Berichtenarchief 2022

Opbrengst GDWAF 2022

De opbrengst van de GDWAF-2022 is uitgekomen op: € 8.371,35 Wat een prachtig bedrag weer beste Afferdenaren. Geweldig! Een meer dan prima resultaat voor onze gezamenlijke collecteweek. Te meer, daar we binnen 12 maanden voor de tweede maal bij jullie…

Van de pastoor -9-

Voor ons gevoel ligt Pasen alweer achter ons! Wanneer dit schrijven uitkomt zijn we al weer een week verder. Het weekend na Pasen, 23/24 april, wordt ook wel ‘beloken Pasen’ genoemd.

Van de pastoor -8-

Vallen en opstaan!

In onze parochiefederatie Afferden, Bergen en Siebengewald zijn er een heleboel vieringen om aan deel te nemen. Maar ik wil 2, eigenlijk 3 vieringen bijzonder onder uw aandacht brengen!