Berichtenarchief 2020

Huiskamer Béjèn nog steeds beperkt open

Voorlopig zijn we open voor een kop koffie, een praatje, filmmiddagen en het Dorpsarchief Gezien de ontwikkelingen in de toename van het aantal besmettingen bestaat de mogelijkheid dat we op korte termijn weer moeten sluiten en alles stil komt te…

Corona levert bijzondere verjaardag op voor oma Ruhl

De verjaardag van oma Ruhl uit Afferden wordt ieder jaar groots gevierd. Met alle kinderen, klein- en achterkleinkinderen wordt tijdens een gezellig etentje bij haar verjaardag stilgestaan. Het coronavirus gooide dit jaar echter roet in het eten. De familie verzon…

Aanscherping coronamaatregelen parochie

Vorige week is er intensief contact geweest tussen minister Grapperhaus en de bisschoppen. Naar aanleiding hiervan zijn de maatregelen aangescherpt. De bisschoppen ondersteunen het dringend advies, om tijdens de dienst een mondkapje te dragen. Het aantal personen moet worden teruggebracht…

Gedachtespinsels (oktober 2020)

Te gek, half september zit ik onder de parasol en kijk naar een strakke azuurblauwe hemel. Gelukkig wordt de felle zon nog enigszins gefilterd door de struiken en bomen; in de stiekem binnenkomende zonnestralen danst het stof in een monotoon…

Dorpsraad Afferden waardeert vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving. Zij zorgen voor verbinding en sociale cohesie en verrichten veel noodzakelijk werk zonder daar geld voor te krijgen. En dat verdient waardering, vindt Dorpsraad Afferden. Vandaar dat de kerkhofploeg van Cosmas en Damianus woensdagochtend…

Gymen in de kerk

Bewegen is goed. Het zorgt niet alleen voor een gezond lichaam maar ook voor een gezonde geest. Bij Huiskamer Béjèn in Afferden wordt er elke donderdagochtend in samenwerking met Fysio Holland ruimte voor gemaakt. Corona of geen corona. Sinds het…

Verslag vergadering dorpsraad 10-09-2020

Aanwezig:René Aengenend (voorzitter), Henk Hendriks, Piet Manders en Ton Wijers (notulist) Afgemeld:Frans Theunissen Voorzitter opent vergadering en stelt agenda vast Dorpsraad Afferden i.s.m. met Team VerduurSamen 2030, Gonda Grutters en Buurkracht, Roxanne Oude-Alink organisatie ‘Energyparty’ (René)De mogelijkheid om bij mensen…