Tag: 2022

Uitbreiding netwerk openbare laadpalen

In onze gemeente staan in alle dorpen enkele openbare laadpalen bij openbare parkeerplaatsen. Deze openbare laadpalen zijn bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s. Door de groei van het aantal elektrische auto’s stijgt ook de behoefte aan meer laadpalen. Daarom hebben burgemeester en wethouders 20 openbare parkeerplaatsen in onze gemeente aangewezen als parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s.

Eenmalige energiesubsidie

Weet u het nog? De tijden van petroleum, antraciet, briketten, hout en kolen zijn van weleer. Nu draait alles om aardgas en elektriciteit. Alleen….. is het bijna onbetaalbaar geworden.

Collecte bij uitvaarten

Bij alle diensten in de kerk wordt een collecte gehouden. Dit zijn belangrijke inkomsten voor de parochie! En we hopen dat iedereen zo op die manier een steentje bijdraagt. En of het nu kleine of grote steentjes zijn, elk steentje telt!

Van de pastoor -17-

We zitten alweer in de oktobermaand, in de kerk ook wel rozenkransmaand genoemd.

Welke knuffel zou pastoor hebben? Als je dat graag zou willen weten, kom dan 8 oktober naar de gezinsmis toe! Alle gezinnen zijn uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Oproep aan alle kinderen: neem je knuffels mee!