten een afwisselend programma ten gehore. Zangvereniging Laetitia bracht een medley van Andrew Lloyd Webber, een klein onderdeel van de musicaldinner ‘mit Laetitia an toffel’, welke op zaterdag 5 november a.s. zal plaatsvinden in De Matshoek. Het publiek was zo enthousiast over dit optreden, dat er meteen kaartjes besteld werden voor de musicaldinner.In ons foto album staan foto’s van dit gemeenteconcert: klik hier. Met dank aan Nico Sijberts uit Well.

Op zondag 2 oktober a.s. vindt de 2e voorverkoop van kaartjes plaats in De Matshoek van 11.00 – 12.00 uur.

Reünie Troubadours

Dit jaar bestaan de Troubadours 25 jaar!
Dat is al een hele tijd. We willen dit vieren met een reünie voor alle leden en oud-leden op zaterdag 29 oktober 2016.Op die dag komen wij om 18.00 uur samen in de kerk. We starten met een repetitie voor alle leden en oud-leden. De bedoeling is dat wij het slotlied met z’n allen ten gehore brengen, dus een mega-koor met verschillende muzikanten! Over het lied kunnen we nog onderhandelen.

Om 19.00 uur luisteren we de jubileumviering op. Dit mede als dank dat wij al 25 jaar gebruik kunnen maken van de kerk of pastorie voor een gezellige repetitie. Na de mis zetten we het feest voort….. we hebben een verrassende feestavond in petto met daarbij een drankje en een hapje, (Hiervoor vragen we een kleine bijdrage).

Heb je zin om met ons mee te vieren? Je kunt je vanaf nu opgeven op het e-mailadres: troubadours1991@outlook.com. Dan mag je meteen aangeven welk slotlied je zou willen zingen. Geef deze informatie door aan andere (oud-)leden. Meer informatie volgt na aanmelding.

Wij hebben er zin in!
Namens de Troubadours Miep Kroon en Elly van Raaij

Zing met ons mee in het basiskoor

Zit je in groep 4,5,6,7 of 8 en vind je zingen erg leuk? Kom dan bij het basiskoor. Vanaf maandag 19 september beginnen we weer met de repetities.

We zingen o.a. liedjes van K3, Kinderen voor Kinderen en het Junior Songfestival en ongeveer eens per maand zingen we in een mis of hebben we een ‘speciaal optreden’ ergens anders…

De repetitie is iedere maandag van 18.30 tot 19.15 uur in de kerk. Kom eens kijken tijdens onze repetitie.

Gedeeltelijke opknapbeurt Oranjebuurt

In de gemeenteraadsvergadering van december 2015 is een motie aangenomen waarin het college gevraagd werd om geld beschikbaar te stellen voor het opknappen van de Oranjebuurt in Afferden. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is geld beschikbaar gesteld. Het college van Bergen stelt nu voor om het opknappen in 3 fases te doen, maar slechts geld ter beschikking te stellen voor de fases 1 en 2.

Dat betekent, dat niet wordt voldaan aan de uitspraak van de gemeenteraad. Voor de Christinastraat en een gedeelte van de Wilhelminastraat blijft het onzeker wanneer hun straat wordt aangepakt. De VVD vindt, dat nu besloten is de Oranjebuurt op te knappen, het college dan ook de gehele Oranjebuurt moet aanpakken en niet een gedeelte daarvan weer in de wachtkamer moet zetten. “Dat verdienen de bewoners van die straten absoluut niet. Dat er in fases gewerkt wordt is logisch en fijn is het ook, dat de dialoog met de bewoners wordt gezocht. Een goede voortzetting van al meer dan 6 jaar geleden ingezet beleid.” aldus VVD fractievoorzitter Frans Pekema. Zijn partij zal dan ook bij de behandeling in de raad een amendement indienen om de hele Oranjebuurt aan te pakken. Hij hoopt en verwacht dat andere partijen dit onderschrijven.

 

Bron: Maasduinencentraal.nl

Veel reacties op huisvesting statushouders in Afferden

Deze week vertelt eigenaar Huub Heijligers van voormalig hotel de Sleutels in Afferden in dagblad De Limburger zijn verhaal om dit pand te bestemmen voor de opvang van statushouders.Statushouders Limburger 08-2016Zoals bekend heeft de gemeente Bergen inmiddels toestemming verleend om voor de periode van tien jaar statushouders in dit onderkomen te huisvesten. Buurtbewoners die geconfronteerd werden met dit besluit, zijn toen een actie gestart om het dorp per brief over dit besluit te informeren. Tevens werd in die brief opgeroepen bezwaar in te dienen bij de gemeente omdat bewoners en de Dorpsraad niet over de plannen zijn geïnformeerd. “Zo velen op een locatie en dat voor de periode van tien jaar, vinden wij niet wenselijk”, aldus initiatiefnemer van de actie Frans Theunissen. Inmiddels zijn in Afferden huis-aan-huis 800 brieven verspreid en zijn er in korte tijd 80 reacties binnengekomen. Overigens kunnen belanghebbenden nog tot 23 september een bezwaar tegen het besluit van de gemeente indienen. Intussen heeft ook de politieke partij KERN vragen over deze kwestie aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen gesteld.

Dinsdagochtend heeft het college tijdens het eerste reguliere overleg na de vakantie besloten om raad en media over deze kwestie te informeren via een raadsinformatiebrief. Daarin staat dat de gemeente voor dit jaar op drie na al aan het verplichte aantal op te nemen statushouders heeft voldaan. Als daarbij het restant van zes vergunninghouders als de taakstelling uit 2015 wordt opgeteld, dienen er dit jaar in totaal nog negen statushouders door Bergen te worden gehuisvest. Voor volgend jaar zijn nog geen aantallen naar buiten gebracht, maar zal als de vluchtelingenstroom blijft afnemen, alleen maar minder worden.

Videoreactie Frans Theunissen[arve url=”https://www.youtube.com/watch?v=xE4NNiRUvA0″ maxwidth=”640″/]Bron: Frans Thonen (tekst en foto) en Maasduinencentraal.nl (video)

Oproep Offerse talenten

Op zondag 16 oktober van 13:00 tot 17:00 uur zijn er bijzondere onthullingen. Het onlangs gerestaureerde orgel in de kerk zal met feestelijke klanken weer van zich laten horen en het gerestaureerde mozaïekwerk, dat voorheen het Groene­Kruisgebouw en later het…

Aanbieding schutterij Prins Hendrik voor nieuwe jeugdleden

logo_prins_hendrikSchutterij Prins Hendrik uit Afferden heeft een leuke aanbieding voor jongens en meisjes die als lid de schutterij willen komen versterken. Het eerste jaar betaal je maar €12,50 i.p.v. €25,-.

Voor de jeugdleden komen er geen kosten meer bij. Hopelijk zien we jullie op ons schietterrein ‘Het Rimpeltse Bos’.

Info via tel:

  • 0485 – 531327
  • 0485 – 532322
  • 0485 – 532383