Berichtenarchief 2020

Pastoor Harry Reijnen stopt in Groesbeek

Op 15 augustus 2020 is Harry Reijnen, voormalig pastoor van de parochies Afferden, Heijen en Siebengewald, benoemd als pastoor in de parochie Groesbeek. Hij werkte nauw samen met pastoor Aloys van Velthoven en bezocht met regelmaat ouderen en zieke parochianen.…

Herinrichting Heijmanspark

OPROEP: WIL JIJ MEEDENKEN OVER DE HERINRICHTING VAN ONS HEIJMANSPARK? Zoals bekend is er een basis gelegd van wensen en ideeën over het park via dorpsdagboeken, tafelgesprekken en dorpsavonden. Wij zijn op korte termijn op zoek naar mensen die actief…

Steunpunt Offere op 1 november 2020 van start gegaan

Het is een uitgewerkte versie van het Steunpunt Offere, dat in april 2020 als gezamenlijk initiatief van huisartsenpraktijk Afferden, huiskamer Béjèn, KBO, vele vrijwilligers en Afferden Samen Beter snel is ontstaan als reactie op de Coronaproblematiek. Op de 4e Dorpsavond…